SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK

SGK KÖŞESİ...

SORU-CEVAP - 6

29 Ocak 2015 - 08:55 - Güncelleme: 19 Mart 2015 - 09:05

SORU   1 :

6552 sayılı Kanunla işverenlere verilen hak ve sorumluluklar nelerdir?

CEVAP 1 :

6552 sayılı  Kanunla getirilen yapılandırma hükümleri çerçevesinde, önceki aylardan birikmiş prim ve diğer borçların gecikme zammı yerine, enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmesine imkan sağlanmaktadır.

            Birikmiş borçları bulunan işverenler yapılandırmaya başvurdukları takdirde, hem bu borçlarını uzun süre içinde ödeme imkânına kavuşacaklar, hem de mevcut gecikme zammı borçları önemli ölçüde düşecektir. Bunların dışında birikmiş prim ve idari para cezası borcu bulunan işverenlerin, cari aylarda prim teşviklerinden yararlanmaları mümkün olacağı gibi, yapılandırma kapsamına giren borçlar nedeniyle menkul ve gayrimenkul mallar üzerine konulan hacizler de ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

            Geçici 60’ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve ilgili Kanunlarda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, beş puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

İşverenler altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksite; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler için altı, dokuz, on iki, on sekiz veya otuz altı eşit taksite; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için altı, dokuz, on iki, on sekiz, otuz altı veya kırkiki taksite talepte buluna bileceklerdir. Tespit edilen alacaklar yönünden ilk taksit ve peşin ödeme süresi 2 Mart 2015’de sona ermektedir.

 

SORU 2 :

 Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir?

CEVAP 2 :

 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

 Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

 Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10/09/2014 ve öncesinde Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,

 Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası alacakları,

yapılandırma kapsamındadır.

 

Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir?

 Genel Sağlık Sigortası borçluları için en geç 30/04/2015 tarihine kadar,

 Diğer borçlular için en geç 02/02/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar