-

KALKAN "SİYASETÇİLER BOŞ GÜNDEMLERİ BIRAKIP HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMELİ!"

HÜDA PAR Aksaray İl Başkanı Özgür Kalkan, siyasetçilerin, boş gündemleri bir kenara bırakarak bir an önce halkın gündemine dönmesi çağrısında bulundu. Kalkan, yaptığı açıklamada; suç oranlarında yaşanan artış, artan işsizlik oranları ve halkın gündeminden uzaklaşan siyasetçiler gibi iç gündemin öne çıkan konularını değerlendirdi.

KALKAN "SİYASETÇİLER BOŞ GÜNDEMLERİ BIRAKIP HALKIN SORUNLARINI ÇÖZMELİ!"
15 Şubat 2021 - 20:05
HÜDA PAR Aksaray İl Başkanı Özgür Kalkan,  siyasetçilerin, boş gündemleri bir kenara bırakarak bir an önce halkın gündemine dönmesi çağrısında bulundu.
Kalkan, yaptığı açıklamada; suç oranlarında yaşanan artış, artan işsizlik oranları ve halkın gündeminden uzaklaşan siyasetçiler gibi iç gündemin öne çıkan konularını değerlendirdi.


Suç oranlarında yaşanan artış


Suç oranlarında yaşanan artışa dikkat çeken Kalkan, “Türkiye’de suç oranlarında hissedilir derecede artış yaşanmaktadır. TUİK verilerine göre 2010 yılında cezaevlerindeki kişi sayısı 120 bin iken 31 Aralık 2019 tarihinde bu sayı yüzde 143 artarak 292 bine yükselmiştir. 2009 yılında öldürme suçundan cezaevine girenlerin sayısı bin 514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 574’e, cinsel suçlar 10 kat artarak 562’den 5 bin 800’e çıkmıştır. Hırsızlıktan hüküm giyenler 7, uyuşturucudan hapis cezası alanlar ise tam 11 kat artmıştır. Bu tablo, toplumun yaşadığı travmanın sosyal yaşamdaki sonuçlarıdır. Toplumda modernleşme ile gelen köklü sosyal değişimler karşısında insanımızın ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi destek politikalarının geliştirilememesi, toplumsal çözülmeyi getirmiş, suç oranlarını artırmıştır.” dedi.  

 “Suçları engellemede yetersiz kalan yargı sistemi de önemli bir faktördür”



Suç oranlarının artmasındaki sebeplere de dikkat çeken Kalkan, “Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte; erdemli insan yetiştirmekte yetersiz kalan eğitim sistemi, gençliğimizi çağın hastalıklarına karşı savunmasız bırakmıştır. Kamu vicdanını tatmin etmeyen ve suçları engellemede yetersiz kalan yargı sistemi de önemli bir faktördür.  İnsanları suça sürükleyen içki, uyuşturucu ve bazı çeşitleri şans oyunları olarak isimlendirilip şirinleştirilmeye çalışılan kumar gibi kötü alışkanlıklarla daha etkin mücadele edilmeli, özellikle şans oyunlarını özendiren reklamlar engellenmelidir. Emek ve alın teri bilincini aşılayacak sosyo-kültürel politikalar uygulanmalı, insanlar ve sınıflar arası refah düzeyi ve gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilmelidir.” ifadelerini kullandı.
 

İşsizliğe kalıcı çözüm şarttır


TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranlarını değerlendiren Kalkan, “TÜİK’in Kasım ayı verilerine göre işsizlik oranı önceki senenin aynı ayına göre 0,4 puan düşerek 12,9 olarak gerçekleşti. Aynı istatistiklere göre istihdam oranı da 1 milyon 103 bin kişi azalmıştır. Nüfus ve dolayısıyla iş gücündeki artışa rağmen hem istihdam azaldı hem de işsizlik. Bu çelişki, TÜİK’in verilerini tartışmalı hale getirmektedir. Ekonomiyi doğru okuyabilmek için TÜİK’teki bu tutarsızlıklar giderilmelidir. Gençliğin durumu ise her geçen gün daha kötüye gitmektedir. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla yüzde 25.4, istihdam oranı ise 3 puan azalarak yüzde 29,6 olmuştur.” dedi.


“İşsiz gençlerin iş bulma ümidi neredeyse kalmamıştır”

Ekonomi politikasının doğurduğu olumsuz sonuçlara değinen Kalkan, “Hayat pahalılığı ve gıda enflasyonu ülkenin en önemli sorunu haline gelmiştir. İşsiz gençlerin iş bulma ümidi neredeyse kalmamıştır. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle yaşanan iflaslar ve kapanan işyerleri gelecekte daha büyük sıkıntılara gebedir. Üretici kesimin güçlendirilmesi, teşvik ve destek mekanizmalarının çoğaltılması hem hayat pahalılığının hem işsizliğin hem de refah kaybının ilacıdır. Kamunun fedakarlıkta sektöre önderlik etmesi başlangıç için önemlidir.” diye kaydetti.


Siyasetçiler halkın gündemine odaklanmalı


Siyasetçilerin öncelikli görevlerini hatırlatan Kalkan, “Türkiye’de hukuk, temel hak ve hürriyetler, ekonomik zorluklar, eğitim gibi halen çözüm bekleyen kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmak doğal olarak siyasetçilerin ve siyaset kurumunun öncelikli görevidir. Pandeminin getirdiği ek sorunlar olarak ekonomik darboğaz, üretimin sekteye uğraması ve buna bağlı artan işsizlik ile başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan aşırı fiyat artışları, halkın öncelikli gündemi haline gelmiştir. Sosyal adaletsizlikler, toplumsal yapıyı tehdit eden popüler kültür, aile kurumunun zedelenmesi, gençliği esir alan özenti ve kötü alışkanlıklar gibi artış trendindeki temel sorunlarımız giderek daha fazla büyüyor.” dedi.

Son olarak siyasetçilerin halkın gündemine dönmesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, “Siyasetçiler sorunları çözme iradesini göstermek yerine suni gündemlerle hem kendilerini hem de toplumu oyalayıp durmaktadırlar. Ne anayasa değişikliği, ne uzaya gitme umudu, ne de partiler arası ayrışma veya birleşme trafiği çözüm bekleyen sorunları ötelememelidir. Bu kadar ağır sorunlarımız çözüm beklerken kutuplaşma veya gerginlik siyaseti gütmeye hakkımız yoktur. Hükümet ile meclisteki diğer siyasi partiler, boş gündemleri bir kenara bırakarak bir an önce halkın gündemine dönmeli, sorunların çözümüne odaklanmalıdır.” şeklinde konuştu. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum