ALİ GENÇ

ALİ GENÇ

YENİ VEKİLLER ESKİLERİN AKSİNE ÖNCELİKLİ MESELELERİNİN AKSARAY OLDUĞUNU UNUTMASINLAR

05 Mart 2019 - 07:55

  PARİS
                                                                                                                                                                          =
Genel olarak 1976 yılından günümüze kadarki yazdığım binlerce haberimde ve 1977’den itibaren ise şimdiye kadarki aynı sayıdaki köşe yazılarımda dile getirdiklerimin bazılarının gereği yapılsa da maalesef hem kamu hem de siyasetçilerin özelliklede 12 Eylül Darbesi sonrasındakilerin vurdum duymazlığı nedeniyle çoğu zaman sağır sultanın bile duyabildiğini kendi ilimizin Milletvekillerinin ve atanmışlarıyla diğer seçilmişlerine duyuramadım.!!!!
    3 Yıl önce bu konuda “02.02.2016 Salı günü 1 BANA GÖRE köşemde ”VEKİLLER MAZİDEN ALACAKLARI DERSLERLE ATİMİZİ BELİRLEMELİ!!” başlığı altındaki yazımda;
 Sağlam atinin maziden geçtiği asla ve asla unutulmamalı.

MİLLETVEKİLLERİ İLK VE TÜM ÖNCELİKLERİNİN PARTİLERİ DEĞİL KENDİLERİNİ MECLİSE GÖNDEREN AKSARAY SEÇMENİ OLDUĞUNU ASLA VE ASLA UNUTMAMALI !!!

      Vekillerimizin mazide elde edilen başarılar kadar başarısızlıklardan da ders alarak önlerindeki  4 yıla yakın zamanı Aksaray’ımız için elzem olan yatırımların alınması için en verimli şekilde kullanabilmeleri için akıllarından hiç çıkartmayacakları şeyin mensubu bulundukları siyasi partiden de, parti ve Meclis tarafından verilecek görevlerden önce Aksaray olduğunu!!!
    Bu nedenle Ali Rıza Alaboyun Beyin  NATO Parlamenterler Asamblesi  Türk Grubu Başkanlığındaki ,İlknur Hanım’ın ise 7 Haziran Seçimleri öncesindeki TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanlığındaki görevi nedeniyle  yaptıkları ihmale geçmişten alınacak dersle bundan sonra fırsat verilmemesi.
   
Aksaray’a yapacakları hizmetlerine verilecek görevler engel olacaksa ,geciktirecekse, sekteye uğratacaksa bu görevleri kabul etmemeleri gerekir.
   Vekillerimizin ders alacakları şeylerden biriside Ali Rıza Beyin ihmalkarlığıdır!!!
   02.04.2015 Perşembe günü” ALİ RIZA BEY NE NATO’YU BİZE!!!,NEDE NATO’YA BİZİ TANITTI!!!” başlığı altında kaleme aldığım yazımda;
    “Meclis TV’yi hiç seyrediyor musunuz?
   Ben fırsat buldukça veya denk geldikçe seyrederim.
   Seyrettiğimde gündem dışı veya gündemle ilgili söz alan vekiller konuşmalarının milletvekillerinin yanı sıra o sırada kanalı Türkiye içi ve dışın da seyreden on milyonlarca insana da hitap ettiğinin bilincinde olarak memleketlerinin zenginliklerini ve sıkıntıları ile çözümlerini açıklıyorlar.
   Bizim Vekilleri olağan durumlar ve Yemin törenleri dışında gündemle ilgili veya gündem dışı söz alarak konuşmalarına ben pek rastlayamadım.
   Siz rastladınız mı bilmiyorum.
   Oysa bizim vekillerimizden Ali Rıza  Alaboyun ve Ruhi Açıkgöz 3 dönem orada bulunduklarından meclisin kıdemlileri, İlknur İnceöz hanım ise 2. Dönem vekil olması nedeniyle oda kıdemliler arasına girdi.!!!
   Vekillerimiz şimdiye kadar fırsat buldukça kendi mesleklerine giren konular veya memleketin genel gidişatı ile ilgili olarak gündem içi ve dışı söz aldıklarında Aksaray’ı tanıtıp dert ve sıkıntılarını da anlatmış olsalardı tanınma konusunda şimdikinden daha iyi durumda olmaz mıydık?
   
 Olmaya olurduk ta yapılmayınca olmuyor.!!!
   Oysa her vesileyle kanıtlarıyla ortaya koyduğum gibi Türkiye içi ve dışında Aksaray’ın en iyi şekilde tanıtılabilmesi için gerekli donelere fazlasıyla sahibiz.
   Bu sahip olduklarımızı daha önce yazdığımdan bu gün bunların dışında elimizde olup ta kendisinden faydalanamadığımız bir done den bahsedeceğim.
    Bu done Aksaray’ımızın özelde NATO Ülkeleri Asamblesi üyelerine ve genel olarak ta onların vesilesiyle ülkemiz ve diğer NATO ülkeleri kamu oyuna tanıtımının yapılabilmesi imkanıdır.

NATO’NUN EN KIDEMLİ PERLAMENTERİ ALİ RIZA ALABOYUN!!!

   Milletvekilimiz Ali Rıza Alaboyun Bey 2002-2007 arasında Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonun başkan yardımcılığında bulunması.
   Yine 2002’den 2011 Seçimlerine kadar  NATO Parlamenter Asamblesi(NATOPA) Türk gurubu üyesiyken, bu tarihten itibaren ise bu gurubun başkanlığını yapması nedeniyle hem AB,hem de NATO ‘daki en kıdemli  parlamenter.
    Ali Rıza Bey daha önce üyeliğini,4 yıldır da başkanlığını yaptığı bu görevi esnasında NATO ülkeleri delegasyonunu Aksaray’a getirip tarihi ve turistik yerlerimizi gezdirerek bizi onlara ve onların bu gezileriyle ilgili yapılacak haberlerle de Türkiye ve NATO üyesi ülkelerin kamuoyuna Aksaray’ın tanıtımı yapılabilirdi.
   Aksaray’dan da Meslek Odaları ve STK temsilcileri ve Medya mensupları NATO’nun Brüksel’deki merkezine ve ülkemizdeki tesislerine götürülüp bilgi sahibi yapabilir bu gezinin haberleriyle de tanıtımımıza katkıda bulunulabilin irdi.
 
  Maalesef şimdiye kadar ne Aksaray NATO’ya, ne de NATO Aksaray a tanıtılamadı.!!!
   Şimdiye kadar yapılmayanların Haziran seçimlerinden önce yapılması ve yaptırılması dileğiyle. Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun. ”demişim.
   Demişi demesinde gereğini yapan olmuş mu?!!!
 Olsaydı her halde bugün bu yazıyı yazmama gerek olmazdı.
 Yeni Vekillerimiz İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti’nin 7 Haziran Seçimleri öncesi ve ardından ise 1 Kasım önce çekilen sıkıntıları.
   Vatandaşlar tarafından 7 Haziranda gösterilen tepkiyi ve bunun aşılması için geceli gündüzlü  sarf edilen çabayı.
   
  En önemlisi de hem kendilerinin dünya ve ahret istikballeri, hem de  şu anda Aksaray’da yaşana hemşerilerimizle birlikte gelecek nesiller için geçmişten ders alarak bu ihmalkarlıklara fırsat vermemeleri dileğiyle. Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.

İNCEÖZ,AYDOĞDU,EREL,KAŞLI VE ALTINOK UN İLK İŞİ AKSARAY’A HİZMET!, DİĞERLERİ TALİ OLMALI!

  Özelde bu günkü yazımızın asıl kahramanı Ali Rıza Alaboyun, genelde ise y bu yazıda belirtilenleri yapamayan tüm vekiller hani bir şarkıdaki “ Yârim  İstanbul’u Mesken mi Tuttun ,O rayı görünce beni unuttun” sözlerindeki gibi Meclise gidiş maksatlarının Aksaray’a hizmet olduğunu hele hele de Meclisteki her hangi bir göreve veya bakanlığa geldikten sonra  omuzlarına basarak gittikleri seçmenini ve  her ne olursa olsun 1. Derecede hizmet etmekle oldukları vilayetlerini unutarak veya gereğini hakkıyla yapamayanlar asla ve asla aldıkları oyları hak etmeyenlerdir.

GEÇMİŞ VEKİLLERİN UMURSAMADIĞINI BARİ MEVCUT VEKİLLER UMURSASINLAR,GEREĞİNİ YAPSIN!!!

   Aksaray kesintisiz iskanı ile yer yüzünde bir elin parmaklarını ancak bulabilen  en eski şehirlerden olmasına rağmen ilimiz şehir merkezinde ve il genelinde bulunan tarihi eserlere bakıldığında bizden 3500 yıl daha genç olan komşu  ve kardeş Konya ili ile ve yine bizden 4500 yıl daha genç olan kardeş Kayser ili şehir merkezi ile genelinde bulunan tarihi eser sayısına bakıldığında bizdekiler onların yanında devede kulak kalıyor.
   Bunun sebebi ise şimdiye kadarki  bu konuda yazdığım yüzlerce haber ve köşe yazısıyla dile getirdiğim gibi ilimizde özellikle Cumhuriyet döneminde görev yapan seçilmiş ve atanmışların bir kısmının tarihe ve dolayısıyla tarihi eserlere  karşı olan saygısızlığı, bir kısmının umursamazlığı, bir kısmının ise 1000 yıllık şifahaneyi sürgüne gönderen ve katledilmesine sebep olan Osman Ertuğrul’un akla ziyan mahalle sınırlarını tarihi perspektife uymadan değiştirme yanlışıdır.
   Bu olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması çok zor değil, en azından bunları milimize etmek, mevcutlarını korumak ve yıkılanların çoğunun temelleri üstende yeniden ihya etmek  mümkün.
     Bu maksatla 2015 yılında bu konuda yazdığım yazıyı özelde mevcut vekillerimiz İnceöz,Aydoğdu,Erel,Kaşlı ve Altınok, genelde ise ilimizin tüm atanmış ve seçilmişleriyle, Meslek Odaları, STK lar ve Medya mensuplarının bilgisine aşağıda sunuyorum. 

MİLLETVEKİLLERİ TARİHE SAYGISIZLIĞI İBRETİ ALEM İÇİN ORTADAN KALDIRSINLAR!

    Aksaray coğrafi konumundan gelen özelliğinin sağladığı avantajlarıyla kadim tarihin yıldızıdır!!!
   11000 yılı aşan kanıtlanmış geçmişiyle yer yüzünde sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen kadim yerleşim yerleriyle birlikte  tartışmasız olarak şehirlerin atasıdır!!!
  Bu kanıtlı, ispatlı kadim geçmişiyle Aksaray başta dünyada buğdayın ilk ekildiği,demir’in ilk defa kullanıldığı,ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olma özelliklerinin yanında yeryüzünde maddi ve manevi ilimlerin gelişmesini sağlayan sayısız ilkler ve teklerinde tartışmasız merkezidir.
   Selçuklunun zaferler,iyi insanlar diyarı ve  şanlı başkentidir.
      
DÜNYANIN ÜÇ ERVAH’INDAN BİRİSİ BİZDE

   Çocukluğumuzdan bu yana belirtildiği gibi Kudüs’ü şerif ve Şam’ı şerifle birlikte yeryüzündeki en büyük 3 Ervahından birine sahip olan Aksaray Ervah ve il genelindeki 70 Bin Ermişiyle de Evliyalar yurdudur.
   Yer yüzünde bizim bu sahip olduklarımızın yüzde, hatta binde birine bile sahip olmayan şehirleri tarihi eserleri ,tarihi isimli bulvarları,caddeleri,sokakları,meydanları,mahalleleri ile buram,buram tarih kokarken maalesef Aksaray onların yanında nal topluyor!!!
   Bunun sayısız sebeplerinden birisi tarihi eserlerin rant’a tercih edilmesidir.
   Cumhuriyet dönemi Tarihindeki ve bizzat bu satırları yazan fukaranın ömrünün günümüzden geriye gidildiğindeki 40 yılında bu konuda birçok tarih katliamı var.

 TARİHİ PERSPEKTİFE UYULMADAN YAPILAN MAHALLE SINIRLARININ TESPİTİYLE HEM KADİM TARİH KATLETLEDİLDİ,HEMDE AKSARAYIN 11000 YILLIK GEÇMİŞİYLE OLAN BAĞLARI KESİLDİ!!! 

    Tarihe günümüzde umursamazlığının en yakını Osman Ertuğrul’un Belediye Başkanlığı zamanında gerçekleştirildi!!!
    O dönemde yapılan akla ziyan uygulamalarla önce Kurtuluş Savaşındaki Aksaray’ın Kuvayi Milliye Cemiyeti olan Azmi Milli’den ismini alan, Türkiye’nin elektrikle çalışan ilk un fabrikası olan Ordumuzun ve Kızılay’ın un ihtiyacını karşılamanın yanında şehrimiz hayvancılığına da büyük katkısı olan  Tarihi Azmi Milli Un Fabrikası Özelleştirme İdaresinden alınarak kapatıldı.
  2003 yılında ise Belediye Meclis kararıyla bir kısmı doğru olsa da geneliyle ilgili olarak uzmanından görüş alınmadan,Aksaray’ın kadim tarihi perspektifine de uyulmadan yapılan mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesiyle yüzlerce yıllık bilinen sınırlar hallaç pamuğu gibi atıldı.
     
SÜRGÜN ŞİFAHANENİN KATLİNE YOL AÇTI!!!

   Bu konudaki en büyük yanlışlık ise o günden bu yana onlarca yazımda belirtmeme,Nevzat bey ve Belediye Meclisi üyelerine defalarca söylememe rağmen gereği yapılmayan.
    24 Nisan 2014 Perşembe günü” 1000 YILLIK ŞİFAHANE’Yİ SÜRGÜNDEN KURTARIN!!!” başlığıyla bu köşede dile getirdiğim şifahanenin başına gelenlerdir!!!
   2005 Yılındaki çabalarımla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ilısu  köprüsü ile birlikte tescili yapılan Belediyeye ait arsada bulunan1000 Yıllık bu ata yadigarımızın sürgünden kurtarılmaması ve korunması için gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle geçen sene bu zamanlar kör kepçeye havale edilerek son kalıntıları da yerle yeksan edildi!!!
    
Haluk Başkan ve kendisi gibi tarihe karşı sevgileri bulunan kurmay heyeti ve  Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte öncelikle Salı günü yazdığım numaralandırılan sokakların isimlerinin iade edilerek geriye kalanlarına ise  Dini ve Milli geçmişimize uygun isimlerin verilmesi.
   Tarihi perspektife ters olan mahalle sınırlarının düzeltilmesi ve bu çerçevede Şifahanenin kendisi olmasa da temelinin sürgünden  kurtarılması.
     
Kör kepçeye havale edenlerin gelecek katliamlara engel olunması için hak ettiği ibretlik cezanın verilmesi.
    Temellerinin bulunarak yüz binlerin şifa bulduğu ata yadigarı Şifahanemizin yeniden yapılarak Aksaray’ımıza bir sağlık müzesi kazandırılması için gerekenlerin yapılması dileğiyle.
    Cuma’nız Mübarek Olsun. Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun.” Diye bitiridğim yazının gereğinin özelde ilimizin mevcut vekilleri,genelde ise tüm atanmış ve seçilmişler ile Meslek Odaları, STK lar ve Medya mensupları tarafından yapılması, yaptırılması dileğiyle. Hayırlı Cuma’lar.
    
Rabbim yar ve Yardımcımız Olsun.

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar