YAPANIN AYAĞINA DOLAŞAN YANLIŞ; "SENDİKA DEĞİŞTİRİLMEYE ZORLANILMAS!!!"


Başlıkta ikazını yaptığım bu yazımda belirteceklerim her hangi bir köşe yazısı haber veya romanla filmde geçen bir senaryo değildir!

  Yazacaklarım ayni ile vaki, yani kesin ve net olarak bizzat içinde bulunduğum, en çok mağduriyete uğrayan olarak arkadaşlarımla birlikte benim başıma gelen.

 Bizlerin başkanımızla birlikte direnmemizle zorlayanın hem istediği sendikayla sözleşme yapamaması ve yapılan zorlamanın kendisine seçimlerde menfi olarak dönmesiyle seçim ’ide kaybetmesine sebep bir uygulamadır!!!

   BAŞKAN SUÇLU  OLAN O KOLTUKTUR!!!

   1994 Mahalli seçimlerinden 6 ay önce Selime kasabasındaki piknikte meslektaşlarımızın yanında bana tekrar aday olduğunda şansının ne olduğunu sormuştu.

   İşçileri kendi siyasi görüşüne yakın sendikaya geçmeleri için teşvik eden dönemin Belediye başkanına verdiğim cevapta “Soldan ikinci bir aday çıkar sizin seçilme şansınız yoktur!”  cevabım gerçekten de o seçimde soldan çıkan 2. adayın 1000 civarında oy almasıyla gerçekleşmişti!

   Mahalli seçimlerden birkaç ay sonra seçimi kaybeden bu siyasetçiyle ortak bir dostumuzun torunun sünnet düğününde karşılaştığımızda kendisiyle ilgili dönemin analizini yapmamı istediğinde kendisinin bana verdiği sıkıntılara mukabele ederek dönemindeki olumsuzlukları sert bir şekilde söylemek yerine daha yumuşak bir dille ”Başkan kabahat sende değil koltukta!” şeklinde cevap verdim.

MAALESEF SEÇİLENLER O MAKAMIN KENDİLERİNE BAKİ OLDUĞU SARHOŞLUĞUNA KAPILIYORLAR!

  Mahkemenin Kadıya Mülk olmadığı gerçeği maalesef köy ve mahalle Muhtarlığından başlanarak en üst siyasi ve diğer tüm makam sahiplerinin istisnanın dışında kalanlarının ek serisinin etrafını kuşatan iyi gün dostlarının da yağcılığıyla makam sarhoşluğuna kapılıyorlar.

   Bu etraflarını saranların bir kısmının Belediyelerde çalışanlarla olan kişisel meseleleri, bir kısmının siyasi taassuplarla verdirilen sıkıntıların bu makam sarhoşluğuyla görülmemesi ilk seçimlerde ve daha sonra siyasinin hayatı boyunca olumsuzluklarla karşılaşmasına sebep oluyor.

SENDİKA DEĞİŞTİRMEYE ZORLADIĞI İŞÇİLERİN OYUNU ALABİLSEYDİ YENİDEN BAŞKAN SEÇİLECEKTİ!

   Siyasi makamlara seçilenlerin yazının girişinden itibaren saydığım sebeplerle kurumdaki uzun yıllar süren geçmişi ve bu geçmişinden gelen tecrübe ve bilgilerin yanında kişinin liyakat ininde yok sayılmasıyla görevden alınmalar maalesef her dönemde yaşanıyor.

    Yine özellikle şu anda Belediyeleri kazanan muhalefet Belediye başkanlarının yaptığı zorlamadaki  gibi işçi ve memurların bağlı bulundukları sendikalardan istifa ederek kendi siyasi düşüncelerine yakın sendikalara geçme istekleri yapana müspet bir katkısı olmadığı gibi, aksine ilk seçimlerde menfi olarak zorlayana geri dönüyor!!!

   Görevden alınmalar ile sendika değiştirilmeye zorlamanın menfi olarak geri dönüşün en somut hali 1989-94 arası Aksaray’da geniş anlamdaki ilk 18. Madde uygulamasın yaptıran, Makastan başlayan 40 Metrelik(Atatürk Bulvarı) yolun Perekler konağından sonrasını ve 30 Metrelik (Cumhuriyet Bulvarı)yolun tamamının açtırılması olmak üzere bir çok hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Memiş Akın’ın girdiği 2. seçimi çok az bir farkla kaybetmesidir.

   Memiş Bey benimde diğer işçilerin çoğunluğu gibi bağlı bulunduğumuz Türk-İş sendikasından istifa ederek kendi siyasi görüşünde olan Disk’e geçmemiz için çeşitli teşvikler yapmasına direnerek işaret ettiği sendikaya geçmedik.

    Bizim desteğimizden güç alan sendikanın başkanı merhum Mehmet Baykan ile toplu sözleşme yapmamak için olabildiğince geciktirme çabalarından işveren olarak sonuç alınamadı.

    Hatta bu çabalar sonucundaki elde edilen sözleşme başarısını anlatan yarısı bana ait olmayan, olmadığını ispatladığım yazımın bahane edilerek kışın ortasında o zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez konumunda olan Asfalt şantiyesine sürülmeme rağmen sonuçta sözleşmeyi bizim sendikamızla yapmak mecburiyetinde kaldı.

    Yazının girişinde de belirttiğim gibi Memiş Bey yaptığı hizmetleriyle ikinci dönemi kazanması mümkünken özellikle sendika değiştirilmesi konusundaki çabası nedeniyle işçilerin ve ailelerinin kendisine oy vermemesiyle 500 civarındaki oyla makamını RP nin adayı Ahmet Er’e teslim etti.

ÖMRÜ OLANLAR 5 YIL SONRA YAZILANLARIN HAKLILIĞINI BİZZAT GÖRECEKLER!!!

  Hak-İş Konfederasyonu başkanı Mahmut Aslan’ın medyaya düşen beyanatlarından seçimi kazanan muhalefet belediyeleri tarafından yapılan zorlamayla 5000,daha sonra ise haber kanallarında verilen haberlerde 10.000 işçiye zorla sendika değiştirildiği bilgileri veriliyor.

  Bu gereksiz zorlamayı yapanların yaptıklarının yanlış olduğunu, bu haksızlıklarının ilk seçimlerde kendilerine menfi olarak döneceğini 5 yıl sonra ömrü olanlar bizzat göreceklerdir.

 Tarihin tekerrürden ibaret olduğu gerçeğiyle yapılan yanlışlardan dönülmesi, atamalar ve diğer uygulamalarla sendika üyeliği konusunda da anti pati yerine empatinin seçilmesi dileğiyle.

   Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.