HACI AHMET ÜNLÜ

HACI AHMET ÜNLÜ

Mescid-i Aksa'nın Kıymeti

10 Ekim 2018 - 09:27

Bizleri tüm Rasûllerin ortak dini olan ve Allah’ın huzurunda ondan başka bir dinin kabul edilmeyeceği İslam’a hidayet eden Allah’a sonsuz hamd olsun. Salât ve selam, İslam dininin mihenk taşı ve son halkası olan Muhammed Mustafa’ya, onun pak ailesine ve ashabının üzerine olsun.

 

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan Harem Mescitlerinin üçüncüsüdür. Mescid-i Aksa Müslümanların kıblesi olarak, Hicretten sonra on altı, on yedi aya kadar sürmüştür. Filistin toprakları içerisinde ve Kudüs şehrinde bulunmaktadır.

Mescid-i Aksa’nın ilk ismi, Arapça “Beytu’l Makdis“, yani “Kutsal ev” demektir.

ALLAH Ariş ile Fırat arasını mübarek (bereketli) kılmış ve özellikle Filistin'i mukaddes kılmıştır.

(Bu hadisi Müslim, İman, 282; Münavi, et-Teysir, I/248'de rivayet etmiştir.)

Mescid-i Aksâ’nın tarihi, aynı zamanda Peygamberler tarihidir. Bu mukaddes yer tarih boyunca Benî İsrâil’in Peygamberlerinin karargâhı olmuştur. Peygamberler, yeryüzüne tevhîdi yaymak ve Allah Te‘âlâ’nın hükmünü hâkim kılmakla vazifelendirilmiş kimselerdir. Onların hepsinin getirdiği din, inanç esasları bakımından birdir. Şeriatlarda ise muhtelif farklılıklar söz konusu olmuştur. Dolayısıyla Kudüs ve çevresi muvahhidlere aittir. Bu topraklar, başka bir hâkimiyeti asla kaldırmaz. Nitekim mezkûr toprakların sakinleri tarih boyunca ne zaman ki hak yoldan sapmışsalar büyük mezâlime, sürgüne veya helâke sürüklenmişlerdir. Buna mukabil ne zaman ki Hakk’a yönelmişseler, bahtiyar olmuş ve felâh bulmuşlardır.

Ebu Zer (ra) diyor ki, “Resulullah (sav) Efendimize; “yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum, “ Mescid-i Haram” diye cevap buyurdu. “Sonra hangisi?” diye sordum, “Mescid-i Aksa” diye cevap buyurdu. Ben, “ İkisi arasındaki süre ne kadardır?” diye sordum. Şöyle buyurdular: “Kırk yıl” sonra da Peygamber (sav), “ Ey Ebu Zer! Bütün yeryüzü senin için mescittir. Nerede namaz vaktine girersen orada namazını kıl. Namazın fazileti, vaktinde kılınmasındadır,” buyurdu.

Buhari, Enbiya, 60/40; Müslim, Mesacid, 1-2; İbn Mace, Mesacid, 4/7.

 

Yüce Allah Kur’anı-ı Kerimde “Mescid-i Aksa” dan adıyla bahsetmekte ve bu Mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Bu konuda İsra suresinin 1. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

 Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra,1)

Bu ayette kastedilen mescidin Kudüs’teki Mescid-i Aksa olduğu konusunda Bütün İslam Müfessirleri ittifak etmişlerdir.
Nevevi,III, 327.

Kur’an-ı Kerim de “mabed” diye söz edilen bina Beyt-i Makdis olarak adlandırılırdı.

Peygamberin Miraç’a çıkarken ziyaret ettiği mekânın bu Beyt-i Makdis olduğu ünlü müfessirler tarafından dile getirilmektedir. Nitekim meşhur İsra hadisinde Peygamber ﷺ :

Burak’a bindim. Kudüs’teki Beytu’l-Makdis’e vardım..” diye söz etmektedir.

(Buhari, B.Halk,6; Müslim, İman,259; Nesai, Salat,10; Tirmizi,Tefsir, 2/17.)

Kudüs şehri, bütün kutsal dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun en önemli sebebi de Yüce Allah tarafından hidayet rehberi olarak görevlendirilen Peygamberlerin birçoğunun Kudüs’te yaşamış veya hayatının bir bölümünün bu şehirde geçirmiş olmalarındandır. Bu Peygamberlerin Mabet olarak kullandıkları mekânlar (Mescitler) de Kudüs şehrindedir.

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle

(Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)

– ALLAHUMME AMİN -

narkotik banner'' width=

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar