YENİ ÜRETİM ÇAĞI ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Yeni bir üretim çağının içerisindeyiz. Bu üretim çağı bilişim teknolojileri ile sanayinin kesiştiği bir çağ. Üretimin zamandan ve mekândan bağımsız yapılabileceği, her an ihtiyacınız olan bir nesneyi tasarlayıp üretebileceğiniz bir sanayi anlayışıyla karşı karşıyayız.

Bilgisayar ortamında tasarlanmış katı nesnelerin üç boyutlu ortamda basılması işlemine “üç boyutlu baskı” deniliyor. Bu baskı yöntemi, herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen ham madde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılması mantığına dayanır. Bu teknoloji ilk olarak 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmasına rağmen 2010 yılından sonra tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yayılmaya ve gelişmeye başladı.

Günümüz sanayisinin ve teknolojisinin en büyük ihtiyacı olan şey farklı düşünme veinovatif yaklaşım anlayışıdır. Artık klasik yöntemlerle üretim yapma devri değişmektedir. Bu yüzden geleceğin üreticileri olan çocuklarımıza verilen eğitim tarzı da değişmek zorundadır. Artık dünyada bilişimin, matematiğin, fen alanlarının birbirleriyle doğrudan bağlantı olduğu ve eğitim yaklaşımlarının bunun üzerine kurulması gerektiği kabul edilmiştir. Bundan dolayı pek çok eğitim kurumu STEM((Science-Technology-Engineering-Mathematics) eğitimi üzerine araştırmalar yapmakta ve eğitim anlayışlarını bu yöne kaydırmaktadırlar.

Araştırmalar, 3D yazıcıların katkısı ile oluşturulacak farklı eğitim yöntemlerinin daha komplex yapılardaki bilimsel ve matematiksel verilerin anlaşılmasında kolaylaştırıcı etkisi olduğunu göstermiştir. 3d tasarımlar ve yazıcılar öğrencilerin öğrenmeye ve keşfetmeye yönelik motivasyonlarını arttırmakta ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadırlar.

Bugüne kadar çok farklı çizimlerin ve dönütlerin alındığı 3d yazıcılar da en son Çin ‘de komple bir ev yapmayı başardılar. Betonların 3d yazıcıdan ev halini alması şuanda bize çok ilginç gelse de aslında gelecek için imkânsız gözükmüyor. 3 boyutlu tasarımla yapılmış olan bir evin 24 saat içinde hazır olduğunu düşünmek gerçekten inanılmaz.

Hayal gücünü zorlayarak bir nesne tasarımı gerçekleştiren öğrencinin bunun dönütünü anında alabilmesi, öğrencinin fabrikayı evinin içine kurması gibi bir şeydir.  Geleceğin üretimle olacağı gerçeğinin içinde yetişen bu gençlerimiz çizecekleri bir protez ile bir engelliye, tasarladıkları bir güvenlik aracı ile ülkesine büyük hizmetler yapacaklardır.

3d tasarım ve 3 boyutlu yazıcılar teknolojisi her ne kadar çok eski bir teknoloji olmasa da dünyada kabul görmüş ve pek çok alanda kullanılmaya başlanılmıştır. NASA ‘nın uzay roketlerinin bazı parçalarını, Boeing firmasının uçak parçalarının bir bölümünü 3 boyutlu yazıcılarda ürettiği bu dönemde, biz bu teknoloji hareketinden uzak kalmamalıyız. Bu yüzden okullarımıza tasarım ve üretim alanında yeni bir soluk kazandırmalıyız.

Eğitimde Maker hareketi olarak bilinen, düşünen ve üreten bir genç toplum yaratmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. İnterneti, tableti, cep telefonunu aktif ve sürekli kullanan, merak duygusu güçlü bu çocukların derse ilgisini sıcak tutmak için, farklı malzeme ve metotlar kullanmak adeta bir mecburiyet haline gelmiştir. 3 boyutlu yazıcı, çocukların derste gördüklerini ya da hayal ettiklerini ürüne dönüştüren bir arkadaş gibidir.

Üretim ve teknoloji ile geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir toplum olma ümidiyle.