-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


KUTLAYAN MÜSLÜMANI GÜNAHA SOKMAYAN,AKSİNE SEVAP KAZANDIRAN GECE"HİCRİ YILBAŞI!!"

28 Temmuz 2022 - 09:44

 Bazı kutlamalar vardır ki tıpkı üzümün ve üzümden yapılan onlarca şıra ile şerbetin içilmesi helal iken aynı üzümden yapılan Şarabın içilmesinin ise haram olması gibidir.

   Rabbimiz tarafından Yüce kitabımız Hz. Kuran’ın Ali İmran suresinin 19. Ayetinde onların dinleri kabul edilmeyen ve indindeki tek dinin İslam olduğu belirtilerek ret edilen Yahudilik gibi Haktan gelen orijinal hallerini bozdukları için şirke girdiler.

ALLAH(C.C.)’ ŞİRİK KOŞARAK ONA VE PAYGAMBERİ HAZRETİ İSA(A.S.) EFENDİMİZE DÜŞMAN OLAN HIRİSTİYANLARIN DİNİ GÜNLERİNİDE YAHUDİ DİNİ GÜNLERİNİ KUTLAMAK GİBİ HARAMDIR!!!

   Allah(c.c.)’a şirk koştuklarından Onun düşmanları olan Hıristiyanlığın dini bayramı olan Noel’in finali olan Miladi yılbaşını kutlayanlar Yahudiliğin dini günleri gibi Hristiyanların bu geceyi kutsadıkları Noel’in finali nedeniyle kutlayan Müslümanlar boylarınca günaha girerler.
   Fakat bu yazımıza konu olan yılbaşının kutlanması ise yasaklanmadığı gibi aksine kutlayanları boylarınca sevaba girmelerini sağlayan  bir etkinliktir.!!!

CUMARTESİ’Yİ PAZAR’A BAĞLAYAN GECE MÜSLÜMANLARIN YENİ YILININ BAŞLADIĞI GÜNDÜR!!!
 

 Ömrümüz olur veya ömürleri olan din kardeşlerimizden yetişenlerin 30 Temmuz Cumartesi’yi Pazar gününe bağlayan Hicri takvimin son ayı olan 1343 yılının Zilhicce ayıyla tamamlanmasıyla akşam Namazında başlayacak olan 1 Muharrem 1444’de gireceğimizden kutlayacağımız kendi yılbaşımızdır.

HİCRİ KAMERİ YIL MÜSLÜMANLARIN İBADETLERİNİN TAKVİMİNİ BELİRLEYEN ZAMANIN HARİTASIDIR!!
 

 Müslümanların ömürlerinde yılın tamamında emredilenleri yapabilmeleri için zamanı sabit olan Hicri Şemsi yıla göre her yıl ortalama 11 gün önce idrak edilmesini sağlayan hicri kameri yılbaşı Müslümanların ibadetlerinin haritasını belirlemesi nedeniyle kişilerin dünya ve ahiret mutluluğunun kılavuzudur.

HZ. ÖMER DÖNEMİNDA OLUŞTURULAN HİCRİ KAMERİ VE HİCRİ ŞEMSİ TAKVİMLERİNİN İLKİ OLAN KAMERİ MÜSLÜMANLARIN İBADETLERİ,2. OLAN ŞEMSİ İSE DEVLET İŞLERİNİN TERTİBİNDE KULLANILDI

  Bir çok İslami kaynakta verilen ortak bilgide Hulafeyi Raşidin olan 2.Halife Hz. Ömer(R.A.) döneminde Miladi 622 yılının Temmuz ayında toplanan İslam şurasında İslam tarihindeki öneminden dolayı Hz. Ali(R.A.)’nin teklifinin kabul edilmesiyle Hicret yılının ve dolayısıyla da Hicri takvimin başlangıcı  kameri aylar içinde önemli bir yeri olan  Muharrem ayından dolayı takvimin başlangıcı olarak Muharrem ayı kabul edildi.

   Yapılan takvime göre devlet işleri ile dünyevi işlerde vatandaşların kendi aralarındaki senet veya diğer anlaşmalarda Miladi yıl gibi sabit olan Hicri Şemsi(Güneş’e göre) kabul edilirken bir çok ibadetin yılın tüm günlerinde yerine getirilebilmesi için ise  Şemsi yıla göre ortalama 11 gün kısa olan yani yılın her yıl 11 gün önceye gelebilmesi için kameri ay yılı dediğimiz 354 gün esasına dayanan takvim belirlendi.
   Hicri Kameri takvimde çok önemli hikmetler vardır.
 

  Bunun hikmetler Kameri takvimin her sene 11 gün önce gelmesinden dolayı dinimizin İbadetleri olan Hac ,Ramazan orucu ,Kurban ibadeti yılın tamamına yayılırken, dinimizin direği olan Namaza çağrı olan Ezanın dünyanın tamamında günün 24 saatinin her dakikasında okunmasıyla hem Ezanın hem de Ezanın çağırdığı Namazın yılın her gününün yanında her anında kesintisiz olarak yapılması sağlanmıştır.

YER YÜZÜNDE EZAN VE  NAMAZ GÜNÜN 24 SAATİ ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİYOR!!!

   Yani yeryüzünde her günün 24 saatinin tamamında dünyanın en doğusundan başlayarak en batısına kadar kesintisiz olarak Ezan okunurken, aynı zamanda da Namaz ibadeti günün 24 saati kesintisiz devam etmektedir.
 

 İlahi geleneğe uyularak benimsenen esaslara göre belirlenen Hicri kameri takvim bu öneminden dolayı tüm inanların günlük işlerinde sabit takvimde belirlenen esaslara göre dikkat ettikleri hatta  bundan fazlasını Yüce Mevla’mızın bize emrettiği ibadetlerinde de dikkat etmeliyiz.!!!

   Müslümanın ömründeki tüm yılların ibadetlerin tamamının yani 365 gününü ve bu 365 günün 24 saatinin saliselerine kadarki zamanda yapacaklarının yol haritası olan takvimin başlangıcı olan hicri yılbaşı ve bu yıl içindeki zamanın tamamı Müslümanlar için çok kıymetlidir. 

KURANDA HİCRİ TAKVİMİN İLK AYI MUHARREM’İDE İÇİNE ALAN HARAM AYLARA SAYGI İSTENİYOR!!!
 

Bu konuda Diyanet İslam Ansiklopedisi Haram aylar bölümünde; Haram aylar tabiri Kuran-ı Kerîm’de iki ayette çoğul (el-eşhürü’l-hurum: et-Tevbe 9/5, 36), dört ayette de tekil şekliyle (eş-şehrü’l-harâm: el-Bakara 2/194, 217; el-Maide 5/2, 97) geçmektedir. Tevbe süresinin 2. Âyetin de geçen “dört ay” (erbaatü eşhur) ifadesiyle de bir yoruma göre haram aylar kastedilmiştir. 

   Kur’an’da, gökler ve yeryüzü yaratıldığı zaman Allah katında ayların sayısının on iki ve bunlardan dördünün haram ay olduğu açıklanıp insanların o aylar içinde Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendilerine zulmetmemeleri istenmiş (et-Tevbe 9/36), ayrıca haram ayda savaşmanın büyük günah olduğu (el-Bakara 2/217), bu aya karşı saygısızlık edilmemesi gerektiği (el-Mâide 5/2) ve saygıya lâyık bir mâbed olan Kâbe ile birlikte haram ayın da insanların iyiliği için bir sebep kılındığı (el-Mâide 5/97) belirtilmiştir.

    Tefsir ve tarih kitaplarında, haram aylarla ilgili hükümlerin Hac ibadetiyle birlikte Hz. İbrâhim(a.s.) zamanında teşrî‘ kılındığı, insanların bu aylarda sağlanan güven ortamı içinde hac ibadetini rahatça yaptıkları, Mekke ve çevresinde oturanların da bu vesileyle geçimlerini sağladıkları belirtilmektedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED(S,A.V.)” RAMAZANDAN SONRA ORUÇ TUTACAKSAN MUHARREM AYINDA TUT! ÇÜNKÜ O ALLAH(C.C.) IN AYIDIR” DİYE BUYURUYOR!!!

    Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise kendisine “Ya Resulullah! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersiniz? Diye sorulan soruya verdiği cevapta Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut! Çünkü O' Allah’ın ayıdır  bu ayda bir gün vardır ki, Allah bir kavmin tövbesini o günde kabul etti ve diğer bir kavmin tövbesini de o günde kabul edecektir." buyurdu.
 

 Bu aylarda  Allah(c.c.) tarafından emredilen Farz, Vacip ve Sünnet ibadetleriyle nafile ibadetlerinin de İslami kaynaklardan takip edilerek yerine getirilmesi dileğiyle tüm in kardeşlerimizin Cumartesi günü başlayacak hicri yılbaşını en iyi şekilde kutlayarak ve bu yılbaşı ile başlayan yeni Hicri yılın tamamını da en iyi şekilde geçirmeleri dileğiyle İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik ediyorum. 
   

  Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar