SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK

SGK KÖŞESİ...

SORU-CEVAP - 15

30 Haziran 2015 - 18:36

6645 sayılı torba yasa - Bağ-Kur(4/1-b) Prim Borçlarının Silinmesi

Bağ-Kur(4/1-b) Prim Borçlarının Silinmesi

6645 sayılı Kanunun 56. maddesiyle bir düzenleme getirilmiştir(5510 s. Kanun geçici md. 63). İlave edilmiştir.

Buna göre kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerin, SGK`ya kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 01.05.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, söz konusu prim borçlarını 01.05.2015 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunlarınca yapılandırmamaları halinde prim ödemesi bulunmayan sigortalıların borçları silinecektir.

Ancak söz konusu borçların silinmesi nedeniyle bu prim borçlarının ait oldukları dönemler de sigortalılık süresine eklenmez. Görüldüğü üzere madde ile prim borçlarının yok sayılarak, bu sürelerin sigortalılık süresine eklenmesi durumu söz konusu olmayacak ve bu süreler prim gün sayısına eklenmeyecektir. Dolayısıyla da bu süreler borcu ödenmedikçe emeklilik hesabında dikkate alınmayacaktır.

Bu sürelere ilişkin silinen bu borçlarla ilgili SGK tarafından takip yapılmaz, bu borçlar Kurum alacakları arasında yer almaz.

Sigortalılıkları prim borçları nedeniyle durdurulanlardan, 5510 s. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında(Bağ-Kur) çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır(md. 56). Görüldüğü üzere 01.05.2015 tarihinden önce 12 ay ve üzeri prim borcu bulunanların bu borçları silinecektir. Ancak 01.05.2015 tarihinden itibaren Bağ-Kur(4/1-b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları tekrar başlatılacak ve bu dönemden sonraki borçları silinmeyecektir.

 

Daha sonra bu borçların ödenerek ilgili sürelerin prim gün sayısına eklenmesi sağlanabilir mi?

Bu kanun maddesiyle bu sürelerin borçlanılma (İHYA) hakkı getirilmiştir. Sigortalı ya da hak sahiplerinin talep etmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 5510 s. Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.

Görüldüğü üzere borç tutarı, borçlanma talep tarihindeki prime esas kazanca göre belirlenecek, gecikme cezası veya gecikme zammı vb. uygulanmayacaktır.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Hizmet Süreleri buna bağlı prim borcu silinen sigortalılarımız,

1-Sigortalılığı devam ediyorsa Primlerini düzenli ödemesi halinde Genel Sağlık Sigortası aktivasyonu sağlanır.

2-Sigortalılığını devam ettirmiyorsa Gelir Testine gitmek yoluyla Genel Sağlık Sigortasını aktive ettirebilir.

                           

                                                                                 Saffet ÇALIŞKAN

                                                                 SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar