-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


İSTİKBAL AYDOĞDU'NUN YAPANADA YAPTIRANADA FAYDASI OLMAYAN SÜNDÜRMEYİ(!) ENGELİNDE!

22 Mart 2021 - 07:20

Vali Aydoğdu’nun Mülkiye mezunu olmaması, bulunduğu genel müdürlükten Valiliğe atanması bu nedenle geçmişinde bulunduğu makamdan önceki idari  yönetim biçimi olan ilçe yöneticiliği olan Kaymakamlıkta yapmaması nedeniyle günümüzde adı İl Özel İdaresi Genel  Sekreterliği olan eskinin Nafa, Yol, Su Elektrik ismiyle ve nihayetinde ise  Köy Hizmetleri Müdürlüğü olan kurumun bütçesinin  daha çok merkez ilçe ve ilçeler dışındaki yerleşim yerlerinin isteklerinin karşılanması için özellikle yol yapımı ile asfaltlamada kullanılan yapana da ,yaptırana da  verimlilik manasında  hiçbir faydası olmayan günü  kurtarmaktan başka bir faydası olmadığı gibi sayılamayacak kadar zararı olan ”Sündürme(!)”tabirini  göreve başlamasının üstünden 9 ay geçmesi nedeniyle öğrenmiş ise de daha önce bildiğini sanmıyorum.!!!

KÖYLERE SÜNDÜRÜLEREK KALİTEYİ DÜŞÜREN YERİNE TÜNEL’E GEÇMESİNİ AYDOĞDU SAĞLATSIN!!! 

 Bu konuda yazdığım seri yazılarımdan sayısını hatırlayamadığım yazılarımdan birisi olan 08.10.2019 Salı günkü daimi 1. Köşem olan Bana Göre’ de” TÜNEL ALT YAPIYLA KÖYLERE VERİLECEK HİZMET SÜNDÜRÜLEMEYECEĞİNDEN 1 ASIR TEKRAR AYNI YERE GİRİLMEZ!!!” başlığı altında; 
​​​​ Başlığın 7. kelimesi olan ”Sündürme” yani kırsal kesime hizmet götürülürken yapılan hizmetin biraz daha uzatılabilmesi için yapılan işlemi İl Özel İdaresinin ilgili birimleri ile İGM üyelerini yanında Valilerinde çok iyi bildikleri. 
   Fakat istisnanın dışında şimdiye kadar engelletildiğini duymadığımı akla ziyan bir şekilde uygulanan milli serveti heba eden bir işleme adını veren sakat uygulamanın ismi olan bir kelimedir.!!! 

 POPÜLÜST YAKLAŞIMLA YAPILAN SÜNDERMEYLE KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARTILIYOR!!!     

     Popülizm her ne kadarda siyasetçiler tarafından uygulanan bir yöntem olduğu sanılsa da maalesef illerde de bu yöntem Mülki amir ve emrindeki kırsal kesime hizmet götürün eskinin kısa adı YSE  olan açılımı Yol, Su ve Elektrik olan kurum zamanında da, bu kurumun isminin Köy Hizmetleri Müdürlüğü olarak değişmesinden sonrada aynı şekilde devam etti.!!! 
 
  Bu popülizm İGM’ lerin kendi başkanlarını seçme ve yapılacak hizmetlerin programlarını yapma yetkisinin Meclis başkanına verilmesinden önceki tüm programların Valiler tarafından yapılarak İl Özel İdare Müdürlüklerinin sekretaryasını yürüttüğü zamanlarda da “Sündürme(!)” vardı. 
 
  Bu aslında “Kaş yapayım derken göz çıkartan” sündürme ile daha az para ile daha fazla hizmetin verilmesi, yani daha uzun mesafelere şose yol bakımının yapılması, daha uzun mesafede asfaltlama yapılabilmesi gibi bir çok kalemde yapılan sündürme ilk etapta popülist bir şekilde hizmet alanları memnun  eder ,yapanları da daha çok hizmeti vererek daha çok kişinin isteğinin yerine getirilmesiyle tatmin ederken aslında yapılan şey kelimenin tam anlamıyla milli servetin hebasından da öteye bir şey değildir.!!! 

SÜNDÜRME SİSTEMİYLE  İNCELEN ASFALT VE ŞOSE YOL DOLGUSU YAZA ÇIKAMIYOR!!! 

   Her muhtardan kendi köyüne ihtiyaç olsun olmasın bir zamanların fıkralara konu olan Kayseri milletvekilinin kendi iline liman istemesi misali her hizmetin istenmesi, hatta istenmeden öteye bunda da ısrar edilmesi. 
 
   Kendisi tarafından istenen alınamaması halinde devreye hatırı kırılmayacak kişilerin sokulması, buda olmaz ise iktidar partisinin Vekillerinin devreye sokulmasıyla iki arada  bir derede kalan Valiler ve İl özel İdaresi Müdürleri veya günümüzdeki Valiler, İl Genel Meclisi Başkanları ile üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği biriminin amir olan İl Özel idaresi Genel Sekreteri tarafından eldeki bütçe imkanlarıyla istenenleri karşılayamamaları nedeniyle olabildiğince daha çok isteğin karşılanabilmesi  için yapılacak hizmetin kalitesinin düşürülmesi, atılacak asfaltın kalınlığının ve  şose yollarda  serilen malzemenin kalınlığının da düşürülmesiyle aslında  bu konuda yıllardır yazdığımız milli servetin en verimli şekilde kullanılabilmesi için geçilmesini istediğimiz tünel sistemi yerine şehirlerdeki akla ziyan uygulama gibi köylerde de alt yapı hatlarının milli servetin toprağa gömülmesi nedeniyle kaş yapılmak istenirken göz çıkartılıyor.!!!  

POPOLÜZMÜN YERE GÖMÜLMESİYLE TÜM KÖYLERDE ÖNCELİKLE CAMİİ, OKUL VE SOSYAL TESİSLERİN BULUNDUĞU MERKEZLERDE GENİŞÇE BİR KÖY MEYDANI BURAYA 4 BİR TARAFTAN ULAŞILAN DUBLE YOLLAR VE BU MEYDANDAN AYRILAN CADDE İLE SOKAKLARIN ALTINA TÜNEL SİSTEMİ DÖŞENMELİ! 

   Daha öncede bir çok yazımda da belirttiğim gibi köylere hizmet götürülürken  kaş yapılmak istenirken göz çıkartan bu sündürme yöntemi gibi  hizmeti götürene de ,alana da geçici faydasının dışında hiçbir getirisi olmayan  yöntem yerine ayakları yere basan hizmetler az ama özde olsa daha uzun süre buralara bir daha girilmesine gerek olmadan verilmeli. 
  
   Bunun için daha önce il genel sekreter yardımcılarıyla da tartıştığımı belirttiğim ve akla ziyan şekilde bunun sadece Avrupa da olacağı söylenen uygulama akılcı bir şekilde iyi bir planlamayla gereğinde kimsenin küstürülmemesi için çekilecek kura ile  bütçenin imkanlarına göre her yıl belirlenen bir veya birkaç köyde uygulamaya geçilmeli. 
   Bu uygulamayla öncelikle köylerin etrafında veya merkezindeki uygun arsalar bulunmalı. 

   Bulunulan yeri göz önüne alınarak köy meydanı oluşturulması, Muhtarlık veya sosyal tesisler için gerekli olan yerler ile köy yeniden imar edilirken açılacak geniş ve kaldırımlı caddeler ile sokakların açılmasına engel olan bu nedenle yıkılması gereken evlerin oranı belirlenerek  İl Özel İdareleri tarafından köylünün hayvancılık ve gereğinde evinin önündeki  en azından evinin sebze ve meyvesini sağlayacak kadar bir yeri de olan arsaların üretilmesi. 
  
 Buraların evleri yıkılacak olanların gönüllülük esasına göre  taşınması gereğinde evlerinin İl Özel idareleri tarafından ilgili yerin iklimi ve  köylünün yapacağı hayvancılık ile evinin ihtiyacını karşılayacak kadar sebze, meyve ile bağı,bahçesi için ayırılacak yere evinin ve ahırı ,samanlığı ile ağılının da yapılmasının sağlanması.  
 
   Ardından ise belirlenen büyükçe köy meydanına köyün dört bir tarafından ulaşılacak kaldırımları ve gereğinde bir sıra otomobil veya kamyon ile traktörlerinde park edilecek şekilde orta refüjleri ve geniş kaldırımları da olan genişlikteki duble yolların, buralara bağlı kaldırım hariç 15 metreden dar olmayan Sokak, sokaktan en az 10 metre daha geniş olan cadde ve caddeden de en az 5 metre daha geniş olan ana  mahalle yollarının ve köyün ana kaç giriş çıkışı var ise buralardan merkeze doğru daha geniş duble yolların  planlanması. 

   Bu ana meydan ile  mahalle  ve sokak yollarının etrafında bulunan tüm mevcut evlerin ve ileride yapılması muhtemel evlerinde belirlenerek tüm sokak, mahalle ve ana meydana gelen duble yolların altına Elektrik,  İçme suyu, Kanalizasyon ile yağmur sularını ,telefon hatlarını ve köye ileride gaz gelmesi veya il özel idaresi tarafından köylerdeki tüm hayvanların dışkısının bir araya getirilerek köyün  ihtiyacı olan doğal gübrenin de sağlanacağı biyogaz tesislerinden evlere verilecek gaz şebekesini de içine alan mevcut her ev ile ileride yapılması muhtemel evlerinde yapılacağı boş parsellere de bacaları olan tünel sistemine geçilmesi sağlanmalı. 
 
   Ardından ise açılan bu yollar ile kaldırımlar yapılmalı, köylerin yapısına göre yükseklerden gelebilecek olan sellerin ise köylerin üstlerinden yapılacak yüksek bentler ile belirli yerlerdeki geniş menfezlerle de birleştirilerek köylerin altındaki ve çevrelerindeki arazilere, ve ekinlere zarar vermeyecek derelere  hatta ihtiyaç durumunda sulamada kullanılacak bentlere sevkiyle bu köylere 1 asır boyunca bir daha hizmet için girmeye ihtiyaç duyulmaması sağlanmış olur. 
 
   Şimdiye kadarki popülistlik dışında hiçbir makul savunması olmayan bu milli serveti heba eden uygulamanın Vali Hamza Aydoğdu  döneminde bertaraf edilmesi ve yapılacak tüm hizmetlerde günü kurtarma, ayı ,yılı kurtarma yerine asrı/asırları kurtarmanın planlarının yapılarak uygulanması aksinden ise sebep olduğu  olumsuzluklar göz önüne alınarak fersah,fersah kaçınılması dileğiyle. 
 
   Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar