-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


MENDERES'İN BAŞBAKANLIĞINDA MİLLİ SAVUNMA BÜTÇESİ %152 ORANINDA ARTTIRILDI!!!

21 Eylül 2022 - 08:08

Cumartesi’den devam.

  Bu yazının daha iyi anlaşılabilmesi için Cumartesi günkü yazıyı okumayanların önce bu yazıyı okumaları ve ardından ise 10 yılda ülkemizde her yönüyle gerçekleşen muhteşem gelişmeleri ve bunları kendi çıkarlarına teres gören sömürgecilerin içimizdeki maşalarına darbe yaptırdıklarının bilinmesi dileğiyle.

  Cumartesi günkü yazıma kaldığı yerden aşağıda aynı kaynaktan devam ediyorum.

7- Milli Savunma: 1960 bütçesine konan tahsisat, 1950 yılından % 152 fazladır.
 Ayrıca her yıl “karşılık para fon’undan Milli Savunmaya liberasyon yolu ile tahsisler yapıldı. 

DP DÖNEMİNDE BUĞDAY VE DİĞER TARIMSAL ÜRÜNLERDE İKİ MİSLİNE ULAŞAN ARTIŞLA KARNE İLE EKMEK ALMAK ZORUNDA KALAN MİLLET KITLIKTAN VE DARLIKTAN KURTARAN BOLLUK YILLARI GELDİ

8- Tarımsal Ürün: 1950’de 14 milyon 542 bin hektar olan ekim alanları, 1960 yılında 25 milyon hektara yaklaşmıştı.

 Tarımda modernizasyonla birlikte (traktör sayısı 10 yılda 16.585’ten 42.135’e yükselirken, gübre kullanımı 10 yılda 4 kat arttı) Türk tarımı altın devrini yaşadı.
  Buğday üretimi 4 milyon tondan 8.5 milyon tona, pancar üretimi 850 bin tondan 4.5 milyon tona, pamuk üretimi de 120 tondan 180 tona yükseldi. 

   Bu gelişme, tahılı muhafaza ve onun ihraç pazarlarına sevkini kolaylaştıracak tesislere olan ihtiyacı da arttırdığından yeni silolar ve hububat depoları inşası programını ortaya çıkardı. 
   DP döneminde 14 betonarme silo, 70 çelik silo, 390 çelik depo ve kagir ambar inşa edilerek hizmete alındı. 
 
 9- İçme Suyu: 1950 yılında 58 bin 101 köy ve mahallenin 8 bin 809’unda içme suyu varken, 1959 yılında bu sayı 33 bin 554’e yükseldi.

DP DÖNEMİNDE SU AKARKEN TÜRK ARDINDAN BAKMAYIP BUNLARA GEM VURULARAK EROZYONU ENGELLEYEREK BOŞA GİDEN SULARIMIZI TARIMDA VERİMİN ARTTIRILMASINDA KULLANILDI!!!

    10- Sulama: DP döneminde o güne kadar boş akan sular değerlendirildi, kurak toprakları nemalandıracak ve enerji üretecek birer kaynak haline getirildi.
 DP iktidarı 19 büyük baraj inşasını programa aldı ve bunların büyük bir kısmını gerçekleştirdi: Sarıyar, Seyhan, Ayrancı, Sille, Kemer, Demir köprü, Samsa ve Hirfanlı Barajları DP iktidarı döneminde tamamlanarak faaliyete geçti.
 Mamasun, May, Apa ve Altınapa Barajları’nda 1960 yılında; Kesikköprü, Almus, Sarımsaklı, Selevir, Seyitler ve İbrala Barajları’nda da 27 Mayıs Darbesi’nden birkaç yıl sonra üretim başladı.

   1950’de barajlardaki toplanan su hacmi 157 milyon m³ iken, 1959’da kapasite 80 kat artarak 13 milyar m³ seviyesine ulaştı.
  Sulanan arazi de 547 bin dönümden(3 misli artışla) 1 milyon 521 bin dönüme çıktı. 

ELEKTRİK ÜRETİM 3 MİSLİ ARTIŞLA 737 MİLYON KW DAN 2 MİLYAR 815 MİLYON KW’YA YÜKSELDİ!
 
  11- Elektrik: Türkiye 1950-60 yılları arasında elektrik enerjisi üretiminde büyük hamle yaptı. 1950 yılında 737 milyon kw saat olan enerji üretimi, 1960 yılında 2 milyar 815 milyon kw saate yükseldi. 

   12- Kömür: Taşkömürü üretimi 4 milyon tondan 6 milyon 550 bin tona; linyit üretimi de 957 bin tondan 2 milyon 602 bin tona yükseldi. 
 
  13- Rafineri: Yıllık kapasitesi 300 bin ton olan Batman Rafinerisi’nin kapasitesi 700 bin tona yükselirken, Mersin’de 3 milyon 250 bin ton kapasiteli, İzmit’te ise 1 milyon ton kapasiteli iki büyük rafinerinin temelleri atıldı. 

     14- Ağır Sanayi: Endüstri on yılda 9 kat büyüdü.
   Ayrıca özel sektör teşvik edildi.
  Yünlü ve pamuklu sanayide iğ sayısı 290 bin iken 1958 sonunda bu sayı 1 milyona yükseldi.
 Mevcut tezgah sayısı 6.316’dan 18.257’ye çıktı
 Tekstil sanayiinde üretim miktarı 250 milyondan 785 milyona ulaştı. 

   15- Çimento Sanayi: DP döneminde yapılan 16 yeni fabrika ve mevcut 4 fabrikanın kapasitelerinin genişletilmesi sonucu 1950’de 395 bin ton olan çimento üretimi 1960 yılında(5 Misli artışla) 2 milyon tona; 1962 yılında da 2 milyon 700 bin tona ulaştı. 

    16- Şeker Sanayi: 11 Şeker Fabrikası tamamlanarak hizmete alındı, 2 fabrika da 1961 yılında tamamlandı. 
   1950’de 137 bin ton olan şeker üretimi 1959 yılında 500 bin tona yükseldi.

  17- Demir Çelik Sanayi: Kok, pik ve pik boru üretimleri on yıl içinde üçer kat arttı.
  Öte yandan çelik üretimi de % 208 oranında yükseldi. 
  Bugünde yerimiz dolmasına rağmen Milletin 1. Adamı Şehit Başbakan Adnan Menderes hükümetleri döneminde ülkemizin füze gibi kalkındığının somut kanıtları olan üretim rakamlarını yazmaya İnşallah  Cuma günü kaldığı yerden devam edeceğim.

   Milletimizin mutlu istikbali ve bu çerçevede işi yapanla laf üretenlerin bir birinden ayırt edilmesi için okunması ve okutturulması dileğiyle.

    Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar