-

Ticaret Bakanlığı, nisan ayı dış ticaret veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı, nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, nisan ayı dış ticaret veri bültenini yayımladı
03 Mayıs 2021 - 14:30

İhracatımız 2020 yılı nian ayına göre yüzde 109 artış gösterdi

Dış Ticaret

Nisan

Ocak-Nisan

2020

2021

Değişim
(%)

2020

2021

Değişim
(%)

İhracat

8.978

18.766

109,0

51.642

68.752

33,1

İthalat

13.559

21.886

61,4

69.240

82.916

19,8

Dış Ticaret Hacmi

22.538

40.653

80,4

120.882

151.668

25,5

Dış Ticaret Dengesi

-4.581

-3.120

-31,9

-17.598

-14.163

-19,5

İhr./ İth. Karşılama Oranı (%)

66,2

85,7

 

74,6

82,9

 

 

GTS'YE GÖRE NİSAN AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %109, İTHALATIMIZ İSE %61,4 ORANINDA ARTTI.

2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolar, İthalat, % 61,4 artarak 21 milyar 886 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 85,7 olmuştur.

GTS'ye göre ihracatımız Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 109 oranında artarak 18 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  Aynı ayda ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 61,4 artışla 21 milyar 886 milyon dolar olmuştur.

Nisan ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 80,4 artarak 40 milyar 653 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 85,7 olarak gerçekleşmiştir.

GTS'YE GÖRE NİSAN AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 107,8 ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ İSE % 67,1 ORANINDA ARTTI.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 107,8 artarak 18 milyar 452 milyon dolar, İthalat, % 67,1 artarak 21 milyar 560 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 83,7 artarak 40 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 85,6 olmuştur.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, Nisan ayı ithalatının bir önceki yılın aynı ayına göre % 67,1 oranında arttığı görülmektedir.

Enerji hariç olarak bakıldığında, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 97,7 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Nisan döneminde ise bu oranın %93,8 seviyesine çıktığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte,  işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 85,6 olduğu anlaşılmaktadır.

2020 yılı Nisan ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin,  hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği 2020 yılı ortalarından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Covid-19 salgınının uluslararası ticarette yarattığı daralma sonucu 2020 yılı Nisan ayında 8 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımız,  2021 yılı Nisan ayında 18 milyar 766 milyon dolar olmuştur. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Nisan ayı ihracat değeri ve ayrıca tüm yılların en yüksek ikinci ihracat değeri gerçekleşmiştir.

NİSAN AYINDA İHRACAT YAPAN FİRMA SAYIMIZ % 49,4 ARTTI.

2020 yılı Nisan ayında 30.112 olan ihracat yapan firma sayısı ise, 2021 yılı Nisan ayında %49,4 artışla 44.988 olarak kaydedilmiştir.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yapan firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,07 artış göstermiş, 60.329'den  67.611'e yükselmiştir.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL "MOTORLU KARA TAŞITLARI" OLDU

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracatımız Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 308,2 artışla, 2 milyar 109 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 104,5 artışla "Kazanlar ve Makinalar" (1 milyar 875 milyon dolar) ve % 97,9 artışla "Demir ve Çelik" (1 milyar 289 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 654 milyon dolar), ABD (1 milyar 182 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 33 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 412 milyon dolar), Rusya (2 milyar 174 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 131 milyon dolar) almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %20,6'SINI OLUŞTURDU

Nisan ayında GTS'ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere'ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 20,6'sını oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya'nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 30,7 olarak gerçekleşmiştir.

Buna ilaveten "Ticarette Yeni Yol Haritası" çerçevesinde 2021 yılı Nisan ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin'e ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre  %58 artmış, Rusya'ya ihracatımız ise %116 oranında artmıştır.

Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Nisan ayında görülen Irak'a %64,3'lük, İtalya'ya %123,8'lik, İspanya'ya %160'lık ve Fransa'ya %216,1'lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 127,4 artışla 7 milyar 674 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 40,9'unu oluşturmuştur.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Deniz Yolu" (11 milyar 166 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" (5 milyar 754 milyon dolar) ve "Hava Yolu" ulaşımı (1 milyar 611 milyon dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat "Deniz Yolu" (13 milyar 274 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" ulaşımı (4 milyar 177 milyon dolar) ve "Hava Yolu" (1 milyar 866 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2021 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat "Mal Mukabili Ödeme" (12 milyar 214 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (2 milyar 744 milyon dolar) ve "Vesaik Mukabili Ödeme" (1 milyar 758 milyon dolar) takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat "Mal Mukabili Ödeme" (11 milyar 974 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (5 milyar 968 milyon dolar) ve "Vadeli Akreditif" (1 milyar 393 milyon dolar) izlemiştir.

TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 560 firma, 2021 yılı Nisan ayında toplam ihracatımızın %26,3'ünü, toplam ithalatımızın ise %36,5'ini oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Nisan ayında 12 milyar 919 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (4 milyar 931 milyon dolar ihracat, 7 milyar 989 milyon dolar ithalat).

DIŞ TİCARETİMİZİ TL İLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Nisan ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 176 olurken aynı dönemde 130 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2021 yılının Nisan ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15 milyar 632 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 5 milyar 629 milyon TL'lik kısmı ihracat, 10 milyar 3 milyon TL'lik kısmı ithalat olmuştur.

AKTİF FİRMA SAYISI ARTTI

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki aya göre 6 bin 724 artışla 2 milyon 31 bin 427 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 46,2'sini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,4'lük yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 12 bin 150 olarak gerçekleşmiştir.  

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %24

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Nisan ayında 23 milyar 989 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 255 milyar 98 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %24 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 85 milyar 160 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA DAHA FAZLA KATILIM SAĞLAMASI İLE BİRLİKTE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Nisan ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 203 bin 745 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda yaklaşık 46 bin 326'lık artış kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.   Nisan ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 353 bin 595 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 12 bin artmıştır. 

ÖTS'YE GÖRE NİSAN AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 111,6, İTHALATIMIZ İSE % 68 ORANINDA ARTTI

2021 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 111,6 artarak 17 milyar 835 milyon dolar, İthalat, % 68 artarak 20 milyar 913 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 85,6 artarak 38 milyar 748 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, İhracatın ithalatı karşılama oranı % 85,3 olmuştur.

 

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER

 

Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; "Genel Ticaret Sistemi (GTS)" ve "Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)". Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi'nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.

 

Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS'ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. Türkiye'nin de dâhil olduğu 74 ülke ÖTS ile dış ticaret verilerini açıklamaktadır. AB ülkeleri genellikle ÖTS'yi tercih ederken, bazı AB ülkeleri ile beraber İngiltere, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS'yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS'yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her iki sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS'yi kullanmaktadır.

 

Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayından başlamak üzere, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başladık. 2021 yılı boyunca dış ticaret verilerini, hem GTS hem de ÖTS'ye göre açıklamaya devam edeceğiz.

file:///C:/Users/pc/Downloads/2021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Nisan%20Ay%C4%B1%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Veri%20B%C3%BClteni%20(1).pdf

Hibya Haber AjansıYORUMLAR

  • 0 Yorum