-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


İSTİKBAL AYDOĞDU'YLA, SİYASTÇİLERİN GENEL BÜTÇEDEN %2-4 FAZLA YATIRIMI ALMASINDA!!!

17 Mayıs 2022 - 08:37

    Bu konuda  bu gün yayınlanan özel haberden de anlaşılacağı gibi Aksaray’ın bu isteği asla popülist olmayıp tamamen somut kanıtlara dayanan ayakları yere basan bu nedenle tamamen gerçeklere dayanan haklı bir istektir.!!!
 
   Bu nedenle zaman geçirilmeden gerekenler Vali Aydoğdu önderliğinde başlanmalı.
    Bu girişimlerinin başarısı için ilimiz iktidar ve muhalefet siyasetçileri de teyakkuza geçirilmeli.
    İlimizdeki tüm Meslek Kuruluşları ile STK yetkililerinin de paydaşlarıyla konuyu kanıtlarıyla paylaşmaları istenmeli.

    Girişimlerin sonuç alınmasına kadarda aralıksız olarak sürdürülmesi ve bu girişimler neticesinde sağlanacak olan pozitif ayrımcılıkla alınacak yatırımlara zaman geçirilmeden başlanması kesinlikle şart.
   Eğer ki bu yapılmaz ve her yıl için Türkiye Cumhuriyetinin genel bütçesinden sağlanacak yatırımlardan Aksaray için Türkiye ortalaması ile komşulardan en az %2 ve 4 arası artı yatırım alınmaz ise Aksaray sokaklarını orta vadede işsizler ordusu doldurur.

   Bu çocukların eğitim alacakları yeterli ana okulu, ilk ve orta okul ile lise, spor yapacakları yerler ile tedavi edilecekleri sağlık kuruluşlarından da mahrum olurlar.
   İlimizdeki mevcut durumun sebep olacağı bu olumsuzluklara birde dışarıdan alınacak göçle oluşacak işsizlerde eklenecek olursa  bundan 5 ila 10  yıl sonraki Aksaray’ın atanmış ve seçilmişleri kesinlikle işin içinden çıkamazlar.!!!

ATANMIŞ VE SEÇİLMİŞLER TEDBİR ALMAZ İSE  KESİN OLAN OLUMSUZLUKLARA YENİLERİNİN EKLENMESİNİN ÖNLENEBİLMESİ İÇİN HEMEN SONUÇ ALINCAK ÇALIŞMALAR YAPMALI!!!

   Atalarımızın ”Görünen Köy Kılavuz İstemez”  sözündeki gibi gerçekten de mevcut olan hali hazırdaki çocuk nüfusunun komşularla ülkemiz geneline göre %4 fazla olması  ilimizin lehine olan kıymet biçilmez hazinemiz olmasına  ve ilimizin mutlu istikbalinin sağlamasına önemli katkı yapması mümkün iken, gerekenler zamanında yapılmaz ise bu hazinemizin bizi boğması da kaçınılmaz bir sonuçtur!!!

 AKSARAY’IN ÇOCUK ORANI TÜRKİYE ORTALAMASININ %2 KOMŞULARDANDA%2-4’DEN FAZLA!!!

  Aksaray için genel bütçeden ülkemiz geneline ve komşularımıza göre en az %2 ila 4 fazla yatırım almamızı devletin kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu TUİK ortaya koyuyor!!!

  TUİK’in bulunulan yıldan bir öncekine göre yaptığı hesaplamanın ardından paylaşılan 2021 yılı haber bülteninde bulunan istatistik sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun %26.9’u çocuk.
   Buna göre Aksaray ilinin çocuk nüfus oranı Türkiye ortalamasından %2 fazla iken ilimizi de içine alan TR 71 bölgesindeki Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale ile illerine göre fazla.

  Buna çocuk oranı bize en yakın olan komşu Niğde’deki oran %27.5(Aksaray’dan %1.4 az)
   Nevşehir ilinin çocuk oranı %24.6(Aksaray’dan %4.3 az)
   Kırşehir ilinin nüfusuna göre çocuk oranı%23.4(Aksaray’dan%4.5 az)
   Kırıkkale ilinin nüfusundaki çocuk oranı %22.4( Aksaray’dan %6.5 az)

    TUİK tarafından ortaya konan bu istatistikler ışığında gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması halinde ileride oluşması kesin olan  işsizlik ve bunun sebep olacağı akla gelebilecek  tamiri mümkün olmayacak zararlara sebep olacak olumsuzlukların yaşanmaması için gerekenlerin zaman geçirilmeden yapılması.

   Bu çerçevede Vali Hamza Aydoğdu’nun ilimiz milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı ve İlknur İnceöz’le, Belediye başkanı Evren Dinçer ,İGM başkanı Mehmet Tüzün, Meslek Odaları, STK yetkilileri  ilçe ve belde Belediye başkanları ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm bakanlar nezdinde ayrı ,ayrı girişimlerde bulunmaları.
  
Bu girişimlerinin istenen sonuç alınıncaya kadar devam ettirmeleri ve girişimleriyle alınan sonucun ise mutlaka kamuoyuyla paylaşılarak elde edilenle mutlu istikbalimizin oluşturulduğunun hemşerilerimiz tarafından da bilinmesinin sağlanması dileğiyle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar