Dr. KÜRŞAT SOLAK

Dr. KÜRŞAT SOLAK

'ın Kaleminden...

Aksaray’a Dair İki Makale

06 Temmuz 2014 - 10:38 - Güncelleme: 19 Mart 2015 - 08:13

Tarih ve kültürü konusunda Aksaray, üzerine en az akademik çalışma yapılan şehirlerden biri durumundadır. Elbette bunda, üniversiteye yeni kavuşmuş olması etkendir. Oysaki Aksaray, Aksaray Tarihi üzerine bir doktora tezi hazırlamış ve bunun yayınlamış olan Doç. Dr. Doğan Yörük’ün ifadesi ile ciddi tarihi olan bir şehirdir. Bu hususta üniversitemize çok iş düştüğü aşikârdır. Şüphesiz her akademisyenin Aksaray tarihi çalışmak gibi bir vazifesi bulunmamaktadır. Bununla beraber, şehrin tarihî mazisi ve yayın ihtiyacı kaçınılmaz bir beklenti hâsıl etmektedir.

Şehir tarihi üzerine yapılan akademik çalışmaları arttırmanın değişik yolları bulunmaktadır. Kuşkusuz bunların başında, Aksaray tarihi çalışan kişilerin kurum ve kuruluşlarca azamî desteklenmesi gelmektedir. Ne yazık ki Aksaray Tarihi üzerine doktora tezi yapmış olan Doç. Yörük, daha sonraki çalışmalarında Aksaray Tarihi’nden çıktığını, bunun önemli bir sebebinin de (5-10 yıl öncesini kastederek) yeterli desteği görememek olduğunu tarafımıza ifade etmiştir. Bu durumda Aksaray, hem tarihi hakkında çalışacak bir akademisyeni yitirmiş hem de söz konusu bilim adamının yetiştireceği Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine araştırma konusu olma ihtimalini, muhtemelen, yitirmiştir. Bilinçli her şehir, değil bir bilim adamını, tarihi hakkında çalışma yapmakta olan bir Yüksek Lisans öğrencisini dahi onore etmeli ve desteklemelidir. Bu destek, maddî ve manevî değişik boyutları ile tahakkuk etmelidir.

Şehir tarihçileri de bu meyanda kıymetlidir. Şehir tarihçileri, bir şehrin künhüne vakıf olmaları dolayısıyla oldukça önemlidir. Bu konuda Aksaray, az olmakla birlikte, mühim isimler çıkarmıştır.

Şehir üzerine yapılan akademik çalışmaları arttırmanın mühim bir diğer yolu, akademik toplantılar tertip etmektir. Sempozyum, Kongre ve Çalıştay gibi isimler verilen söz konusu içtimalar, bilim adamlarını ve yerel tarihçileri, o şehirle ilgili araştırma yapmaya teşvik etmektedir. Aksaray’ın bu noktada da ihtiyacı ve beklentisi azamidir.

Şehir ya da yöresi tarihi ile ilgili akademik ve popüler tarih dergileri neşretmek, o şehirle alakalı tarihî ve kültürel çalışmaları çoğaltacaktır. Bu hususta Aksaray’ın, gerek akademik gerekse seviyeli popüler bir dergi ihtiyacı duyduğu aşikârdır. Seviyeli popüler bir tarih dergisi, ulusal kalemlere yer vermeli ve ulusal dağıtıma sahip olmalıdır. Pek çok şehrin bu manada dergileri bulunmaktadır. Asırların biriktirdiği bir kültür merkezi olan Aksaray, seviyeli bir popüler tarih, kültür, turizm dergisini hak etmektedir. Elbette uygun kişilerin, yetkin destekle harekete geçirilmesi şarttır.

Başlığa dönecek olursak, geçtiğimiz aylarda Aksaraylı yerel tarihçiler tarafından, Aksaray tarihi üzerine iki akademik makale yayınlandı. Bunlardan biri, “Somuncu Baba’nın Mezarı Üzerine Bazı Tespitler” adı ile Tarihin Peşinde isimli hakemli bir dergide yer aldı. Orhan Özdil tarafından kaleme alınan makalede Somuncu Baba hazretlerinin Aksaray’da medfun olduğu kanıtlanıyor. Bu konuda farklı bir ses olan Ahmet Akgündüz’ün pek çok kere yanlışlanan görüşleri, en net ve kesin bir biçimde reddediliyor. Diğer makale ise Mustafa Fırat Gül tarafından kaleme alınan “Aksaray Şehrinin İktisadî Tarihi Hakkında Bir Deneme” olup hakemli Çanakkale Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı. Söz konusu makalede, Aksaray’ın ekonomik tarihi ele alınıyor.

 

                  Her iki makaleye dair linkler;

   http://www.tarihinpesinde.com/nisan2014/M11_13.pdf

  http://canakkalearastirmalari.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_131953.pdf

narkotik banner'' width=

Son Yazılar