-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


BÖLGESİNİN KİTAP FAKİRİ İLİ AKSARAY!!!

11 Temmuz 2022 - 08:18


  Bu yazının maksadı İdealistliklerine ve bu idealistlikleriyle gelen çalışkanlıklarıyla elde ettikleri başarılarına hemşerilerimizle birlikte yıllardır bizzat şahit olduğum Vali Hamza Aydoğdu ,İl Kültür ve Turizm müdürü Mustafa Doğan ve il Halk kütüphanesi müdürü Çağatay Van’ı ve tüm İl Kültür Müdürlüğü amir ve memurlarını eleştirmek değil sadece onlarca yıllık olumsuzlukların birikiminin istatistiklerle ortaya konulan sonucunda ilimizin nüfusuyla tezat oluşturan bölgesinin kitap fakiri olmasını hak etmediğini gözler önüne sermek ve kendilerinin bu idealistlikleriyle bununda üstesinden geleceklerine olan inancımı belirtmek içindir. i
   
Bu gerçeklerin ışığında  onlarca yıldır zamanında alınmayan tedbirler nedeniyle kitap sayısı yönünden ilimiz aleyhine açılan makasın sebep olduğu  bu olumsuzluğun ”Zararın neresinden dönülerse” kardır düsturuyla giderilmesini teşvik etmektir.

  Şu anda nüfusu 439.000 olan Aksaray birlikte içinde bulunduğu TR 71 bölgesindeki genel nüfusu 365 746 olan Niğde ili genel nüfusundan 73.254 fazla.
   Nüfusu 309.714 olan Nevşehir ili genel nüfusundan 129.286, 244.834 olan Kırşehir ilinden194.166 ve 276.275 olan Kırıkkale ili nüfusundan 232.375 fazladır.
 
 TUİK verilerine göre Türkiye genelinde 2014 yılında 29.629 olan kütüphanelerdeki 17.111.825 olan kitabın TR 71 bölgesinde Kırıkkale ilinde 125.839,Niğde ilindeki kitap sayısı 155.649,Nevşehir ilinde 452.066,Kırşehir ilinde 143.276 iken Aksaray ilinde bu illerin tamamından az olan ve nüfusumuzla kıyaslandığında bunların çok, çok altında olan 118.285’dir.!!!

     2016 yılında ülkemizdeki 28 bin 970 kütüphane mevcutken bu kütüphanelerdeki kitap sayısına bakıldığında Kırıkkale'de 2016 yılında halk kütüphanelerinde toplam 141 557 kitap, Niğde’de 145 141 kitap Nevşehir'de 484 776 ,Kırşehir'de 151 064  olan kitap sayısı Aksaray'da 132 398’dir. 
 
 2019’a gelindiğinde Kırıkkale'de 179 704 Niğde’de 172 496 Nevşehir’de 486 894 ve Kırşehir'de 179 438  iken Aksaray’ın kitap sayısı 144 507’dir. 
  2021 yılı istatistiklerine göre Türkiye genelindeki kütüphane sayısı %1,7 artarak 34 bin 555 olurken TR 71 bizimle birlikte olan Kırıkkale'de kitap sayısı 185 324,Niğde'de 174 134, Nevşehir'de 479 096 Kırşehir'de 173 684 kitap iken Aksaray'da halk kütüphanelerindeki toplam kitap ise 162 907’dur.

TR 71’DE AKSARAY’IN NÜFUSUNUN BURALARDAN FAZLALIĞINA RAĞMEN KİTAP SAYISI KIYAS GÖTÜRMEYECEK ŞEKİLDEKİ SAYISIYLA İLİMZİN DURUMU İÇLER ACISI!!!

   Yazının girişinden itibaren verilen bilgiler göz önüne alınarak bizimle birlikte TR 71 de olan illerle Aksaray’ın nüfusunu bir kez daha hatırlamakta fayda var.
 
  Şu anda nüfusu 439.000 olan Aksaray ilinin genel nüfusu 365 746 olan Niğde ili genel nüfusundan 73.254,309.714 olan Nevşehir’den 129.286,244.834 olan Kırşehir’den 194.166 ve  276.275 olan Kırıkkale’den 232.375’dan fazla olmasına rağmen Aksaray  Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yönünden resmen ve alenin yerlerde sürünüyor.!!!
 
Nüfusu Aksaray il nüfusundan az olan Kırıkkale’den 22417,nüfusu Aksaray’dan  az olan Niğde’den 11227, Kırşehir ilinden 10777 ve nüfusu az olan Nevşehir ilinden ise mevcut sahip olduğumuz 162.907 olan mevcut kitap sayısının iki misline yakın olan 316.189 daha azdır.!!!

VALİ AYDOĞDU İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ DOĞAN VEKİLLERLE İŞ BİRLİĞİYLE BU AÇIĞIDA KAPATABİLİR!!

    2 yıl boyunca ilimizde başardıkları göz önüne alındığında Vali Hamza Aydoğdu’nun bu devletin istatistiklerine dayanan hak etmediğimiz kitap fakirliğini de kendisi gibi 7/24 esasına göre kurumdaki arkadaşlarıyla çalışan Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Halk Kütüphanesi müdürü Çağatay Van, ilimiz milletvekilleri ve Meslek Odalarıyla da iş birliği yaparak aşacağına olan kanaatim  tamdır.!!!

   7/24 esasına  Vali Aydoğdu tarafından sağlanan kamuoyunun da taktirini kazanan ve daima motive ederek sağladığı  başarılarına bu başarılarla kıyaslandığında bize yakışmayan  kitap sayısı yönündeki bölgemizin en fakir ili unvanının da ortadan  kaldırılmasıyla ilimiz nüfusu ve kalkınmasıyla tezat teşkil  eden bize yakışmayan bu fakirlikten de ilimizin kurtarması dileğiyle.
 
 Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar