-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞULMASINA DENK GELEN YAS GÜNÜ FİTNEYE KURBAN EDİLMESİN!!!!

08 Ağustos 2022 - 06:04

 Milletimiz arasında genel olarak “Aşure” olarak isimlendirilen Muharrem ayının 10’u olan bu günün neden kıymet biçilmez manevi değerde olduğunun daha iyi an anlaşılabilmesi için  önce bu günün içinde bulunduğu Hicri takvimin 1. Ayı olan Muharrem’in bilinmesi gerekir.!!!

HÜRMET EDİLEN ANLAMINDAKİ MUHARREM AYINA PEYGAMBERİMİZ “ALLAH(C.C.)’IN AYI’DIR”DİYOR

   Bu konuda Diyanet haberde verilen bilgide;
 “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır.!!!

   Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40).

     Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, İlahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
   Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur.

   Farz Namazlardan sonra en faziletli Namaz da gece Namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

  Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür.

  Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

  Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu hayırlı bir gündür.

  Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

  Bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır.

 NEBİLER ,NEBİSİ PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED(S.A.V.)”AŞURE GÜNÜN ORUCUNUN ÖNCEKİ YILIN GÜNAHLARINA KEFARAT OLACAĞINI ZANNEDERİM”DİYOR!!!
 
 Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur.

RAMAZAN ORUCUNDAN SONRAKİ EN KIYMETLİ ORUÇ MUHARREM AYINDA TUTULANDIR!!!

   Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

MÜSLÜMANLAR AŞURE ORUCUNU HAKKIN RIZASI İÇİN TUTARKEN YAHUDİLERE BENZEMEMEK İÇİN EFENDİMİZ GİBİ ORUÇ  9. İLE10. VEYA 10. İLE 11. MUHARREM GÜNÜNDE TUTMALI!!

   Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu südaca Muharrem günü tutmayacağını.

  10 Muharremden bir gün önce olan Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını belirtmesi ve dileyen Müslümanların kendi durumlarına göre 9 Muharrem’e 10 muharremi ila etmeleri.
  Veya dilerler ise 10 Muharremin ardından 11. gününde tutulmasını söylemesi bir çok anonim kaynakla birlikte parantez içine alınan Hadisi şeriflerde de belirtilmektedir.

   (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına ise parantez içindeki Hadisi Şerifte işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
 
  Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

 ALLAH’C.C.)’IN AŞURE GÜNÜ 10 PEYGAMBERİNE RAHMETİYLE BAHŞETTİĞİ MÜKAFATLARI!!!
 
 Çeşitli İslam kaynaklarında verilen ortak bilgide Muharrem ayının 10’nu olan Aşure gününde rahmeti gazabını kuşatan Alemlerin Rabbi tarafından İslam tarihindeki şu 10 şeyi 10 Nebisine rahmetiyle tecelli ederek verdi. 

 Bunun ilki ilk insan ve ilki Peygamber olan Hz. Âdem(A.S.) atamıza işlediği günahtan sonra gönderildiği yeryüzünde pişman olarak yaptığı tövbesinin kabul etmesi.
2. Hz. İdris(A.S.)'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
3. Hz. Nuh(A.S.)’nin gemisinin tufandan kurtulması,
3. Hz. İbrahim(A.S.)’nin atıldığı ateşte yanmaması,
4. Hz. Yakup(A.S.)nin oğlu Hz. Yusuf(A.S.)’a kavuşması.
5.Hz. Eyüp (A.S.)’nin hastalıklarının iyileşmesi.
6. Hz. Musa(A.S.)'nin Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları’nı firavundan kurtarması,
7. Hz. Yunus(A.S.)nin balığın karnından çıkması,
8. Hz. İsa(A.S.)nin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
9- Hz. Muhammed(S.A.V)’in Mekke'den Medine'ye hicreti.

YEZİDİ LAİNİN HZ. İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZİ KATLETMESİ MÜSLÜMANLARIN TAMAMININ ORTAK YAS GÜNÜ OLDUĞUNDAN MEZEHEPLER ARASINDA FİTNE ÇIKARTILIP KAFİRLER SEVİNDİRİLMEMELİ!!!
 
  Bir Kudsi hadisi şerifte Mevla’mız tarafın uğruna tüm alemlerin yaratıldığı belirtilen, yine Embiya suresinde ise Ulu Mabudumuzun kendisini alemlere rahmet olarak  gönderdiğini söylediği Nebiler ,Nebisi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’in kızı Hz. Fatıma(A.S.)’nın ve Peygamberimizi büyüten amcası Ebu Talib’in oğlu ilk çocuk Müslüman ve Halifeyi Raşidinin sonuncusu olan.  

 Peygamberimizin damadı Allah(C.C.)ın Aslanı Hz.Ali(A.S.) efendimizin evladı Hz. İmam Hüseyin(A.S.) nin gözü kan bürüyen Yezit ve kendisi gibi  dünya mevki ve makamı için  ahiretlerinin cehennemlik yapılması pahasına 10 Muharrem 61(Miladi 10 Ekim 680) katledilmesi nedeniyle 10 Aşüre 

MÜSLÜMANLAR ALLAH(C.C.) TARAFINDAN LANETLENEN KAFİRLER İLE ONLARIN İÇİMİZDEKİ KRİPTO KAFİRLERİNİN KERBELA FİTNESİNİ ÇIKARTARAK BİZİ ZAYIFLATMALARINA ESLA PİRİM VERİLMEMELİ!

Müslümanların kıyamete kadar unutamayacakları tarifsiz acılar çektikleri ortak yas günü oldu.

   Emperyalistlerin baskısıyla Müslümanlar içine sokulan fitne ile mezhep ayırım olmaksızın hakiki imana sahip tüm Müslümanlar tarafından acısı ciğerlerimizde hissedilen İmam Hüseyin efendimizin ve kendisi gibi yiğitlikleri imanlarından gelen 72 serden geçen arkadaşının katli Müslümanlar arasında ayrımcılık için kullanılmak istenmektedir.!!!
   
Yezidi lainin ve İmam Hüseyin efendimizin katline katılanların tamamının lanetlenmesi nedeniyle imanı olan tüm Müslümanların kafirlerin oyununa gelmeyerek bu matem gününü  kaf    irlerin ve onların içimizdeki kripto kafirlerin  ekmeğine yağ sürecek şeyleri yapmamaları dileğiyle.
 
 Tüm din kardeşlerimizin Aşüre gününü İmam Hüseyin ve  birlikte şehit olan arkadaşlarının ruhlarının şad  olması dileğiyle 10 Muharrem Aşure günümüz mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

(*) Bu günkü yazımda”https://www.diyanethaber.com.tr/dini-haberler/muharrem-ayinin-fazileti-ve-10-muharremde-oruc-tutmanin-hukmu-h17813.html”den faydalanıp alıntı yaptım. Emeği olanlardan Mevla’mız razı olsun. Ali Genç.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar