-

KONYA, GÜVENLİ VERİ MERKEZİ KURULUMU İÇİN ADAY ŞEHİR

KOP İdaresi’nin hazırlattığı “KOP Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması” sonuçlarına göre ulusal ve uluslararası Veri Merkezlerinin kurulumu için en uygun şehrin Konya olduğu tespit edildi.

KONYA, GÜVENLİ VERİ MERKEZİ KURULUMU İÇİN ADAY ŞEHİR
04 Mayıs 2021 - 11:23
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devletinin en mahrem kayıtlarının saklandığı Konya, istikrarlı yapısı, güçlü ekonomisi ve bölgenin güvenli limanı olarak görülen günümüz Türkiye’sinde de önemini koruyor. Jeolojik koşulları, iklim şartları, enerji altyapısı ve ülke içindeki stratejik konumu gibi güvenlik önceliklerini barındıran Konya, ulusal ve uluslararası veri merkezleri yatırımları için ön plana çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ‘KOP Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi’ yatırıma dönüştürülmesi için gün sayıyor. Türkiye’nin kalbinde yer alan coğrafi konumu ile dış tehditlere karşı korumalı olması, arazi altyapısı, iklim şartları, doğal afet riski, enerji güvenliği gibi birçok önemli parametreye sahip olan KOP Bölgesi ulusal ve uluslararası Veri Merkezİ Bölgesi olmak için yerli ve yabancı  yatırımcılarını bekliyor.

Gelişen iletişim teknolojileri ve altyapılar sayesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarının elde ettikleri bilgileri veri merkezlerinde depolayarak işlediklerini ve buralarda stratejik faydalı verilere dönüştürdüklerini kaydeden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, ülkemizde yapılan veri merkezi yatırımlarının yeterli olmadığının altını çizdi. Her kurum ve kuruluşun münferit olarak yaptıkları lisanslama, donanım, enerji ve iklimlendirme sistemi yatırımlarının yerine güvenli bir alanda inşa edilecek ve tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek devasa bir veri merkezi kurumulu ile yatırımcıların hem etkin maliyet hem de karlılık avantajı sağlanabileceklerine dikkat çeken KOP Başkanı Şahin, ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve teknoloji israfının önlenebilmesi adına Konya’nın tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi yeni ve güçlü Türkiye’de, bölgesinin ve dünyanın en önemli veri merkezi bölgesi olmaya en büyük aday olduğunu söyledi.

2015-2018 yılları arasında hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisinde; Türkiye’nin konumsal avantajlarından faydalanarak, 2021 yılında 200 milyar doları aşması beklenen veri merkezleri pazarından daha fazla pay alabilmesi amacıyla, KOP Eylem Planları kapsamında yenilikçi bir model olarak Konya’da Veri Merkezleri Bölgesi kurulmasına yönelik uygunluk araştırmasının KOP İdaresi tarafından başlatıldığını belirten Başkan Şahin, bilişim ve iletişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi bölgesi modelini amaçladıklarını ifade ederek; “Veri en kıymetli meta, kullandıkça değeri artıyor. Günümüzde o kadar çok veri üretiyoruz ki depolamak ve kontrol etmekte zorlanıyoruz. Zaman; veri saklama, veri analizi ve veri yönetimi zamanı.” diye konuştu.


“Dünyanın Verisini Saklayacağız”

Yatırımcısı için düşük maliyet odaklı Bilgi Teknolojileri operasyonları sunan, otomasyon ile yönetilen optimize ve verimli veri merkezi alt yapılarına sahip, mevcut enerji kaynaklarına ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından da beslenen yeşil bir veri merkezi prototipi oluşturularak, veri güvenliği ve iş sürekliliği açısından yenilikçi çözümler sunan bir işletme modeli ile ulusal, uluslararası veri merkezi yatırımcılarını KOP Bölgesine toplamayı amaçladıklarını vurgulayan KOP İdaresi Başkanı Şahin, “Veri merkezleri yatırımları kuruldukları ülkeler açısından hem ekonomik hem de stratejik bakımdan büyük değer taşımaktadır. Otoyollar kadar önemli olan fiber optik altyapıların yaygınlaştırılması sonucu ülkemizin bir fiber optik geçiş koridoru olmasınında önü açılacaktır. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri veya Teknoparklara benzer yapıda olması öngörülen ve uzun vadede bir kümelenmeye de dönüşmesi beklenen KOP VMB (KOP Veri Merkezleri Bölgesi) yönelik talep analizi, model çalışması ve ekonomik rantabilite hesapları gerçekleştirildi. Uluslararası standartlara göre gerçekleştirilen yer seçimi çalışmaları neticesinde en son aşamada server ve sunucu alanı olarak bilinen beyaz alana sahip olacak şekilde ve modüler olarak geliştirilmesi planlanan KOP VMB için Konya’da kamu arazisi tahsis edilecek. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, Fiziki ve Siyasi Güvenlik başlığı altında; kent topografyasının düşük deprem riskine sahip olması, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da bulunan çok kıymetli devlet arşivlerinin Anadolu yarımadasının ortasında bulunması nedeniyle askeri açıdan güvenli olması, sel ve taşkın risklerine karşı güvenli iklim şartlarına sahip olması gibi nedenlerle Konya’ya taşınması, Enerji ve Haberleşme İletim Hatları başlığında; güneş enerjisi açısından bölgenin elverişli coğrafyası, enerji ve haberleşme hatlarına kolay erişim imkânları, İnsan Kaynakları başlığında; orta ve yüksek eğitim altyapısı sebebiyle KOP Bölgesindeki nitelikli ve verimli beşeri sermayeye sahip olması, Sanayi Altyapısı noktasında kent genelindeki mevcut sanayi katmanının VMB’ye sağlayacağı donanım desteği ve Ucuz ve Geniş Arazi Varlığı açısından ise ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların bulunduğu illere kıyasla kentin çok daha uygun ve ucuz arazi mevcudiyeti sahip olması gibi özellikler araştırma projesi neticesinde Konya ilimiz veri merkezleri bölgesi kurulması açısından çok önemli imkanlara sahip. KOP VMB ile hem Türkiye içerisinde hizmet veren bilişim firmalarına, bankalara, sigorta firmalarına ve kamu kesimi gibi tüm veri üreten ve saklayan kurum ve kuruluşlara ulaşılmış olacak, hem de Türkiye dışında internet üzerinden faaliyet yürüten altyapı, hizmet ve bilişim sektörü firmalarının tesislerinin kurulabileceği ya da işletilebileceği bir alternatif lokasyon oluşturularak ulusal ve uluslararası veri merkezleri liginde farklı bir konum kazanılmış olacak. Bölgemiz jeolojik, jeo-stratejik ve coğrafi konum gereği hem ulusal hem uluslararası Veri Merkezleri’nin konsolide veri saklama alanı, hem de Google, Microsoft, Facebook, AT&T gibi dünya devlerinin bulut Veri Merkezleri haline gelebileceğine inanıyorum” dedi.


“KOP VMB, Güvenlik Endişelerine ve Kaynak Israfına Son Verecek”

Projenin asıl faaliyeti olan yer seçiminin eksiksiz ve bilimsel bir altyapıya dayanarak yapılabilmesi amacıyla yoğun analiz ve araştırmalar gerçekleştirildiğine işaret eden Başkan Şahin, “Bu hususta, 2015 yılında başlatılan çalışma ile kamudan ve özel sektörden yüzü aşkın kurum ve kuruluşla yüz yüze mülakatlar yapılarak konusunda uzman kişilerin çalışmaları, araştırmaları ve bulguları dikkatle incelendi. Tesis ve alan için gerekli hukuki altyapı analiz edilerek en uygun model ortaya konuldu. Ayrıca TIA, BICSI gibi uluslararası kriterler de göz önünde bulundurularak yakınlık analizi yapılmış olup elde edilen sonuçlar Eşik Analizi ile çakıştırılarak en uygun bölge belirlendi. Ayrıca projenin tanıtımı için uluslararası platformda VMB ile ilgili makale çalışmaları ile paralel olarak yurt içi ve yurt dışı tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Yaşadığımız dijital çağda internete bağlanabilen herkes anlık veri üretmekte, kamu kurum ve kuruluşlarımız hizmetlerinin büyük kısmını dijital ortama aktarmakta. Böylece her türlü dokümantasyonun dijital olarak yapıldığı günümüzde veri merkezlerine olan ihtiyaç her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında ve her kurum ne yazık ki kendi yatırımlarını yapmaktadır.  Özellikle kamuda bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla bol miktarda mükerrer harcamalar ve yatırımlar gerçekleştirilmekte, üstelik takip eden yıllarda bu yatırımların güncellenmesi ihtiyacı sonucu harcamaların giderek artması kaçınılmaz bir gereklilik. Bu sebeple KOP Veri Merkezleri Projesinin hayata geçirilmesi ile orta ve uzun vadede sözedilen mükerrer yatırımlarların önüne geçilecek. KOP Bölgesinin özellikle de Konya’nın kıta ölçeğinde gerek lojistik hatların gerekse enerji nakil hatlarının dağıtım noktasında yer alması, veri trafiğinde önemli avantajlar sağlayan jeostratejik konumu, gelişmekte olan bilişim altyapısı ile özellikle Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya ve Orta Asya ile ilgilenen veri merkezleri alanındaki yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır.” şeklinde konuştu. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum