-

AKSARAY'DA 266 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ ALMAYA ALMAYA HAKKAZANDI

İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak günümüze kadar 266 vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Böylece farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar.

AKSARAY'DA 266 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ ALMAYA ALMAYA HAKKAZANDI
23 Mart 2021 - 10:39
İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak günümüze kadar 266 vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Böylece farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar. Engelli Statüsündeki Vatandaşlara Yönelik Kendi İşini Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 65.000 TL’ ye hibe desteği sağlanabilecektir.
Başvurular 16 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak olup sadece e- devlet üzerinden başvuru alınacaktır.

Posta ile veya elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

           

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,


d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)

l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca https://www.iskur.gov.tr/duyurular/e-devlet-uzerinden-engelli-hibe-destegi-basvurulari-basladi/ internet adresinden de detaylı bilgi edinilebilir.                                                                 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum