DUAYLA UNUTTURULAN VEZİRİAZAM VE ŞEYHULİSLAMLAR DEDESİ ŞEYH CEMELADDİNİ AKSARAY'İ


Duanın maksadı Rahmandan gazabını kuşatan rahmetiyle günahların/günahlarımızın affı, dertlilere/dertlerimize derman, yolda ve zorda kalanların müşkülatlarından kurtarılmasını dilemek değil mi?

   Elbette ki maksat budur.

   Dualar genel Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V) olmak üzere ashabı ile din büyüklerinin isimleri de ana, baba, evlat ve akrabalar için isim verilerek yapıldığı gibi, birde başta Peygamber efendimiz olmak üzere 4 büyük halife başta olmak üzere Sahabeyi kiramların ve İslam alimlerinin ismi verilerek Onların yüzü suyu hürmetine yapılan duanın kabulü niyazında da bulunulur.

   Yapılan duanın maksadı şefaat dilenenlerin unutturulması olmayıp aksine, onların yüzü suyu hürmetine istenen isteğin Mevla’mız tarafından bizlere bahşedilmesidir.

    Fakat bizde yapılan dualarda ise  bizzat  yüz yüzü yapılan görüşmede verilen bilgi, ardından bu konuda yakın zamanda yazılan köşe yazısına rağmen sahip olduğumuz yer yüzünde kıymet biçilemeyen bir alimimizin isminin dualarda zikredilmemesi nedeniyle, yani dualardan mahrum edilerek kamu oyu tarafından da unutturulmasına vesile olunuyor.

    Bu yazı bu maksatla yani son birkaç yıldır ilimiz ve şehrimiz genelinde yapılan dualar ve bu dualardan yakın zamanda vefat eden köylümüz İsmail Gökkaya amcanın Mevlut’unu okuyan hocalarında dualarını yaparken merhumun isminden bahsetmemeleri.

    15 Temmuz alçakça kalkışmasının yıl dönümünde yapılan duada da merhumun isminin il Müftüsü Cemalettin Bal bey tarafından geleneksel hale getirilen daha önce dualarındaki gibi söylenmemesi nedeniyle Dünyanın gıpta ettiği kıymet biçilmez alimimizin Aksaray ve dolayısıyla Türkiye kamuoyu tarafından unutulmasıdır.

    Yine yapılan duada basma kalıpla sadece kıymet biçilemez Değeriz Somuncu Baba nın isminin verilmesi manevi mertebelerini ancak ve ancak Rabbimizin bilebileceği onlarcası ülkemiz ve dünya tarafından da bilinen on binlerce büyüğümüzün de hafızalardan silinmesine sebep olunması nedeniyle konuyu bu sene içinde 2. defa yazmam şart oldu!!!

    Bu konuda 5 ay önce 19 Şubat Salı günü ”MOLLA FENARİNİN HOCASI,2. ŞEHUL İSLAM’LA 1 VEZİRİAZAMIN DEDESİNDEN DUA ESİRGENİRMİ?! Başlıklı yazımda;

  BELÇIKA/GENK- mahreçli yazımda konuya değinerek ilimizin önemli manevi büyüklerinden Somuncu Baba Hazretlerinin yanında Aksaray’ı ünvanlı olan halen geneli ilimizde olmak üzere İstanbul’da Perek Soy ismi taşıyan temiz nesli devam eden ilimizin büyüklerinden Şeyh Cemaleddini Aksaray’i hazretlerinin de, ilimizin diğer alimlerininde en azından belli başlılarının yapılan dualarda Somuncu Baba ile birlikte isimlerinin zikredilmesi gerektiğini sebepleriyle belirtmiştim.

   Yurt dışında olduğumdan yazılanlardan konunun muhatabı olan il müftülüğünün de haberdar edilmesini özellikle telefon açarak dilediğim yazımda;                                                                                        

ŞEYH CEMALETTİNİ AKSARAYİ HAZRETLERİ OSMANLI DEVLETİNİN İLK ŞEYHUL İSLAMI OLAN MOLLA FENARİNİN HOCASI, 3 OSMANLI PADİŞAHINA ŞEYHUL İSLAMLIK YAPAN ZEMBİLLİ ALİ’NİN VE YÜKSEK İHTİMAL İLE MISIR KÖLEMEN SULTANI KAYITBAY’IN DA ŞEYHUL İSLAMI EKMELETTİN AKSARAY’ININ VE 2 PADİŞAHA VEZİRİ AZAMLIK YAPAN PİRİ MEHMET PAŞANIN  DA DEDESİDİR!!!

    Aynı zamanda Osmanlı devletinin ilk en büyük din adamı makamına getirilen İlk Şeyhul İslam Mollan Fenari’ninde hocası olan.

   Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman  ve 2. Selimle birlikte 3 Padişaha Şeyhul İslamlık yapan Zembilli Ali’ninde dedesiyse!

   Yine Yüksek ihtimal ile Mısır Kölemen Sultanı Kayıt Bay’ında Şeyhul İslam’ı olan Ekmelettin Aksaray ’ininde dedesiyse.!

   Osmanlı Devletinin Yükselme döneminin en önemli Veziriazamı, Rodos ve Belgrat’ın fatihi olan Fatih  Sultan Mehmet’ten sonra, hatta ondan 3 km daha da uzun bir mesafede gemileri karadan 2. defa yürüten, Osmanlı İstihbarat teşkilatını ilk defa kurulmasını sağlayan, bununla da Çaldıran savaşanın kazanılmasını da sağlayan, yivli topu ve kum torbalarıyla savunmayı icat eden ve daha onlarca sayıdaki başarılara sahip olanında dedesiyse!

     Kendisi bu kadar alim olan ve  iki Şeyhul İslam ın ve bir Veziriazamında dedesi olan bir kişiden hem de öylesine bir kişi ki kerametlerini dünyasını değiştirmesinden sonrada devam ettirin den dua esirgenir mi?

   Aksaray’ın büyüklerin bahsedilirken bu büyük zatın ismi zikredilmez mi?

   Dünkü yazımda belirttiğim Cami imamlarına maaş bağlat tıran, Belediye başkanlığı döneminde Başkent Ankara’nın kara bahtını ak eden güzel hizmetler veren  Aksaray’ımızı 1920 ‘de 59 yıllık 1. ilçelik esaretinden kurtaran Çorakçı Zade Kara Vehbi den sonra 56 yıllık ikinci ilçelik esaretinden  Aksaray’ımızı kurtaran 2 dönem Devlet bakanlığı yapan

    3. Diyanet işleri başkanı Ahmet Hamid Akseki ninde damadı olan siyaset ve devlet adamı Mehmet Altınsoy’un ölüm yıldönümü olan 17 Şubat’tan sonraki ilk Cuma günü ilimizin Camilerinde duayla anılması isteğini  Aksaray il Müftüsü Cemalettin Bal hocaya  Müftülük yanındaki Camiye de ismi verilen  Şeyh Cemalettini Aksaray’i hakkında da bilgi vererek kendisinden merhumdan da dualarında bahsedilmesini diledim.

   Ne hikmet ise  Müftü bey  izahı mümkün olmayan bir şekilde Velinimeti Mehmet Altınsoy’ ya dua edilmesinden imtina ettiği gibi  kendisi de Şeyhul islam olan, Osmanlı devletinin  ilk Şeyhul İslamı  Molla Fenarinin hocası, Şeyhul İslam Zembilli Ali  ve  Şeyhul İslam Ekmelettin Aksaray’ınin ve  Veziriazam Piri Mehmet Paşanın dedesi olan dönemini aydınlatan 15 ilmi eserinde yazarı olan Şeyh Cemaleddini Aksaray’i  hazretleriyle ilgili bilgilendirmeme rağmen gereğini yapmadı.

   Hiçbir din kardeşimizden duanın  hiçbir kişi veya müftü tarafından da esirgenmemesi dileğiyle .

   Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.” Diye hatırlatma yaptım.

    Yapılan hatırlatmaya rağmen 15 Temmuz kalkışmasının 3. yıl dönümünde Müftü bey tarafından yapılan duada  sadece Somuncu Baba Hazretlerinden bahsedilmesi.

    Şeyh Cemalleddini Aksaray’i Hazretlerinden bahsetmemesiyle Müftü beyin yaptığı gibi duanın  ilimiz genelindeki Camii imamları tarafından da kopyalanmasıyla da Şeyh Cemaleddini Aksaray’i hazretleri ve  diğer bir çok Büyüğümüzün yok sayılmasıyla hafızalardan da siliniyorlar.

  Tevatürle 70.000 Evliyaya sahip olduğu belirtilen ilimizde metfun bulunan Külhani Ali Baba,Kesik Baş(Sancılı Baba) Kemal Baba, Hamza Baba, Yunus Emre, Taptuk Emre, Ekecik Baba, Hasan Baba, Battal Gazi Hazretlerinin babası Hüseyin Gazi,Şammas Baba ,Çapan Baba,Hallacı Mansur Hazretleri gibi nicelerinin isimlerinin tamamı olmasa da  her duada Somuncu Baba ile birlikte Şeyh Cemalledini  Aksarayi Hazretleriyle birlikte diğer büyüklerimizin de  değişik günlerde yapılan dualarda isimlerinin söylenerek unutturulmasının önüne geçilmesinin sağlanması, aksinden ise sebep olunan  veya olunacak olumsuzluklar nedeniyle kaçınılması dileğiyle.

    Cumamız Mübarek olsun.

   Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun.