-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


GERÇEK GAZETECİLERLE, İBANCILARIDA KÖRERMEKDEN KURTARIP KAMU'YADA HASAP VERDİRDİ!

10 Ocak 2022 - 07:39

Derinlemesine analiz yapılmadan konuya ilk bakıldığında çok basit gibi görülebilir. 
  Fakat konuya derinlemesine bakıldığında elde edilen  ve edilecek başarılanın ve başarılacak olanın faydaları göz önüne alındığında  sağlanan şey her kişinin değil! er kişinin işi olduğu görülür! 

  Başarı öncelikle samimiyetin eseridir.! 
  Er kişi cesaretiyle samimiyetin birleşmesiyle sağlanan başarının tam biline bilmesi için meselenin analiziyle fiili olarak ülkemizde ve dolayısıyla da ilimizde yaşanılanları uzak, orta ve yakın tarih içindeki fiili uygulamalarla oluşan olumsuzluklarında tarihi perspektif içinde bilinmesi gerekir. 

  Sultan 2. Murat han döneminde başlatılan Osmanlı’nın güçlü olduğu zamanlarda menfi manada çokta etkisi olmayan fakat duraklama ile birlikte devletle milleti bir birine düşman etmek isteyen devşirmelerden oluşan  bürokrasinin etkisi de arttı. 
 
  Devletin gücünün azalması arttıkça da milletle devleti ayrıştırmak birbirine  düşürürken bürokratlarında zenginleşmesi için kamu kurumlarında başlayan ”Günü gün etme”, Bana değmeyen yılan bin yaşasın” ve “Peygamber misinki ümmet kayırıyorsun(!)?” gibi İsrailiyatçı  ürünü olan yöntemde  her şey devlet için daha doğrusu bürokrasi için vardı. 

  Zamanla devşirmelerin yerini önce Yunanlıların, Yunanistan’ın kurulmasından sonra ise “Tebaa Sadık’ın” olarak anılan fakat 1. Dünya savaşında Osmanlıyı arkadan vuran Ermenilere emanet edilen bürokraside devletle milleti karşı karşıya getirmek istenen sistemin iyileştirmesi yerine daha da millet aleyhine kökleştirilmesi sağlandı. 

  Devşirmelerle başlayıp Cumhuriyetin kurulmasına kadar uzun yıllar hatta asırlarca devam eden millete karşı teşkilatlanan Bürokrasinin millet lehine ıslah edilmesi için gerekenler köklü şekilde yapılmadığından kanıksanan gelenek Cumhuriyet’e de miras kaldı.!!! 

   Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Atatürk tarafından vatandaşların atanmışa karşı korunmasını konu alan bir çok hikâyeye de konu olan uygulamalar dışındaki kamu uygulamaları tek parti döneminde kelimenin tam anlamıyla baskıcıydı.!!! 

    Tek parti döneminde Valilerin aynı zamanda iktidar partisinin il başkanı, memurların tamamına yakının ise partinin taraftarı olmaları nedeniyle Cumhuriyeti kuran kadroların iyi niyetine rağmen maalesef kamunun vatandaşın hizmetçisi olması olgusu tam olarak oluşturulamadığından atanmışlar kendi oligarşilerini oluşturdular. 

   “Yeter Söz Milletin” soğanıyla milletin tam desteğini alarak hükümet kuran ve 10 yıl kesintisiz olarak iktidarda kalan Şehit Başbakan Menderes döneminde milletin Jandarma dipçiği başta olmak üzere tek parti döneminde Öşür ve Ağnem ile Yol parası başta olmak üzere birçok verginin kaldırılması. 

   İnanç ve fikir ile müteşebbislik önündeki engellerin bertaraf edilmesinin yanında sağlanan üretim artışıyla köylünün alım gücünün artmasıyla ayağının çarıktan kurtarılması ve köyler için başlatılan yol, su  ile  okul çalışmalarıyla hükümetin millete olan hürmeti  Atın sahibine göre kişnemesi sözünde olduğu gibi ister istemez kamu görevlileri arasında da millet lehine etkili oldu. 

    Yapılan yatırımlarla ve mahsullerinin değerlendirilmesinin sağlanmasıyla alım gücü artan ve cebine artı paralar giren, tek partinin insanları canından bezdiren vergilerinden de kurtulan o zamana kadar parası olmadığından köyünden başka yerlere gidemediği için bilemeyen köylünün bizzat başkent Ankara’ya gelebilmesi ve isteyenlerin çoğunun Başbakan Menderes ile birlikte ilgili bakanlarla da görüşebilmelerinin sağlanmasıyla kamu kurumlarının  yüksek oranda vatandaşın emrinde olmaları sağlandı.!!! 
 

1961 ANAYASASIYLA ATANMIŞLARIN MİLLİ İRADEYE BÜYÜK ORTAK YAPILMASI, DEVLET MEMURUNA KANUNLA DOKUNULMAZLIK ZIRHININ OLUŞTURULMASIYLA 10 YILLIK KAZANÇ TUZLA BUZ OLDU!!! 


   Menderes döneminde vatandaşın Başbakan ve Bakanlarla kolayca ulaşabilmesinin kanallarının oluşturulması ve haksız bir muamele ile karşılaşan vatandaşın yapanları şikayet etmeleri ve gelen şikayetin gereğinin geciktirilmeden yapılmasıyla atanmışın milletin velinimet olduğu bilinci 1961 anayasasıyla atanmışların yönetimde büyük ortak haline getirilmesi ve memurların yargılanmalarının amirinin iznine bağlanmasının etkisiyle kamu idaresindeki istisnalar dışında 10 yıldaki kazanımların tamamı eski konuma getirildi. 

  Özal ve ardından Ak Partinin de 20 yıldır devam eden iktidarı boyunca yasa ve yönetmeliklerde yapılan onca iyileştirmeye rağmen pratikte memurun zihnine vatandaşın velinimet olduğu bilinci tam olarak yerleştirilemedi.!!! 
 
  Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu ve benzeri lokal başarılar misali Kaymakam Yüksel Özden ile başlayıp bir çok Kaymakam döneminde aldığım Makam olurlarıyla kamu kurumlarının yıllık çalışmalarını alıp gazetede yayınlamamın dışında birde merhum Coş’un döneminde ve kendisinin de oluruyla bir çok il müdürünü K.68 TV’ye çıkartıyor ve onlara yıl boyunca yaptıkları hizmetlerinin yanında oluşan aksaklıkları da dile getirerek vatandaşın amirin birimiyle ilgili sorularını da kendilerine sorarak kısmen de olsa kamu kurumlarının vatandaşa hesap vermesini Vali Coş’ un desteğiyle sağlıyordum. 
 

AYDOĞDU’NUN EMRİYLE PROĞRAMLARA GAZETECİLERİN DAVETİ KAMUNUN FALİYETLERİNİN ANLATILMASIYLA GAZETECİLER KOPYALA YAPIŞTIRDAN VE DOLAYISIYLA KÖRERMEKTEN KURTARILDI!! 


   Göreve başlamasından sonra çeşitli vesilelerle yazdığımız köşe yazıları ve görüşmelerimizde daha önceleri haberleri kendisi bulan gazetecilere kamu kurumlarıyla Meslek Odalarından gönderilen haberin kopyala yapıştır la yayın organlarında yayınlamasıyla sermayesi bilgi olan meslektaşlarımızın köreltildiğini belirtmemizin Vali Aydoğdu tarafından Hakkın gereğinin yapılmasıyla yerine getirildi.!!! 

   Aklın gereğiyle gerçekleştirilen çalışmayla il merkezi ile ilçelerdeki programlara meslektaşlarımızın davetiyle gerçekten araştırma yaparak bilgi sahibi olmak ve bunu kamu yararına yayınlamak isteyen meslektaşlarımızın genelinin yanında mesleğimizi sırf kazanç için yapan ve bundan dolayı “İbancı” olanların bile bilgi sahibi olmaları sağlandı. 

   Vali Beyin meslektaşlarımızı programlara davet etmesi direktifinin gereğinin yapılmasının yanında kamu kurumlarına da verdiği talimatla kurumların öncelikle medya mensuplarıyla tanışmalarının sağlanmasıyla yaptıkları hizmetlerle  millete yaptıklarını anlatmalarının yanında medya mensuplarının milletimiz adına birim amirlerine sorduğu sorulara verilen cevaplarla da millete hesap verir hale getirildiler. 

   Vali merhum Coş’tan sonra her kişinin değil er kişinin gereğini yaparak hem meslektaşlarımızı kopyala yapıştır dan kurtarması hem de medya mensubunun davet edilin yerleri görmesinin yanında burada  verilen bilgilerle  gazetecinin sermayesi olan bilgi dağarcığının kuvvetlenmesini sağlamasının yanında kamu kurumlarının da millete hesap vermesinin sağlanmasıyla bir gazeteci ve bir Aksaraylı olarak kamunun yaranına olan bu başarıyı sağlayan Vali Hamza Aydoğdu beye ilimiz ve şahsımız adına teşekkür ederken ,gerçek manada mesleğimizin gereğini yakın, orta ve uzak mesafede yaptıkları planlamayla devam ettiren meslektaşlarımızın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar