-

HASAN DAGI VOLKANİK AKTİVİTESİ TAKİP EDİLECEK

Nigde AFAD , Aksaray üniversitesi ,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Afyon Kocatepe üniversitesi ile MTA Genel Müdürlüğünün Paydaşı Olduğu Mersin Üniversitesi ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin de destek verdiği “Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler İle İzlenmesi” Başlıklı Projeye TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

HASAN DAGI VOLKANİK AKTİVİTESİ TAKİP EDİLECEK
29 Eylül 2021 - 16:02
ksaray Üniversitesi’nin yürütücülüğünü üstleneceği “Hasan Dağı Volkanizmasının Tektonik ve Volkanik Açıdan Jeodezik ve Fiziksel Sensörler İle İzlenmesi” başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Deprem Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aksaray ve Niğde illeri arasında bulunan ve Dünya Volkanoloji Birliği’nin aktif volkanlar listesinde bulunan Hasan Dağı’nın volkanik ve tektonik kökenli deformasyonları ile sıcak su buharı ve kimyasal gaz çıkışları incelenip, izlenecek.

Üç yıl sürecek olan proje çalışması, 20 Eylül 2020 tarihinde Niğde İli Bor İlçesine bağlı Obruk’ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremle tekrar gündeme gelen; bölgemizdeki depremlerin tektonik aktiviteden mi yoksa volkanik aktiviteden mi kaynaklandığı sorusu ve bu iki unsurun birbirini etkileyip etkilemediğinin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Daha önceki yapılan bilimsel çalışmalarda göz önüne alınarak Hasan Dağı üzerinde ve yakın çevresindeki yüzey deformasyonlarının belirlenmesi amacıyla bölgede kampanya tipi ve sürekli Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS) ölçmeleri, radar görüntülerinin kullanıldığı İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar (InSAR) ölçümleri, tiltmetre ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, gaz ölçümleri ve fay ve çatlaklara dönük yapısal ve kinematik ölçümler yapılacaktır.            
Projenin bütçesi 750.000.00 TL olup TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum