-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


MESLEKİ KURULLARI BİLEN PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAYAN DEĞERLERİ GÖZETEN HEDEFİ OLAN GAZETECİ

24 Temmuz 2021 - 06:26

Şimdilerde çok çok istisnanın dışında kalan meslektaşlarımızın tamamına yakını haberciliğin kalıbı olan başlık  ve spotuyla haberin giriş ,gelişme ve sonuç bölümleriyle birlikte yazılan haberin bilgisini oluşturan “5N ile1 K”  kalıbını da bilmemelerinin sebebi akla ziyan şekildeki kamu ile Meslek Odaları ve STK’larda gelen çoğu işinin ehli olmayanlar tarafından yazılan ve ilk satırdan üstteki satıra kadar belirtilenlere dikkat edilmeyen haberlerin mal bulmuş mağribi misali kopyalanarak yapıştırılmasıyla haber yazım kurallarını ve haberi oluşturan bilgiyi de  umursamaz hale getiriyor.!!! 

GAZETECİ HİÇ BİR KURUM VE KİŞİYE KARŞI OLUMLU VE OLUMSUZ PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAYANDIR!!! 

 1976 yılının başından itibaren muhabirlik il ve bölge temsilciliğini yaptığımız genel gazeteler ile ajanslardan bize gönderilen mektuplarla veya çeşitli sebeplerle gazetelerin merkezlerine gittiğimizde bize  haberin başlığı, soptu giriş, gelişme ve sonucunun nasıl yazılacağının anlatılmasının yanında haberin bilgilerini oluşturan 5 N ve 1 K’nın da öneminin yanında gazetecinin hiçbir kumu ve özel kurum ile kişiye karşı pozitif veya negatif manada peşin hükümlüde olamayacağı bilgisiydi!!! 
   Yapılan güzel hizmetlerinin mutlaka taktir edilecek şekilde haberleştirmemizi, yanlışlarının ise mutlaka kişi haklarına da riayet edilerek ve kesin kanıtlara dayanılarak haberleştirmemizi belirtirlerdi. 

GAZETECİ İLÇESİ, İLİ VE ÜLKESİNİN DEĞERLERİNİ VE İSTİKBALİNİ GÖZETEN HABERLERİ YAPANDIR!!! 
  
  Bu ara başlık altında yazacaklarım ise demokrasileri ile kalkınmışlık seviyeleri yüksek olan ülkelerdeki meslektaşlarımızdan çok çok istisna dışında tamamına yakını tarafından yapılan haberlerinde ve  makalelerinde yazılanın memleketlerinin istikbaline yapacağı olumlu ve olumsuz katkılar gözetilerek yapılırken, bizim ülkemiz ile ilimizde ise maalesef çok çok istisnanın dışındakiler haricinde kalan meslektaşlarımızın geneli tarafından haberlerinin sebep olacakları menfilikler umursanmıyor.!!! 

YAKIN, ORTA VE UZAK HEDEFLERİ OLMAYAN GÜNÜ BİRLİK YAYININ KİMSEYE FAYDASI YOK! 

   Şimdilerde nereden çıktığı belli olmayan ”Ulusal medya” olarak isimlendirilen bizlerin onlarca yıl muhabirlik, il ile bölge temsilciliği yapmamızın yanında ülkemizin birçok yeri ile Avrupa ülkelerinde de  muhabirliklerini yaptığımız Genel gazetelerin tamamının ülkemiz ile bölgesel yayın yaptıkları yerler için oraların mutlu istikballeri için kısa, orta ve uzun vadeli yayınları vardı.!!! 
   Bizde bu yayınları örnek alarak ilçemiz, ilimiz ve temsilciliğini yaptığımız bölge için aynı şekilde hedefler belirleyerek o zamandan günümüze kadar aynı şekilde devam ettirdiğimiz gibi o zamanlarda belirlediğimiz hedeflerimizin ısrarlı şekilde sonuca ulaşıncaya kadar devam ettirirdik. 
    Şimdilerde ise ülkemizdeki çok çok istisnaya bile giremeyecek yazılı, internet gazeteleri ile görsel ve işitsel olarak tabir edilen yayın organlarının ilimiz için böyle bir kaygılarının olmaması bu nedenle de kısa, orta ve uzun vadeli yayın politikalarının olmamasının yayınlayana da ,okuyana da  bir faydası olmuyor!!! 

GAZETECİ ASLA VE ASLA KALEMİ’NİN KÖLESİ OLMAYAN DAİMA HER ŞARTTA EFENDİSİ OLANDIR!!! 
 
 Özelde ilimizdeki meslektaşlarımız, genel olarak ise ülkemizdeki meslektaşlarımızın mesleğimizi körrerten hiçbir habercilik kuralı uygulanmayan kopyala yapıştır yönteminden kurtularak hiçbir kurum ile kuruluşa karşı pozitif veya negatif manada peşin hükümlü olmamaları. 
   Asla ve asla kaleminin kölesi olmayan, daima efendisi olan ,köle olmak zorunda bırakıldığında ise kalemini kıran amma yine de kölesi olmayan daima memleketinin istikbalini  gözeten, bu nedenle menfi haberlere izin vermeyen kısa, orta ve uzun vadeli yayın politikalarının olması dileğiyle meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim. 
  
  Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar