-

Haziran ayında ihracat yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin olarak ihracat ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Haziran ayında ihracat yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı
02 Temmuz 2021 - 13:00

Ticaret Bakanığı, haziran ayına ilişkin olarak ihracat ve dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu veriler kaydedildi:

"İhracatımız 2020 yılı haziran ayına göre % 46,9 artış gösterdi"

Dış Ticaret

Haziran

Ocak-Haziran

2020

2021

Değişim
(%)

2020

2021

Değişim
(%)

İhracat

13.460

19.773

46,9

75.059

104.982

39,9

İthalat

16.318

22.661

38,9

98.952

126.146

27,5

Dış Ticaret Hacmi

29.778

42.434

42,5

174.011

231.128

32,8

Dış Ticaret Dengesi

-2.858

-2.888

1,0

-23.893

-21.164

-11,4

İhr./ İth. Karşılama Oranı (%)

82,5

87,3

 

75,9

83,2

 

G.ts'ye göre haziran ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9, ithalatımız ise %38,9 oranında arttı.

2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolar,

İthalat, % 38,9 artarak 22 milyar 661 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 87,3 olmuştur.

GTS'ye göre ihracatımız Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 46,9 oranında artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşmiştir.  Haziran ayında ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 38,9 artışla 22 milyar 661 milyon dolar olmuştur. Haziran ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 87,3 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  %39,9 artışla 104 milyar 982 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,8 artarak 231 milyar 128 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 83,2 olarak gerçekleşmiştir.

GTS'ye göre haziran ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 50, altın hariç ithalatımız ise % 58,2 oranında arttı.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 50 artarak 19 milyar 608 milyon dolar,

İthalat, % 58,2 artarak 22 milyar 323 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 54,3 artarak 41 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 87,8 olmuştur.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Haziran ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 50, altın hariç ithalatımızın ise %58,2 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 87,8 olduğu anlaşılmaktadır.

Enerji ticareti hariç tutulduğunda,  Haziran ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 44,8, enerji hariç ithalatımızın ise %28,9 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  enerji dış ticareti hariç olarak bakıldığında Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 100,5 olduğu anlaşılmaktadır.

Haziran ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl "motorlu kara taşıtları" oldu

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracatımız Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 12,9 artışla, 1 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 45,5 artışla "Kazanlar ve Makinalar" (1 milyar 879 milyon dolar) ve % 97,8 artışla "Demir ve Çelik" (1 milyar 550 milyon dolar) olmuştur.

En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya

Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 704 milyon dolar), ABD (1 milyar 346 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 268 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 858 milyon dolar), Rusya (2 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 920 milyon dolar) almıştır. Haziran ayında ihracatçılarımız 217 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

En büyük ilk 3 ihracat pazarımız toplam ihracatımızın %21,8'ini oluşturdu

Haziran ayında GTS' ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere'ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 21,8'ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya'nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 31,4 olarak gerçekleşmiştir.

Buna ilaveten "Ticarette Yeni Yol Haritası" çerçevesinde 2021 yılı Haziran ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin'e ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre  %30,9 artmış, Rusya'ya ihracatımız ise %38,6 oranında artmıştır.

Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Haziran ayında görülen İtalya'ya %72,2'lik, Hollanda'ya %87,3'lük, İspanya'ya %66,3'lük ve Romanya'ya %51,1'lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 49,5 artışla 8 milyar 247 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 41,7'sini oluşturmuştur.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu

2021 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Deniz Yolu" (11 milyar 905 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" (5 milyar 965 milyon dolar) ve "Hava Yolu" ulaşımı (1 milyar 503 milyon dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat "Deniz Yolu" (13 milyar 355 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" ulaşımı (4 milyar 102 milyon dolar) ve "Hava Yolu" (2 milyar 163 milyon dolar) takip etmiştir.

İhracatta en çok tercih edilen ödeme şekli mal mukabili oldu

2021 yılı Haziran ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat "Mal Mukabili Ödeme" (12 milyar 676 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (3 milyar 111 milyon dolar) ve "Vesaik Mukabili Ödeme" (1 milyar 837 milyon dolar) takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat "Mal Mukabili Ödeme" (13 milyar 212 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (5 milyar 621 milyon dolar) ve "Vadeli Akreditif" (1 milyar 395 milyon dolar) izlemiştir.

Ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 568 firma, 2021 yılı Haziran ayında toplam ihracatımızın %25,7'sini, toplam ithalatımızın ise %37,3'ünü oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Haziran ayında 13 milyar 531 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (5 milyar 84 milyon dolar ihracat, 8 milyar 446 milyon dolar ithalat).

Dış ticaretimizi TL ile gerçekleştiriyoruz

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Haziran ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 181 olurken aynı dönemde 127 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2021 yılının Haziran ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15 milyar 647 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar 165 milyon TL'lik kısmı ihracat, 9 milyar 482 milyon TL'lik kısmı ithalat olmuştur.

Aktif firma sayısı arttı

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki aya göre 10 bin 518 artışla 2 milyon 32 bin 42 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 46,7'sini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,1'lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 653 bin 533 olarak gerçekleşmiştir. 

Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı %25,3

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 895 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 423 milyar 702 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %25,3 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 133 milyar 33 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Kadınlarımızın iş hayatına daha fazla katılım sağlaması ile birlikte ihracat odaklı büyümenin temellerini güçlendiriyoruz

Haziran ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 224 bin 566 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr işyeri sayımızda yaklaşık 67 bin 147'lik artış kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.   Haziran ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 358 bin 877 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 17 bin artmıştır. 

ÖTS'ye göre haziran ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 47,6, ithalatımız ise % 38,3 oranında arttı

2021 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 47,6 artarak 18 milyar 805 milyon dolar,

İthalat, % 38,3 artarak 21 milyar 910 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, % 42,4 artarak 40 milyar 715 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken,

İhracatın ithalatı karşılama oranı % 85,8 olmuştur.

Dış ticaret istatistiklerinde uygulanan sistemler

Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; "Genel Ticaret Sistemi (GTS)" ve "Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)". Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi'nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.

Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS'ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. AB ülkeleri genellikle ÖTS'yi tercih ederken, bazı AB ülkeleri ile beraber İngiltere, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS'yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS'yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her iki sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS'yi kullanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayından başlamak üzere, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başladık. 2021 yılı boyunca dış ticaret verilerini, hem GTS hem de ÖTS'ye göre açıklamaya devam edeceğiz.

Hibya Haber Ajansı


HIBYA

YORUMLAR

  • 0 Yorum