Dr. KÜRŞAT SOLAK

Dr. KÜRŞAT SOLAK

'ın Kaleminden...

SOMUNCU BABA SİNEMA FİLMİ

15 Ocak 2015 - 08:06 - Güncelleme: 19 Mart 2015 - 08:12

Hakkında bilgi veren Osmanlı tarih kitaplarının ekseriyetinin ittifakı ve Osmanlı Arşiv Belgeleri’nin şehadeti ile Aksaray’da vefât ettiğini ve buraya defnedildiğini bildiğimiz Şeyh Hamid-i Veli hz., Osmanlı tasavvuf hayatının önemli şahsiyetlerinden birisidir.

            Somuncu Baba hz., Melâmî meşrep olduğuna istinaden halktan istiğna edip ihtifa etmiştir. Bu sebeple hakkında mufassal malumat sahibi değiliz. Nitekim kendisine dair yazılan tarihî bilgiler birbirinin tekrarı niteliğindedir. Bununla beraber; Anadolu’ya gelmeden önce, Kayseri’de ya da Aksaray’da doğduğuna dair ihtilaflı bilgilere de yer yer tesadüf edilmektedir. Mesela O’nun hakkında en erken bilgi veren kaynak olan Miratu’l-Işk isimli eserde, hazretin Aksaray’da doğduğu yazmaktadır. Prof. Dr. İsmail Erünsal tarafından neşredilen bu esere TTK net satıştan kolayca ulaşmak mümkündür.

            Hazret hakkında sahip olunan malumat, değişik kitap ve makalelerde yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra hazretin hayatı, güçlü bir edebî dil ve derin hissî duygularla Somuncu Baba Aşkın Sırrı isimli tarihî bir romana konu olmuştur. Mahmut Ulu tarafından kaleme alınan söz konusu roman, bir zaman önce okuyucu ile buluşmuş, başta Aksaray halkı olmak üzere ülke çapında tasavvuf/geleneksel İslam ilgilisi yurttaşlarımızca hoş karşılanmıştır. Esasen mezkûr roman, bir bereketin kapısını açmıştır.  Nitekim İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de katkısı ile bir Somuncu Baba sinema filmi fikri hâsıl olmuş ve bu fikir Aksaray Belediye’sinin sahip çıkması ile kısa sürede tecessüm etmiştir. Çekimlerinde epey mesafe alınan film, Aksaray’ın gerçekleştirdiği bir ilk niteliğinde olup şehrin ulusal medya konusunda kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından önemlidir.

            Mevzu bahis filmin muhtelif getirileri olacaktır; Müslümanların zikzaklar çizdiği şu günlerde, Anadolu’da yaşanan ve yaşatılmaya devam eden tasavvuf/geleneksel İslam’ın manevî hazzı, hazretin şahsında bilhakkın duyulacaktır. Tarihî yapımların gözde olduğu günümüzde, medya ile tarihin, tarihî gerçeklere bağlı kalınarak da hakkıyla işlenebileceği gösterilecektir. Bu meyanda Somuncu Baba hz.’nin hayatına dair yanlış aksettirilen bazı bilgiler, zamanımızın en etkin unsurlarından biri olan ulusal medya ile vasıtasıyla bir kere daha düzeltilmiş olacaktır.

Bir şehir filmi çekmeye muvaffak olan Aksaray, özel ve tüzel kişileri ile yeni bir vizyon yakalamıştır. Bunun arkasının geleceği kuşkusuzdur. Nitekim bu meyanda, Aksaray’ın yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Şeyhülislam Zenbilli Ali Cemâlî Efendi hz. konulu müstakbel bir film, içereceği Osmanlı tarihi; İstanbul, derdi âlem-i İslam olan Sultan Selim ve gaza yolunda devlet hazinesini ve ömrünü tüketen Sultan Kanunî, asıl Harem gibi unsurları ile sadece Aksaray’ın değil ülkenin tarihî yapımı olacaktır. Zenbilli Ali Cemâlî Efendi hz.’nin dedesi, Ervah’ta medfun olan Cemaleddin Aksarayî hz. ile başlayacak, bu şehirden yetişecek olan genç Ali’yi Zinciriye Medresesi’nde okutacak, ardından dönemin sultanlarının akıl hocası yapacak olan bir senaryo ve sinema yapımı, velev ki sadece ilk on beş dakikası itibarıyla Aksaray’ı işlesin, konusunun ulusal olması dolayısıyla eşsiz bir şehir tanıtımına vesile olacaktır. Esasen bu konuda yerellikten kurtularak ulusalı hedeflemek gerekmektedir. Bir sinema filminin tamamen Aksaray’da çekilmesi elbette önemlidir. Bununla beraber salt şehir vurgulu filmler ulusal gişede sıkıntı çekmektedir. Bazen öyle 120 dakikalık filme, ama ulusal içerikli bir filme sponsor olunur, onun sadece 5-7 dakikası sponsorun niyeti doğrultusunda cereyan eder fakat neticede sağlanan tanıtım başarısı, bütünü şehir vurgulu olan senaryolara takaddüm eder. Zenbilli hz. konulu bir sinema filmi, bu bağlama bir misaldir. Elbette maksadı hâsıl edecek başka misaller de bulunabilir. Somuncu Baba hz. Sinema filminin destekçisi Aksaray Belediyesi olmuştur. Müstakbel bir yapımda, Aksaraysever bir işletmenin devreye girmesi olasıdır. Nitekim vizyona şu günlerde girecek olan ‘Fatih’in Fedaisi Kara Murad’ isimli sinema filminin destekçisi Özdilek firmasıdır. Özdilek gibi bir firmanın, bir sinema yapımına sponsor olmaktan muradı, kuşkusuz bir başka işletme için de söz konusu olabilir.

Bir filmin yapacağı tanıtım, kadrosunun belirlenmesi ile başlayıp çekimleri sırasında üretilecek olan haberlerle devam eder. Bu münasebetle Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin şehre vereceği, vermesi gereken katkı başlamıştır. Nitekim filmin tanınan oyuncusu Furkan Palalı ve Yönetmeni Kürşat Kızbaz başlıklı pek çok haber medyada yer almıştır. Filmin ulusal medyaya konu olması, filmin kadro gücü ile ilgili olduğu kadar şehrin gücü ile de ilgilidir. Ulusal tanıtım, sadece kurumların üstesinde gelebileceği bir iş değildir. Bu konuda ciddi rekabet yaşanmaktadır. Şehir ve tanıtım üzerine kafa yoran, tanıtımsızlıktan şikâyet eden her STK ve her birey, ulusal tanıtım işinde kendisini sorumlu görebilir. Ulusal medya bağlantısı olan herhangi bir bireyin, temin edebileceği bir temas, mevzu bahis filmin bir ulusal programa konu olmasını, oyuncularının da konuk olmasını netice verebilir. Böylece maksat hâsıl olur. Öte yandan söz konusu filmin sosyal medyada yer alması oldukça önemlidir. Face ve Twitter gibi hesabı olan Aksarayseverlerin, filmle ilgili ulusal medyada çıkan haberleri paylaşmaları, filmin yönetmeni ve oyuncularının, filme dair kendi sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımları paylaşmaları, bu sinema filminin sosyal medyada yer almasını ve insanların haberdar olmasını temin edecektir.

Bu münasebetle filme emeği geçen, başta Aksaray Belediyesi olmak üzere İl Kültür’e, Mahmut Ulu’ya, Yönetmen Kürşat Kızbaz ile değerli oyuncularına teşekkür ederiz.

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar