-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


YAZILI CEVAP DEĞİL TENKİT EDİLEN KURUM GEZDİRİLEREK FİİLİ CEVAPLA BİLGİLENDİRME!!!

28 Aralık 2020 - 08:22

Perşembe günü CHP il başkanı Ali Abbas Ertürk tarafından düzenlenen basın toplantısında Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesinde yaşandığı belirtilen olumsuzluklar dile getirildi. 

 Önce Ertürk’ün bu konuda söylediklerinin özetini yazıp ardından ise Basın toplantısından sonraki gelişmeleri yazacağım. 

  ALİ ABBAS ERTÜRK’ÜN HATANEYLE İLGİLİ OLUMSUZLUKLARI DİLE GETİRDİĞİ SORULARI! 

    Ertürk basın toplantısında özetle” Covid Hastalarını İhmal mı öldürdü, bu ihmalin sebebi hastanenin oksijen tankları ve bu tanklardan hastalara oksijen veren hatlardaki sıkıntılardan mı oldu? 

    Oksijen tanklarındaki sıkıntıyla ilgili görevlendirme teknik elemanlardan yapılması gerekirken genelgeye rağmen poliklinik elemanlarındanmı görevlendirildi. 

    Çocuk yoğun bakımı neden kapatıldı? 

     Hastanede hastalar kabul edilmediğinden özel hastanelere ve  başka illere mi yönlendiriliyor? 

   Hemen giderilmesi gereken sıkıntı hastane teknik elemanlarınca giderilmediğinden devam etmesi nedeniyle mi 15 Ağustos-15 Eylül arasında 307 kişi vefat etti?  

  Hastane personeli ve hastalara küflü ekmek mi yediriliyor? 

  Personelin ve hekimlerin nöbet saatleri eksik yazılarak baskıyla 12 saat üstünden yazılıp tamı imzalattırılıyor? “ diye soruyor. 

BAŞKAN ERTÜRK HASTANEDE YÖNETİM TARAFINDAN GEZDİRİLEREK BİLGİLENDİRİLDİ!!! 

 CHP il başkanı Ali Abbas Ertürk tarafından basın toplantısında dile getirilenler hakkında yönetimle görüşerek basın toplantısında belirtilenlerin aslının ne olduğunu da araştırdım. 

  Sorulara verilen cevapların özetine geçmeden önce bu soruları dile getirilen Ertürk’e yazılı cevap yerine kendisi bizzat hastaneye davet edilerek  belirtiği konularda bilgilendirildi. 

  Sağlık il müdürlüğü kaynaklarının yanında Hastane başhekimi Hüseyin Mutlu ve Ali Abbas Ertürk beyden de  konuyu teyit ettirdim. 

   Yaptığım teyitte yerinde gezdirilmekten Ertürk’ün memnun olduğu bilgisini aldım. 

 SORULARDAKİ  BİLGİLER EKSİK!!! 

  Dile getirilen konuların mutlaka araştırılması ve ihmali olanlar hakkında da gerekenlerin yapılması kanaatiyle iddiaları ilettiğim Başhekim Hüseyin Mutlu verdiği cevapta; 

 “ Oksijen tüpünde sıkıntılar günlerce sürmedi. 

  Meydana geldiği gün gerekenler yapılarak arıza giderildi. 

  Arızanın giderilmesiyle diğer oksijen alması gereken hastalarla beraber Kovit hastalarının da oksijen almasında bir sıkıntı oluşmadı, 

   Çocuk yoğun bakımı kapatılmadı, yeri değiştirildi ve bundan zarar gören olmadı. 

   Hasta kabulünde bir sıkıntı olmadığı hastaların özel hastaneler ve ya başkaca illere sevki yapılmadığı gibi aksine çevre illerden birçok hasta sevkle getirilerek tedavileri Aksaray’da yapıldı. 

 Belirtildiği gibi yüksek oranda hasta vefat etmedi. 

 Ekmek ve yemek konusunda belirtilen olumsuzluk yaşanmadı.” dedi. 

SORULAR VE  VERİLEN CEVAPLAR SAĞDUYUNUN IŞIĞINDA OKUNMALI!!! 

Ali Abbas Ertürk Bey’in dile getirdikleri ile buna Hastane başhekimi Dr. Hüseyin Mutlu tarafından verilen cevapları da kamuoyumuz tarafından tüm taassuplardan uzak şekilde sağduyu çerçevesinde okunmalı.! 

BİLGİLENDİRME KANALLARI AÇIK TUTULARAK SAĞLIKÇILARIN YIPRANMASINA FIRSAT VERİLMEMELİ!!! 

   Ertürk beyin elde ettiği bilgilere dayanarak meseleleri dile getirmesi demokrasilerin olmazsa olmazı olan muhalefet partilerinin görevlerinin gereğidir. 

  Başkanı görevini yaparak konuları dile getirmesinden dolayı kutlamalı. 

  Hastane yönetimi tarafından da iddialar konusunda basma kalıp yazılı cevap yerine başkanın bizzat hastaneye davet edilerek gezdirillip dile getirdiği konular hakkında bilgilendirmesi taktire şayandır. 

   Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz sıkıntıları aşmamızda cephedeki askerlerin düşmanla savaşması misali hastalıkla savaşan sağlıkçılarımızın da Mart ayından bu yana ortaya koydukları fedakarlıkları biraz daha aynı şevkle devam ettirmeleri. 

   Sağlık il müdürlüğü ve hastane yönetimi tarafından ise siyasi partiler ile medya mensupları için tüm haberleşme kanallarının açık tutulması. 

  Bu kanallardan gelecek sıkıntıların ve soruların zamanında cevaplandırılarak dedikodu gazetelerinin yalanlarına tamamen set çekilirken, siyasetçilerle medya mensuplarının da bilgilendirilmeleriyle geceli gündüzlü çalışan sağlıkçılarımızın ve kurumun yıpratılmasına fırsat verilmemesi dileğiyle 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar