-
ABDULKADİR AY

ABDULKADİR AY


Bölgesel kalkınmanın farkına varılmalı

08 Mayıs 2021 - 09:12

Bölgesel kalkınmanın farkına varılmalı,
2019 yılında hatırlatmıştık birkez daha tekrarda yarar var Birlikten Güç doğar …!
Milletvekilleri ve Aksaray Valiliği başta olmak üzere bölgemizde diğer illerdeki Valilikler nezdinde hiç şüphesiz ki bir çok başarılı çalışmalara imza atılmaktadır.
 
Bu çalışmalara katkı mahiyetinde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, iş birlikteliği oluşturulması, kamu sivil toplum kuruluşu etkileşiminin sağlanması ve bölge potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi maksadıyla bölgesel fuar, çalıştay ve etkinliklerin düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.
Bölge illerinin ekonomisi ve sanayileşmesi daha çok bölgedeki büyük ölçekteki illere (Konya, Kayseri) bağlı olduğundan hiçbir ilimiz öne çıkamamaktadır.
Aşağıdaki istatiklerde görüleceği gibi Organize sanayilerinin Toplamı 20 bin istihdamı bulmayan Bölgenin ürettikleri ürünlerde Pazar bulmak için bir şeyler yapılması gerek .

Kırıkkale Keskin OSB

Arsa tahsisi sayısı:15
Yatırımcı firma sayısı:14
Çalışan İşçi sayısı:260
Tahsise uygun arsa sayısı
1. Etap (altyapısı bitmiş) : 9
2. etap: 56
 
Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB

Arsa tahsisi sayısı: 4
Çalışan İşçi sayısı:50
 
 
Kırşehir Organize Sanayii Bölgesi

Yatırımcı sayısı
Çalışan İşçi Sayısı 1049
Boş Tahsis 20 parsel
 

Aksaray Oorganize Sanayi Bölgesi

Toplam Parsel Sayısı 565
Yatırımcı Sayısı 317
Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı 379
Üretime geçen fabrika sayısı 221
yapımı tamamlanan üretime geçmeye hazır fab. sayısı 63
yapımı devam eden fabrika sayısı 28
proje çalışması devam eden fab. sayısı 5
doluluk oranı 92 toplam istihdam 12.500

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi

Yatırımcı Sayısı 45
tahsis edilen parseller
Çalışan Sayısı 600 kişi
Tahsise Hazır parsel sayısı 2
 
Niğde Organize Sanayi Bölgesi

Yatırımcı sayısı 109
Boş Parsel Sayısı 9
Alt Yapısı Olmayan 50 arsa
Alt Yapısı olan 70 arsa
Çalışan Sayısı 3.200

Mesela Yapılabilecek bir Ortak Pazar sayesinde her ilin ürettiği ürünleri yapılacak bir ortak Pazar sayesinde bir birlerine pazarlayarak iç ekonomiyi güçlendirebiliriz böylece hem ürünleri değer kazanmış olacaktır hem de kendi sanayilerinin gelişmesine katkıda bulunacaklardır.

Ticari anlamda kurulacak olan fuarlar Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesi suretiyle belirli periyotlarla dönüşümlü olarak 5 ilimizde de ayrı ayrı tarihlerde sergilenebilir.
Orta Anadolu bölgesinin potansiyeli olan Tarım ve Hayvancılık konusunda da Ahiler Kalkınma Ajansı TR71 Bölgesi'nin bağlı olduğu iller de Bölgesel ve yöresel Fuarların özendirilmesi ve desteklenmesi gerekir. Bölge aktörleri olan Tarım Platformu kabul edilen Tüm STK temsilcileri de dâhil edilerek yapılacak olan çalıştay sayesinde hem ülke ekonomisine katkı verecek hem de kırsal kalkınma sağlanacaktır.

Orta Anadolu bölgesinde bulunan iller arasında yapılacak kültürel etkinlikler sayesinde şehirlerin birbirine kaynaşmaları sağlanabilir. Her şehrimizin kamuoyuna mal olmuş değerlerini ( Ressam, sanatçı, şair, mucit, kariyer) öne çıkarmak suretiyle bölgesel kardeşlik duygularının artırılmasına ve yeni patent oluşumuna destek verilebilir,
Yine Ahiler Kalkınma Ajansı finansıyla bölge gençliğimizin her türlü bağımlılıklardan uzaklaşması için başarıya teşvik ödülleri kapsamında okullarında başarılı olan öğrencilerimiz için Orta Anadolu İllerini kapsayan yerel turlar düzenlenebilir. Böylece başarıyı ödüllendirmek suretiyle bölge eğitimine destek verilebilir.
Özellikle geçtiğimiz yıl Çin'de Türk yılı ilan edildi. Bilhassa geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli ziyaretçi ülkemizi ziyaret etti. Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin bölgemize ilgileri ne yazık ki şehirlerarasında dengeli bir dağılım göstermemektedir. Bilhassa Aksaray ve Nevşehir illeri Kapadokya'nın iki güzide şehri olup birbirini tamamlayan önemli destinasyonlardır.

Unesco 2021 yılını l Yunus Emre’nin vuslatının 700. Yılı dolaysıyla Türkçe yılı ve Yunus Emre yılı olarak açıkladı Cumhurbaşkanımızın himayesinde kutlamaları yapılacak özellikle Aksaray ve Kırşehiri ilgilendiren Yunus Emre’ye bir çok il sahip çıkıyor ancak biz Ahiler olarak sahip çıkmalıyız Yunus Emrenin’de bölgemizde yaşamış değer olduğunu tüm dünyaya duyurulabiliriz böylecee Hacı Bektaş, Mevlana , Somuncu Baba gibi değerlerle birlikte inanç turizminin geliştirilmesi sağlanabilir

Maalesef bazı Turizm şirketlerince Ihlara Vadisi, Hasandağı, ve Selime’nin dışarıda kaldığı Kapadokya ziyareti olarak tanımlanan turlarda Aksaray ilimiz ve ülkemiz Turizmde doğru bir şekilde tanıtılmamaktadır. Hâlbuki bölgede sadece 2 gün kalabilen Turistin 4 gün kalabilmesinin stratejisini, konaklama süresinin uzatılmasını geliştirmemiz gerekir. Bölgeye gelen turistin TR71 bölgesinde yer alan illerimizde de konaklaması ciddi katkılar sağlayacaktır.

Devletimizin ve Hükümetimizin 500,000 Çinli turist hedefi doğrultusunda bölge sivil toplum kuruluşları olarak Aksaray ve Nevşehir illerinin öncülüğünde İzmir-Travel Turkey, İstanbul-Emit fuarı örneklerinde olduğu gibi Uluslararası Kapadokya Turizm Fuarı düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu isteğimiz Bölgede kurulmasını hayal ettiğimişz ORTAŞEHİR projemizin de alt yapısını oluşturabilir.
Bir taraftan yurtiçinde Turizm profesyonelleri ve sektörün temsilcilerini bir taraftan da yurtdışından katılımcıların iştirak edeceği fuar ve fuarla birlikte çalıştayların düzenlenmesi ve Kapadokya'nın Turizm potansiyelinin daha etkin bir şekilde bölge illerini de kapsayacak şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz.

Sonuç olarak; bölgemizin her anlamda işbirliği kültürünün gelişmesi açısından Ahiler Kalkınma Ajansı öncülüğünde bölge turizm profesyonellerinin katılımıyla öncelikli olarak çalıştay düzenlenmesi, uluslararası Kapadokya Turizm Fuarı konusunun Ahiler Kalkınma Ajansı'nın gündemine alınması ve ileriye matuf olarak kamu STK İş birlikteliğinde ortak projelerin geliştirilmesi hususlarının değerlendirilmesini,
Saygılarımızla arz ederiz.

YEŞİL DOĞA DERNEĞİ
Aksaray. Nevşehir, Niğde. Kırşehir

YORUMLAR

  • 0 Yorum