SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK

SGK KÖŞESİ...

SORU CEVAP - 15

06 Haziran 2015 - 14:26

SORU  1 :

İşçi olarak çalışanların yükümlülükleri nelerdir?

CEVAP 1   :

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek çalışmaya başladıktan itibaren 1 ay içerisinde kendilerini Kuruma bildirebilirler.

 

SORU  2 :

Çalışanlara Hangi Haklar sağlanmaktadır?

 

CEVAP 2 :

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara;
- Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi,
- Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması,
- Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları,
sağlanmaktadır.

 

SORU   3 :

Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir?

 

CEVAP 3 :
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir.
Bu kapsamda;
- Gelir vergisi mükellefi olanlar, ilgili vergi dairesince,
- Gelir vergisinden muaf olanlar, ilgili meslek kuruluşunca,
- Şirket ortakları, durumların göre işverenleri veya ticaret sicil memurluğunca
çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten on beş gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar için ise; ilgili ziraat odası veya bulunmayan yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerince tescil tarihten itibaren bir ay için de bildirimlerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar aynı zamanda kendi sigortalılıklarını herhangi bir süreye tabi olmadan Kuruma bildirebilecektir.
Bu kapsamda olanların sigortalılık bildirimi, bu sigortalıların tescillerini yapan ilgili kuruluşlara verilmiş olup, bu bildirimin yapılamaması veya zamanında yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanacaktır.

sgk internet/sigortalilik/calisan/calisanlara_saglanan_haklar/calisanlara_saglanan_haklarÇalışanlara Sağlanan Haklar

                                   Saffet ÇALIŞKAN

                          Sosyal Güvenlik İl Müdürü

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar