DR. ZAHİT KAYA 'KANSER ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR'

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ Sağlık Bakanlığı'nın da üye olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC)'nün önerisiyle 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kabul edilmiştir. Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ   Sağlık Bakanlığı’nın da üye olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC)’nün önerisiyle 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kabul edilmiştir.  Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser ,dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke,bireylerde de maddi manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemim giderek artmasına yol açmıştır.   “4 Şubat Dünya Kanser Günü”   her yıl 4 Şubat Günü kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak , kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. Bireyler ve toplumlar yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçimin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması ve alkol kullanımını azaltılması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir.  Erken Teşhis Hayat Kurtarır; Kanser türlerinin uyarılarını erken keşfetmek, bulgularını araştırmak ve ileri tetkik için hastaların sevk edilmesi erken tanı şansını arttırmaktadır. Bu nedenle, kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini arttırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı arttırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Bir tarama programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun %70’ni kapsaması gerekmektedir. Bu nedenle toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup kansere karşı korunulabilmekte ve tarama programları sayesinde erken teşhis konularak bireylerin yaşam süreleri uzatılabilmektedir.  Bireyler de kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya, olağan dışı bir değişikliğin fark edilmesi adına teşvik edilmelidirler. Sağlık çalışanları ve bireyler erken teşhisin değeri hakkında bilgilendirilmelidir. Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır.