Atkestanesi

Atkestanesi iyi bir haberdir. Ağaçtan düşen atkestanesi beklenmeyen bir konuktur.