AKSARAY'DA 2017 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İlimiz Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planında 2017 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı ve tartışıldığı toplantı gerçekleştirildi.


AKSARAY'DA 2017 YILI STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Konuya ilişkin Aksaray İl Gıda Tarım ve hayvancılık müdürlüğünce verilen bilgide; Yeni kamu anlayışı gereği, gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde "Stratejik Yönetim" yaklaşımına geçilmektedir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına, ölçülebilirlik  ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmek üzere "Aksaray Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı" hazırlanmış ve uygulanmaktadır. İl Müdürlüğümüz Stratejik Planında  2015-2019 yılları için faaliyetlerin sorumluları belirlenmiş, birimler sorumlu oldukları faaliyetleri bir takvime bağlayarak hayata geçirmeye başlamışlardır. Stratejik planın amacına ulaşabilmesi için uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla;

20 Aralık 2017 günü İlimiz Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planında 2017 yılı faaliyetlerinin anlatıldığı ve tartışıldığı toplantı gerçekleştirildi. İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Müdürümüz Bestami ZABUN, Şube Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz ve konu sorumlusu personelimiz katıldı.

Toplantı, İl Müdürümüz Bestami ZABUN'un İlimiz Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planında yer alan kısa bilgiler verdiği açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından tüm Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri sırayla birimleriyle ilgili 2017 İlimiz Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı faaliyetleri hakkında sunumlar gerçekleştirdiler. Sunumların ardından katılımcıların soru görüş ve önerilerinin yer aldığı son bölümle toplantı sona erdi.