Akrobat

Tehlikeli işlerden kaçınmak gerektiğine işaret eder.