• 3-9 EYLÜL 2020 HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇOCUKLUK ÇAĞI TARAMALARI
    3-9 EYLÜL 2020 HALK SAĞLIĞI HAFTASI ÇOCUKLUK ÇAĞI TARAMALARI

    Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.