SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK

SGK KÖŞESİ...

SORU - CEVAP 2

29 Aralık 2014 - 14:25

Soru    1- Zorunlu Genel Sağlık Sigortası  nedir?

Cevap 1-

     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıda genel sağlık sigortalısı sayılmayanların anlatıldığı bölümde sayılanlar hariç olmak üzere yerleşim yeri Türkiye olan Türk vatandaşlar zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Soru    2-Gelir Testi nedir ve kimler Gelir Testi Yaptırmak zorundadır?

Cevap 2-

     Gelir testi işlemi, kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesidir.
Herhangi bir kapsamda genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan kişiler 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı tescil edilmekte olup, anılan kapsamda tescil edilen bu kişilerin tescil tarihinden itibaren yerleşim yerlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
    Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan ve MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ile genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmakta ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir.

Soru    3-Yaşlılık aylığına başvurmak isteyen kişilerin ne yapması gerekir?

Cevap 3-

    Yaşlılık aylığına başvurmak isteyen kişilerden istenen temel şartlardan biri, kişilerin önce işten ayrılmış olmaları gerekir. Aylık talepleri en son çalıştıkları ildeki ilgili sosyal güvenlik birimine yapmaları gerekir. Aldıkları talep belgesini de Kuruma posta yoluyla ya da internet ortamından gönderebilirler.

       SGK’nın hem çalışan sigortalılar hem de emeklilik statüsünü kazanan kişilere internet ortamından birçok hizmet verilmektedir. Gerek E-devlet sayfasından gerekse Kurum web sayfasından tescil, hizmet kayıtlarını ve emeklilik koşullarını görebilirler. Emekliler ise emekli aylıklarından yapılan ilaç, muayene katkı payları kesintilerini, adres ve banka değişikliklerini yapabilirler.

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz. narkotik banner'' width=

Son Yazılar