-

KOP İDARESİ'NDEN GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ

KOP İdaresi tarafından yürütülen “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi”nde sona yaklaşıldı.

KOP İDARESİ'NDEN GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ
10 Ekim 2017 - 14:47
Güneş Enerjisi, geleceği ve kullanımı Konya’da düzenlenecek olan ulusal ölçekli bir panelle masaya yatırılıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince (MAM) yürütülen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin katkı verdiği “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi”nin sonuçları Konya’da düzenlenecek bir panelle açıklanacak.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli üretim ilkesine uygun olarak kullanılacak teçhizat ve teknolojilerin ülkemizde üretilebilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülebilmesi ve dışa bağımlılığın en aza indirilmesi için yürütülen proje kapsamında, Türkiye’deki güneş panelinin üretim süreçlerini ve yapılacak yatırımlar için gerekli ihtiyaçları araştırıldı. Bu amaçla KOP İdaresi desteğiyle TÜBİTAK işbirliğinde Orta Doğu Teknik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitelerinin de katkıları ile "Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi" yürütüldü. Yaklaşık bir yıl süren fizibilite çalışmasının ardından elde edilen sonuçlar 12 Ekim Perşembe günü saat 10’da Dedeman Otel’de düzenlenecek panel ile kamuoyu ile paylaşılacak.

 

“KOP Bölgesi yenilenebilir enerji kaynakları için fırsatlar sunuyor”  

Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye’nin en önemli cari açığının enerji ithalatından kaynaklandığını belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, son 14 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergileyen ülkemizin enerji talebinin de yılda ortalama yüzde 7 oranında artmasına neden olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek için enerji arz güvenliğini sağlamak ve enerji üretimini çeşitlendirmenin gerekliliğine değinen Başkan Bostancı proje ile ilgili şunları söyledi:

“Proje kapsamında; KOP Bölgesi illerinde yer alan Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri (EİEB) ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEKA) arazilerinde planlanan büyük ölçekli Güneş Enerjisi Santralleri için uluslararası geçerliliği bulunan bir takım analizler yapıldı. Farklı kurulum kapasitelerinde uygun yazılımlar kullanılarak yapılan hesaplamalarda bölge illerinde yer alan EİEB ve YEKA arazilerinin geçmiş 15 yıla ait sıcaklık, yağış, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü basınç gibi meteorolojik verileri ışığında bu arazilerde bilgisayar ortamında farklı güneş pili teknolojilerine ait kurulumlar yapılarak gelecek yıllarda üretebilecekleri elektrik enerjisinin büyüklüğü hesaplandı. Bu bölgelerimize belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli ve uygun güneş paneli teknolojileri belirlendi. Ülkemizde güneş pillerinin verimli üretilebilmesi ve muhtemel yatırımcılara yol göstermesi için fotovoltaik değer zincirinde yer alan ingot, güneş pili, güneş paneli üretim tesislerinin farklı üretim kapasitelerinde yatırım ve işletme hesaplamaları çıkartıldı. Yaklaşık bir yıldır süren proje ile elde edilen sonuçları, geniş katılımlı bir panel ile kamuoyuna açıklayacağız. Bu kapsamda başta Kalkınma Bakanlığımız olmak üzere projeyi yürüten TÜBİTAK MAM’a, işbirlikleri için ODTÜ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitelerimize teşekkür ediyor, sonuçların bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Dünya ve Türkiye fotovoltaik sektörünün durumu ve eğilimleri”, “KOP Bölgesindeki EİEB/YEKA arazileri ve özellikleri”, “KOP Bölgesinin fotovoltaik potansiyel analizi”, “Fotovoltaik güneş enerjisi değer zinciri yatırım ve üretim fizibilitesi”, “YEKA arazileri için uygun fotovoltaik panel teknolojisinin belirlenmesi” ve “Büyük ölçekli GES yatırımları ile Geri Dönüş Süreleri” konu başlıklarının yer alacağı panele ulusal ölçekte geniş bir katılım gerçekleşmesi bekleniyor. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum