-

AKSARAY ANADOLU LİSESİNDE GENÇLİĞİN DEĞER ALGISI KONFERANSI

ASÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz Aksaray Merkez Anadolu Lisesinde ortaöğretim gençliği ve öğretmenleri ile buluştu.Öğretmenler Günü Programında “Gençliğin Değer Algısı” konuşuldu.

AKSARAY ANADOLU LİSESİNDE GENÇLİĞİN DEĞER ALGISI KONFERANSI
25 Kasım 2019 - 15:19
ASÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz Aksaray Merkez Anadolu Lisesinde ortaöğretim gençliği ve öğretmenleri ile buluştu.Öğretmenler Günü Programında “Gençliğin Değer Algısı” konuşuldu.Bir taraftan gelişen ve bizleri kuşatan teknolojik gelişmeler, diğer taraftan dejenere olmuş toplumsal değerlerimizin açmazında nasıl bir pozisyon almamız gerektiğini anlatan Profesör Yılmaz, konuşmasında sırasıyla şu konulara yer verdi; “Baş döndürücü şekilde gelişen günümüz teknolojisinde insan nesne mi, özne mi olduğunu konumlandırmak, teknolojik gelişmelere insanlığını feda etmemek zorundadır. Hem teknoloji vazgeçilmezimiz hem de kültürel dağarcığımızı zenginleştirmek için okuma kültürümüzü yaygınlaştırmak vazgeçilmezimiz olmalıdır. Eğitim bireye hem akademik başarı, beceri kazandırmalı hem de ahlaki ve insani başarı sağlamalıdır.

 

Eğitim felsefesinin hem yerel ölçekte, hem de uluslararası ölçekte genel amaçları; dört iyilik diye nitelenen iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirme şeklinde sıralanır. Dolayısıyla eğitim felsefesinin genel amacıinsanda entelektüel birikimi sağlamak olmalıdır. Entelektüellik, bireyin mesleki bilgibirikiminin yanısırakendisini edebi, kültürel, sanatsal, felsefi, belagat ve estetik boyutlarında dimağın doyurulmasıdır. Bunun literatürdeki karşılığı mükemmeliyet yolculuğudur. Elde edilen bilgi sorun çözebiliyorsa, bilgeliğe dönüşmüş olur. Ömer Seyfettin’e göre diplomasızAnadolu insanını arif ve bilge yapan sır budur. Okullar, formel bilgiyle kurumlara profesyonel yetiştiren birimlerdir. Okullardaki programın kazanımları istenilen nitelikte olmazsa, sistem kendini nerede hata yapıldığı hususunda sorgulamak zorundadır. Bireyin sadece öğretim süreci tek başına anlam ifade etmez. Eğitim süreciyle taçlandırılmalıdır. İyi bir doktor, mühendis, öğretmen, hukukçu vesaire olmak yetmez, aynı zamanda bunlara ahlaki sıfatlar da eklenmelidir. Akademik başarı tek başına bir anlam ifade etmez! Sosyal farkındalık da olmalıdır.

 

Sait Halim Paşaya göre; toplumsal fikirler, hisler olmazsa, o topluluk için sosyoloji ilmiyle, zooloji ilmi arasında fark kalmaz. Tek başına eğitim başarısı her şeyi çözmüyor. Bilimsel bilgi, teknoloji, sanat vesaire alanlardaki çıktılar hayatı konforlu kılabilir, ama iç ve toplumsal huzuru sağlayamaz. Gelişen teknolojiyi temsil eden sanayi devrimleri ile kuşaklar arasındaparalellikler vardır. Endüstri devrimlerinin gelişimi x, y, z ve alfa kuşağının da bir habercisi olmuştur. Bugün Endüstri 4.0 gibi dijital dünya gerçekliği yaşanırken bu dönemin z kuşağına soğuk savaş dönemlerinin kurallarını uygulamak çok bir anlam ifade etmez. Çocuklarımız MEB’in beklentisinde belirtildiği üzere soru değil sorun çözen anlayışı taşımalıdır. Onların 5N 1K gerçekliğince hayatı sorgulamasına, eski köye yeni icatlar çıkarmasına fırsat vermeliyiz. Avrupa ülkelerine göre genç ve dinamik nüfusta ilk sıradayız. Bu gençlikle, modern dönemin yapay zekâ, yazılım, kodlama, robotik eğitimlerine yeni ufuklar oluştururken, bizi biz yapan insani ve kültürel değerlerimizi es geçemeyiz.

Yaşadığımız coğrafya bir İslam coğrafyasıdır. Doğu-Batı sentezinde bu coğrafyada Müslüman kimliğine uygun yaşamanın yolları aranmalıdır. Diğer türlü bu coğrafyada gözyaşı dinmeyecek. Yıkık, döküklük, viranelik bu coğrafyanın kaderi olmamalıdır. İnsanı değerli kılmak sadece günümüzün konusu değildir. 10 yüzyıl öncesinde Türk İslam Bilginlerinden El Farabi kusursuz kişiyi, Yusuf Has Hacib ferasetli kişiyi, Kaşgarlı Mahmut cesur kişiyi, Hoca Ahmet Yesevi ise kâmil kişiyi sıfatlarıyla tanımlamıştır. Unutulmamalıdır ki, medeniyetler aileyi koruyarak, eğitimini ve öğretmenini önemseyerek, toplumdaki mümtaz şahsiyetlerinin saygınlığını koruyarak ayakta kalabilmiştir. Bunlar muhkem bir kalenin burçları gibidir. Biri eksik olsa, diğerleri de bundan zincirleme etkilenir.”

Profesör Yılmaz konuşmasını değer başlıklarından örnekler vererek tamamladı.

 

Konferansın sonunda Okul Müdürü Mehmet Emin Görügülü tarafından Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’a günün anısına plaket takdim edildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum