SERVİKS KANSERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR!

Serviks (rahim ağzı) kanseri; Dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü olup meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde 3. sıradadır.

. Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zamanda tedavi edilebilmesidir.

Serviks kanseri kadınlarda önemli bir sağlık sorunudur. Preinvazif lezyonların varlığı ve kolay erişilebilir bir organ olması nedeniyle de erken teşhise uygun bir hastalıktır. Serviks kanseri tarama yöntemleri invazif kanser insidansını ve mortalitesini azalttığı düşünülen ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmış az sayıdaki tarama yönteminden biridir. Risk altındaki hastaları saptayabilmek amacıyla önerilen aralıklarla düzenli olarak tarama yapılmalıdır. Tarama yapılan ve anormal sonuç saptanan hastalarda ileri inceleme sonuçlarına göre, gerekli tedavileri yapılmalıdır. Çünkü serviks kanserinin insidans ve mortalitesindeki azalma sadece taramayla değil, taramanın uygun tedaviyle birleştirilmesiyle sağlanabilir.

 Önlenmesi ve erken teşhis edildiğinde de tedavisi  mümkün olan serviks kanserinde, invazif kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı da tarama yöntemleri oluşturmaktadır. Yapılacak Taramalarla; servikal patolojileri henüz preinvaziv evrede iken tespit edip etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek surtiyle, invaziv kanser sıklığını buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürmek amaçlanmaktadır.

 Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında ideal yöntem beş yılda bir uygulanacak HPV testi veya Pap-smear testi ile taramadır.

                Ülkemiz koşulları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir hedef, kadınlarda 30 yaşında başlayan ve 65 yaşında biten toplum tabanlı taramadır (30 ve 65 yaşlar dahil edilecektir). Taranacak popülasyon, aile hekimlerine kayıtlı bireyler esas alınarak tanımlanmalıdır. HPV veya Pap-smear testi geliştirilecek davet yöntemleriyle her beş yılda bir tekrarlanır. Son iki HPV veya Pap-smear testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama kesilmelidir.

                Ulusal toplum tabanlı serviks kanseri taramaları Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından gerçekleştirilmektedir.

    Sevgili bayanlar; Sizleri İlimiz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine müracaat ederek serviks kanseri taramalarınızı yaptırmak üzere bekliyoruz.