-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


DUALARIN GERİ ÇEVİRİLMEDİĞİ 5 ZAMAN DİLİMİNDEN BİRİ OLAN KUTSAL GECE" REGAİP KANDİLİ"

18 Şubat 2021 - 06:09

 Dini kaynaklarda  başlıkta da belirttiğim bu gün akşam ömrü olan Ezel ve Ebet olan, Rahmeti gazabını kuşatan Cenab-ı Mevla mızın biz kullarının özellikle günahkarlarına bu günahlarından kurtulması için sunduğu sayısız imkandan birisi olan kendisine yapılan samimi dualar ile yakarışların geri çevrilmediği Regaip kandilidir. 

    Regaip kandili ile Müslümanların anonim kaynaklarında verilen bilgide; 
   “Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâip, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. 
    Regâip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. 

   Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8). 

   Terim olarak Regâip, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübarek gecelerden biridir.  
   Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir
    Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarını kullarına dağıtır. 
   Regâip gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. 

   Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti: 
“Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) 

   Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. 
   Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir. 

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ 

  Bu geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. 
   "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez.  
   Recebʼin ilk (Cuma) gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir. 

REGAİP GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ 

   Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. 
  Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. 
 Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. 
 Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. 
Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdular: 

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))” bu  Dini bilgide verilen malumatın gereğinin tüm din kardeşlerimizle yapılması ve yaptırılması dileğiyle tüm İslam aleminin Regaip kandilini en içten dileklerimle kendisinden hakkıyla faydalanmamız dileğiyle tebrik ederim. 

   Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun. 

(*)Regaip kandilinin faziletiyle ilgili  verilen dini bilgileri” https://www.islamveihsan.com/regaip-gecesi-nedir-regaip-kandilinin-onemi.html dan aldım. Emeği geçenlerden Mevlamız razı olsun. Ali Genç 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar