-

PERDE ÖNÜ VE ARKASINDA BİN BİR EMEKLE KURULAN ASÜ 16 YAŞINDA!!!

*1987’de memleketimizin iki elin parmaklarını geçmeyen efsane siyasetçilerinden ve hayırlı evlatlarından Orhan Aydın tarafından açtırılan Meslek Yüksek Okulu ile temeli atılan ve okuldan sonra 2005 yılına kadar ilimizin efsane siyasetçileri ve hayırlı evlatları Raşit Daldal, Mahmut Öztürk ,Arslan Tolga, ve Üniversitemizin gelişmesi için ANAP il başkanlığı döneminde de desteğini sürdüren Orhan Aydın ile İstanbul’daki Aksaraylıların ve o zamana kadar görev yapan Valiler ile Belediye başkanlarının el ve gönül birliğiyle yapılan çalışmayla bir çok Fakülte ve Yüksek okulu açılan ASÜ 16 yıl önce bugün ise TBMM’sinde kabul edilen kanunla müstakil Üniversite haline geldi.

PERDE ÖNÜ VE ARKASINDA BİN BİR EMEKLE KURULAN ASÜ 16 YAŞINDA!!!
30 Aralık 2021 - 08:18
 İlk kuruluş kanunu 2002-7 Arası Ak Parti milletvekili Ahmet  Yaşar önderliğinde ve o dönemde kendisiyle ile birlikte Mecliste Aksaray ilini temsil eden Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz ve Ramazan Toprak ile dönemin YÖK başkan yardımcısı Prof.Dr. Ethem Tolga’nın, Vali Hüseyin Avni Coş’un Belediye başkanı Nevzat Palta,İGM başkanı İsmail Baysal ve Mimar Arslan Tolga başta olmak üzere onlarca  hemşerimizin perde önü ve arkasındaki çabalarının ve maddi ile manevi desteklerinin meyvesi olan Aksaray Üniversitesinin mutlu istikbali emeği olanlara karşı gösterilecek vefada!!! 
 
   2005 yılının 30 Aralık günü sabaha karşı kabul edilen Ak Parti hükümetinin ilk üniversite kurulmasıyla ilgili kanunu olan 15 Devlet Üniversitesi kurulması kanununa Aksaray’ında dahil edilmesi için dönemin milletvekilleri Yaşar, Alaboyun, Açıkgöz ve Toprak’ın 2002 Genel seçimlerinden hemen sonra başlattıkları ve  kanunun kabul edilmesine kadarda birlikte aralıksız süren samimi ve istikrarlı çalışmanın eseri olan Aksaray Üniversitesi 16. yaşında.!!! 
 
   Üniversitemizin kurulması çalışmalarının perde önü ve arkasını 1987’de kurulan temeli olan Meslek Yüksek Okulunun açılmasından itibaren oluşan gelişmelere medeni çerçevede Hakkın rızası için cürmü kadar yer yakma pahasına destek olan. 
 

 Konuyu 34 yıldır en iyi şekilde takip ederek emeği olanları  yazdığı taktir edici yazılarıyla motive etmesi nedeniyle gelişmelerin perde önü ve arkasını bilen ve gereğinde konulara direk ve dolaylı müdahale 16 yıldır da her sene Üniversitemizin kurulmasını sağlayan fakat Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen ilk kanunun kabul edilmesiyle ikinci defa kabul edilen kanunun onaylanmasıyla fiilen üniversitemizin kurulmasının yıldönümlerini her yıl iki defa yazdığı haber ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla dile getiren Gazeteci-Yazar Ali  Genç Aksaray’ın geçmişinden günümüze kadarki Yüksek öğretimi konusunu anlattı.!!! 

AKSARAY SELÇUKLU VE OSMANLI’DAKİ MEDRESELERİNDE BU ÜLKELERLE DÜNYADAKİ  BİR ÇOK ÜLKEDE MADDİ VE MANEVİ İLİM SAHİBİ ONLARCA ALİMLERLE DEVLET VE DİN ADAMI YETİŞTİ!!! 
  
 Ali Genç tarafından bu konuda verilen özet bilgide ” Selçuklu ve Osmanlı döneminde Üniversiteler(Medreseler) şehri olan ve bu devletlerin egemenliği esnasında yetişenler buralarda ve dünyanın dört bir yanında dini ve ilmi birçok konunun yanında devlet adamı yetiştiren Üniversitelere(Medreselere) sahipti. 


MART 1924’E KADAR AKSARAYDAKİ ONLARCA MEDRESEDE HER YIL ONLARCA ÖĞRENCİ MEZUN OLDU 

  Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924’de kabul edilen 430 Numaralı  ülkemizdeki bütün eğitim kurumlarını Milli Eğitim bakanlığına bağlanmasını sağlayan Tevhide Tedrisat kanununa kadar Medreselerin kapatılmasına kadar Aksaray’daki onlarca Medreseden her yıl onlarca her konuda akademik eğitimini tamamlayan öğrenci mezun oluyordu.  

İLİMİZİN İSMİNİNİN KURULACAK ÜNİVERSİTELER ARASINA 4 MİLLETVEKİLİNİN SAMİMİ İŞ BİRLİĞİYLE ALINMASININ YANINDA YÖK’ÜN KISTASLARI PERDE ÖNÜ VE ARKASI SAMİMİYETLE YUMUŞATILDI!!! 
  
   Ülkemizin kalkınmışlığına bağlı olarak maddi imkanlarının artmasıyla 3 büyük şehrin dışında da yeni üniversitelerin kurulması ve zamanla kökleşen üniversitelerden Konya Selçuk Üniversitesinin Tıp Fakültesi genel sekreterliğini çeyrek asır yapan Orhan Aydın tarafından dönemin Rektörü Prof.Dr. Halil Cin’in ikna edilmesiyle benimde il olma çalışmalarımızın başlatılmasına  vesile olan haberime de ilham veren Aksaray ilçesinin o zamanki başta bağlı olduğu Niğde ili olmak üzere 67 ilin 31’inin merkez ilçelerinden nüfusunun fazla, yüzölçümü nünde büyük olduğunu kanıtlayan belgemle ilimize Selçuk Üniversitesine bağlı bir Yüksek Okulun kurulup kurulamayacağını araştırmak için gelen yetkilinin ikna edilmesiyle çorbada tuzum olan çalışmanın sonucunda hemşerimiz Doçent Gazi İrez’in müdür olarak atandığı Aksaray’ın İlk Yüksek Meslek Okulu 1987 yılında açıldı.  
  
  İlk Yüksek Okulun açılmasından sonra medya organlarımızın kendi çabalarının da etkisiyle çalışmalar yapan Milletvekillerinin ve Aksaray kampüsünün alınması ve kampüs içinde ve dışında üniversitemizin açılması kanunun kabul edilmesine kadar İstanbul’daki hemşerilerimiz başta olmak üzere hayırseverler tarafından binaları ve gerekli tefrişatı yaptırılarak açılan Fakülteler ve Yüksekokullar ile  her geçen gün Aksaray’ın Yüksek öğrenim kurumları hem sayısal hem de nitelik yönünden kavileşirildi. 
  
   Aksaray’ın il olmasından sonra Meslek Odalarıyla Medyada başlatılan Üniversite isteme kampanyalarının ivme kazanarak devam etmesinin neticesinde Tevhidi Tedrisat kanununun kabul edilmesinden 81 yıl sonra 16 önce bugün TBMM’sinde kabul edilen ilk kanunla Aksaray Üniversitesinin kurulması bize ne altın tabak içinde sunuldu nede yağdan kıl çeker gibi kurulması sağlandı.!!! 

2002 SEÇİMLERİNDEN İTİBAREN 4 VEKİL ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN GECEYİ GÜNDÜZLERİNE KATTILAR 
  
 Aksaray milletvekilleri Ahmet Yaşar, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz ve Ramazan Toprak 2002 genel seçimlerinin ardından Ahmet Yaşar’ın doğal liderliği altında gerçekleştirdikleri samimi işbirliğiyle 2002-7 arasında ilimize kazandırdıkları birçok hizmetin yanında Ak Parti hükümeti tarafından kurulacak ilk Devlet Üniversitesi kanununa Aksaray’ın alınmasını da sağladılar.! 
   Kanunun Meclise gelmesinden önce ve meclisteki komisyonlarda görüşülmesi, dönemin YÖK idaresi tarafından getirilen yeni üniversitelerin kurulması kıstaslarıyla engellenmek istendi. 

YÖK’ÜN KISTAS ENGELLERİ VEKİLLERLE ATANMIŞ VE SEÇİLMİŞLER,MESLEK ODALARI YETKİLİLERİYLE VE YÖK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GELEN ETHEM TOLGA İLE PASLAŞILARAK YUMUŞATILDI!!! 
  
   Orhan Aydın tarafından 1987’de temeli atılan,2005’e kadar medeni çerçevede milletvekilleri ,atanmış ve seçilmişlerle ,başta İstanbul’daki hemşerimiz olan iş adamları, Meslek Odaları ve Aksaray basını tarafından yapılan çalışmaların neticesinde kurulan kampüs içinde ve dışındaki okullarla akla ziyan şekilde 1995 yılında zorla bağlandığımız Niğde Üniversitesinin engellerine rağmen müstakil üniversite konumuna gelmemize rağmen YÖK tarafından Ak Parti hükümeti tarafından üniversiteler kurulmaması için  getirilen kıstas ismi altındaki engelleri karşılayamıyorduk. 

  Vali Hüseyin Avni Coş merhumla Belediye başkanı Nevzat Palta,İGM başkanı İsmail Baysal, iş adamlarımız ve Meslek Odalarımız tarafından Milletvekilleriyle paslaşılarak yapılan çalışmalarla kriterler karşılanmaya çalışılıyordu. 
  Bu çalışmalar sürerken YÖK başkan yardımcılığına gelen hemşerimiz Profesör Ethem Tolga’nın ağabeyi Arslan Tolga’nında yönlendirmesiyle milletvekilleriyle de perde önü ve arkasında paslaşarak  kıstaslar kısmen yumuşatılarak mevcut durumumuzla belirlenen kıstasları karşılamamız sağlandı. 

 Kanunun TBMM’sine getirilmesinden sonra ise komisyonlarda da Milletvekilleri tarafından ısrarla takip ederek gelen teklifin eksiksiz olarak genel kurula getirilmesinin sağlanmasındaki gibi aynı çaba kanunun genel kuruldaki görüşmesinde de nöbetteki asker misali sabaha kadar takip ettikleri çalışmayla sabaha karşı kanun kabul edilmesine kadarki çabalarının meyvesi Aksaray’ın kendi müstakil Üniversitesi oldu.!!! 

ÜNİVERSETENİN MUTLU İSTİKBALİ İÇİN EMEĞİ OLANLARIN HER ZAMAN ONURE EDİLMESİNDE!!! 

   Üniversitenin istikbali temeli olan ilk Meslek Yüksek Okulunun kurulmasından kampüsünün oluşturulmasına kadarki çalışmaları gerçekleştirenlerden, üniversitemizin kurulmasını sağlayan  kanunun hazırlanmasından, YÖK kriterlerinin aşılarak Üniversite açılması kriterlerinin içine girmemizin sağlanmasına. 

   İlk rektörün atanmasına ve günümüze kadarki gelişmelerde emekleri olanların ahde  vefanın gereği bilinmeleri ile isimlerinin kurumda yaşatılması ve  çeşitli vesilelerle emeği olanlardan yaşayanlarının bizzat kendilerinin , vefat edenlerin ise yakınlarının onu re edilmeleri sağlanmalı. 

ÖĞRENCİ, AKADEMİSYEN VE YÖNETİCİ SAYISIYLA AKSARAY’IN EN BÜYÜK İLÇESİ OLAN ASÜ’NÜN GELİŞMESİNİN İVME KAZANMASI KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANIM VE AHDE VEFADA!!! 

  Kuruluşunun ardından hızla gelişerek öğrenci sayısı Fakülte ve Yüksek okul ile Meslek yüksek okulu sayısı yönünden birlikte kurulduğu üniversiteler arasında güzel bir konuma gelen ASÜ’nün istikbali 1. Rektörle başlayıp 2 dönemdir kurumun rektörlüğünü yapan Prof. Dr. Yusuf Şahin hocanın çabalarıyla sağlanan gelişmesinin ivme kazanması, şehir ve  sanayiyle birleşme konusundaki çalışmaların ivme kazanmasıyla ahde vefanın  her zaman ve zeminde gösterilmesinde.!!!  

   Rektör Şahin’in başarılı olabilmesi için ise kendisine Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekilleri İlknur İnceöz,  Cengiz Aydoğdu, Ayhan Erel ve Ramazan Kaşlı ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, İGM başkanı Mehmet Tüzün’le birlikte  ilimizdeki Meslek odaları ve STK yetkililerinin, tüm siyasilerin ve medya mensuplarının samimi olarak desteklemelerinde” dedi.( Belge, bilgi ve fotoğraflar Gazeteci Ali Genç arşivi) 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum