-
RAMAZAN TOPRAK

RAMAZAN TOPRAK


Bir kıvılcım yeter

31 Aralık 2015 - 13:26

toplumun önünde gidip de

topluma örnek olması gerekirken

örnek olmak bir yana bilakis,

sert kırıcı hakaretâmiz sözler,

ağıza alınamayacak argo laflarla

konuşarak değil bağırarak çağırarak,

bir takım rahatsız edici sesler çıkararak

ülkede düşmanlık yangını çıkaranlara,

ülkeyi yaşanmaz hâle getirenlere,

sorunu çözümsüzleştirenlere,

kötü örnek olanlara inat,

nâif nâzik nezâketli,

hassas leziz letâfetli,

iten öteleyen değil kuşatıcı kucaklayıcı,

en başta biri/lerine örnek olmasını dilediğimiz

bir dil ve üslûp iğnelemesi yapalım,

mütevâzi penceremizden..bunu da

görgülü ile görgüsüz arasındaki

farklar üzerinden yapalım:

. görgülü gizlemeye çalışır, görgüsüz göze sokar..

. görgülü sadeliğe devam eder, görgüsüz şatafata şâşâya lükse..

. görgülü 'varlığı' ile memnun eder, görgüsüz mutsuz eder..

. görgülü içe dönük zenginliği, görgüsüz gösterişi öne çıkarır..

. görgülü dost sevindirir, görgüsüz düşman sevindirir..

. görgülü konuşur, görgüsüz mü sorma gitsin..

. görgülü az konuşur, görgüsüzü susturamazsın..

. görgülüden asâlet akar, görgüsüzden asabiyet..

. görgülü adâlet dağıtır, görgüsüz adâvet..

. görgülü kanaatkârdır, görgüsüz doyumsuz..

. görgülü kifayetli azimli, görgüsüz kifayetsiz muhteris..

. görgülü haklılığa yaslanır, görgüsüz güçlülüğe..

. görgülü hakkına râzıdır, görgüsüz hepsine hazırdır..

. görgülünün gözü toktur, görgüsüzü toprak doyurur..

. görgülü çeker, görgüsüz iter..

. görgülü yapar, görgüsüz yıkar..

. görgülü 'biz' der, görgüsüz 'ben' der..

. görgülü insandır, görgüsüz insana benzer... görgülü fetheder, görgüsüz işgal eder..

. görgülü ihya eder, görgüsüz imha eder..

. görgülü kusuru örter, görgüsüz ifşa eder..

. görgülü şeffaftır, görgüsüz sisli pisli puslu paslı..

. görgülü öngörülebilir, görgüsüz öngörülemez..

. görgülü güvenli özgüvenli, görgüsüz güvensiz özgüvensiz..

. görgülüye arkanı dönebilirsin, görgüsüze asla..

. görgülü dingin dolu, görgüsüz dingil boş..

. görgülü bilge, görgüsüz lafazan..

. görgülü ağır başlıdır, görgüsüz hafif meşrep..

. görgülü az söz çok iştir, görgüsüz çok laf az iş..

. görgülü köşelidir, görgüsüz damyuvarlağı..

. görgülü ayağı yere basar, görgüsüz uçar gezer..

. görgülü uzanan eli tutar, görgüsüz iter..

. görgülü başarma derdindedir, görgüsüz baş'olma..en sade vatandaşından zirvedekine,

en garibanından en zenginine,

en yakındakinden uzaktakine,

en sevilenden hiç sevilmeyene,

dini diyanetine, cinsi cibilliyetine,

mezhebi meşrebine, ırkına kültürüne,

dindarından ateistine, en sağından en soluna,

şu'cu bu'cu olduğuna bakmaksızın,

görgülünün

örnek tutum ve davranışlarına,

mümkün olabildiği kadarıyla,

"el ile dil ile gönül ile"

destek olunsa yanında olunsa,

hem görgülüleri hem örnek davranışları

her geçen gün çoğaltırız..

görgüsüzün

görgüsüzce tutum ve davranışlarına,

mümkün olabildiği kadarıyla,

mütevâzi de olsa

herkesçe

gücü nisbetinde

"el ile dil ile gönül ile"

engel olunsa karşısında olunsa,

hem görgüsüzleri hem görgüsüz davranışları

her geçen gün azaltırız..görgülülerin çoğunluğa ulaştığı,

görgüsüzlerin en aza düşürüldüğü

bir toplumu kurmak, asla hayal değil..

sizden bizden demeksizin,

uzak yakın olup olmadığına bakmaksızın,

şu veya bu bahaneye sığınmaksızın,

uygun bir dil ve üslupla

görgülüyü sahiplenip öne çıkarmak,

görgüsüzü dışlayıp önlerden çekip almak

toplumsal bir hak, bir görev, bir sorumluluk..

gün gelir şartlar oluştuğunda

"bir görgülünün çıkışa götürmesi"

"bir görgüsüzün çöküşe götürmemesi" için

bir kımıldamanız, bir dur! demeniz,

bir kıvılcımınız yeter, inanın..not:

yeni yılımız

bitirdiğimiz yılda yaşayamadığımız

barış, huzur ve mutluluğu getirsin inşAllah, âmin..E-Posta: [email protected]