Dr. KÜRŞAT SOLAK

Dr. KÜRŞAT SOLAK

'ın Kaleminden...

ŞİFAHANE’DE YÜKSELEN SON ACI SES

13 Ocak 2015 - 07:43 - Güncelleme: 19 Mart 2015 - 08:12

Somuncu Baba filmi özelinde Aksaray’da yaşanan müspet hadiseye münakız olarak tarihî Aksaray Şifahanesi ile ilgili duyarlı insanların içine ateş gibi düşen bir gelişme yaşandı. Söz konusu Şifahane’den günümüze, bir duvarının bir parçası gelebilmişti. Bu ata yadigârı parça kıymetli Ali Genç’in gayretleri ile bir zaman önce tasdik ettirilmişti. Günümüzde ise gerek Belediye’nin gerekse İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü’nün söz konusu ata yadigârı parça ve tarihî şifahane ile ilgili olarak bazı planlamalarının olduğunu işitiyorduk. Ne var ki ata yadigârı son parçamız, bir kör kepçenin soğuk demirlerinin önünde yere serildi. Sayın Genç’in fark etmesi ile bu acı kaybımızın farkına varabildik. Sanat Tarihçisi Dr. Zekaî Erdal’a göre şimdiden sonra yapılacak iş, Şifahane’nin yerine yapılacak olan olası bir inşaatı durdurmak, uzmanlar tarafından orada kazı yapılmasını temin ederek en azından temelleri üzerinden Şifahanemizi yaşatmaktır. Artık moloz olan son duvar taşlarına dahi hak ettiği değeri vererek onları asırlardır barındığı yere irca ettirmek gerekmektedir.

Asırların günümüze taşıdığı son yadigârın maruz kaldığı son kıyımdan, elbette başta ilgili kurumlar olmak üzere bu konuda yeterli kamuoyu oluşturmayan Aksaray yerel basını ile STK’ları da sorumludur. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan konuyla ilgili olarak; rapor tutulduğunu, belediye ile müşterek olarak bir temel kazısı yapılacağını, bu suretle tarihî Şifahane’nin yerinin muhafaza edileceğini ifade ediyor. Gerçekten, asgari de olsa, Şifahane Mahallesi’nde bir tarihî şifahanenin yerinin belirli olması ve sanat tarihçiliği ile teknik diğer hususların izin verdiği ölçüde dar kapsamlı-sembolik yeniden inşa yoluna gidilmesi düşünülebilir. Bu sebeple son kıyımda moloz haline gelen şifahaneye ait tarihî taşların nerede olduğu tespit edilmelidir.

Aksaray meselelerinin hâmisi ve takipçisi olduğunu gördüğümüz kıymetli Ali Genç’in bir uyarısı, Şifahane konusuna münhasır olan bu yazı dolayısıyla anılmalıdır. Sayın Genç’e göre daha önceki bir belediye döneminde mahallelerin sınırlarına dair yapılan bir tanzimde, tarihî Şifahane, Şifahane Mahallesi hudutlarının dışında bırakılmıştır. Ali Genç’in güzel ifadesi ile Şifahane gurbete gönderilmiştir. Mevzu bahis mekânla ilgili olası yeni bir düzenleme, şehrin tarihî bağlarını ikame edecektir.

Temennimiz, tarihî Şifahane’nin başına gelen bu son hadisenin, ondan gelen acı seslerin de sonuncusu olmasıdır. Zira söz konusu ata yadigârının yerine yükselebilecek herhangi bir modern inşaat, Şifahane’nin sesini ebeden kesecektir.

 

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar