-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


HİZMETLE ALGILARI ÇÜRÜTEN DEVLETİN ŞEFKAT ELİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI!!!

12 Kasım 2021 - 07:38

 Vatandaşlar arasında genel olarak “Fak, Fuk, Fon” olarak isimlendirilen milletimizin 2. Adamı8. Cumhurbaşkanı Özal’ın Başbakanlığında kurulan fon vatandaşımızı genel manada merde de namerde de muhtaç ettirmekten kurtaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı ile başlayan çalışmayla etkinliği kamu gelirlerinin artması oranında arttırılan hayırseverlerimizin de yoksullara yardım etmesinde aracılık yapan bir kamu yardımlaşma kurumu. 

KURUMUN BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMASIYLA MUHALFETİN ALGILARI ÇÜRÜTÜLDÜ!!! 

    Resmi ismi “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” olan kurumun Aksaray şubesinin kurumun Türkiye’deki faaliyetlerinin aynası olan açıklamalarıyla devletin şefkat elinin hangi hizmetlerle ortaya konmasının yanında  muhalefet tarafından fısıltı gazeteleriyle, sosyal medya aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan negatif algı hem verilen rakamlarla, hem de meslektaşlarımızın bilgilendirme esnasında iletilen sorularına resmi belgelere dayanan cevaplarla çürütüldü. 

   Gelin bundan sonrası için 2 Kasım günü Öğretmen Evinde Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenol Mutlu’nun açıklamalarına kulak verelim; 

VAKIF ADİL GELİR DAĞILIMINA KATKIDA BULUNMAK YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KAYNAKLARI ETKİN BİÇİMDE  KULLANARAK TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN YOKSULLARI DESTEKLİYOR!!! 

   “Vakfımız; adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında mevcut kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul diliminde yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek 
 
  Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirerek faaliyetlerini sürdürüyor. 

VAKFIN YÜRÜTTÜĞÜ YARDIM FAALİYETLERİ MÜTEVELLİ HEYETİN SÜZGECİNDEN GEÇİRİLİYOR!!! 

    Sosyal devlet ilkesinden hareketle 1986 yılında 3294 sayılı kanuna istinaden kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın karar organ olan "Vakıf Mütevelli Heyeti’dir.” 

    (Vilayet, Belediye ve Muhtar temsilcilerinden oluşan heyet kendilerine gelen istekleri kılı kırka yararak inceleyip hak edene gerekli yardımların verilmesine karar veriyor.) 
   Vakıfta yapılan tüm yardım programları, mütevelli heyetinin kararları ile yürürlüğe girmektedir. 
  
   Vakıf tarafından yapılan yardımlar; 3294 sayılı kanunun 2.maddesine istinaden; hane içindeki kişi başına düşen geliri aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan muhtaç durumda bulunduğu Mütevelli Heyeti Kararı ile tespit edilen kişilere yapılmaktadır. 

    2021 yılı muhtaçlık sınırı kişi başı 852,53-TL’dir. 

    Net asgari ücrete endekslenen bu tutar, asgari ücret arttıkça yükselmektedir. 
    Vakfımız tarafından 2021 yılı ilk 10 ayında; 13.026 haneye 11.464.404,00 TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır. 
    Yardım alanların il merkezi nüfusuna oranı %4,2’dir. 

     Sosyal Yardımlar 

    Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması için, Nakdi Yardım, Gıda Yardımı, Yakacak Yardımı, Giyim Yardımı, Eğitim Yardımı, Katılım Payı Yardımı, Barınma Yardımı, Yangın Yardım ve Diğer Afet Yardımları yapılmaktadır. 

   Düzenli Merkezi Yardımlar kapsamında; Yaşlılık Aylığı, Engelli Aylığı, Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık Yardımları, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Sosyal Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım, Öksüz/Yetim Yardımı, Elektrik Tüketim Desteği Yardımı, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı ve Pandemi Sosyal Destek Yardımı yapılmaktadır. 

 ÖZEL DONANIMLI ARAÇLARLA 240 İTİYAÇ SAHİBİNİN EVİNE ÖZEL KAPLARLA YEMEK DAĞITILIYOR! 

   Vakfımızca işletilmekte olan Aşevimizden fakir ve muhtaç durumda bulunan kimsesiz, yaşlı, engelli ve evinde yemek yapma imkanı bulunmayan 100 haneden 240 kişiye özel dizayn edilmiş araçlarımızla evlerinde günlük sıcak yemek teslimi yapılmaktadır. 

VALİ HAMZA AYDOĞDU TARAFINDAN KURULAN “VEFA MARKETLE” HAYIRSEVERLER VE  İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA DEVLET ELİYLE BELİRLENEN 5000 KİŞİNİN GİYSİ İHTİYACI KARŞILANDI!!! 

   Vali Nevzat Aydoğdu’nun talimatlarıyla yardımsever ailelerimizle ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında köprü kurmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Vefa Market Projemiz ,İlimiz hayırseverlerinin yoğun ilgisi ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin memnuniyetiyle çalışmalarına devam etmektedir. 
 
  Hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan giysiler yıkama, kuru temizleme, ütüleme ve ambalajlama işlemlerinden sonra Vakfımızda bilgileri kayıtlı bulunan ailelerimize teslim edilmektedir. 
Proje kapsamında yaklaşık beş bin aileye giysi yardımı ulaştırılmıştır. 

MUTLU” ÇOCUKLAR,GÜÇLÜ YARINLAR” PROJESİYLE BAŞARILI ÖĞRENCİLER DESTEKLENİYOR! 

    “Mutlu Çocuklar Güçlü Yarınlar” Projesi ile derslerinde başarılı ancak ekonomik yoksunluk nedeniyle fiziki ortamları yetersiz olan öğrencilerimizin eşya eksikliğinin giderilmesi amacıyla uygulanmıştır. 
   Proje kapsamında; çalışma masası, çalışma sandalyesi, kitaplık, elbise dolabı ve baza yatak alınarak 157 hanedeki başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin fiziki ortamları iyileştirilmiştir. 

“ŞEFKAT ELİ” PROJESİYLE VALİ AYDOĞDU’YA MEKTUPLA ULAŞANLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR 

    Öksüz ve yetim olan çocuklarımız ile Valimiz Sayın Hamza AYDOĞDU arasında mektuplaşma etkinliği yapılarak öksüz ve yetimlerimizin talep ve ihtiyaçları tespit edilmiş Vali öncülüğünde ilimizdeki kurum amirlerimizin ev ziyaretleri ile öksüz ve yetimlerimizin tespit edilen ihtiyaçları temin edilmiştir. 

 VALİLİK GEÇEN SENE 20, BU SENE 24 EVSİZ VE KİMSESİZİN KONAKLANMA İHTİYACINI KARŞILADI!!!  

   Aksaray’da kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve evsiz olarak yaşayan vatandaşlarımızın konaklama ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması  için uygulanan Proje kapsamında 2020 yılında; konaklama hizmeti alımı yapılarak tespit edilen evsiz, mekânsız ve kimsesiz olan 20 kişinin konaklaması sağlanırken bu senen Kasım ayına kadar ise 24 kişinin konaklatılması sağlandı. 

10 BİN TON KÖMÜRÜN 950 TONU MUHACİRLERE GERİSİNİN YERLİYE DAĞITIMIYLA ALGI ÇÜRÜTÜLDÜ 
 
  Basın toplantısı sonunda soru cevap bölümünde bir meslektaşımızın dağıtılan kömürün çoğunun şehrimizde bulunan yabancılara dağıtıldığının  İddia edildiğini belirterek bunun aslını sorması üzerine Vakıf müdürü Şenol tarafından soruya verilen cevapla bu algı çürütüldü. 
   
 Genel olarak muhalefet tarafından ve sosyal medyada oluşturulan algının aksine dağıtılan 10 Bin ton kömürün 950 tonun muhacirlere geriye kalanın ise kendi vatandaşlarımıza dağıtıldığı cevabıyla bu konudaki şehir efsanesi algıda ortadan kaldırıldı. 
   
 Ülkemizin zenginleşmesiyle birlikte sosyal yardımların kalkınmış ülkeler seviyesine çıkartılarak daha çok vatandaşımızın merde ve namerde muhtaç edilmekten kurtarılması dileğiyle. 

    Cuma’mız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.  
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar