-
Doç. Dr. İBRAHİM BAYKAN

Doç. Dr. İBRAHİM BAYKAN


KAHPE SAVAŞLAR

28 Ağustos 2014 - 12:55

İnsanlar; toprak ve doğal kaynaklar kazanmak için tarih boyunca sayısız savaşlar yapmış. Hatta bir rivayete göre doğada az bulunduğundan dolayı tuz için bile savaşlar çıkmıştır.Günümüzde de petrol için savaşlar yapılıyorsa buna hiç şaşmamak lazım. Ancak eskiden savaşan taraflar arasında şartlar eşitken yani iki tarafında ellerinde aynı silahlar varken bugün maalesef bu dengeyi göremiyoruz. Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu. Bir tarafın elinde av tüfeği varken diğerinde nükleer silahlar var.

Bu kahpe savaş yöntemleri günümüzde boyut değiştirdi ve artık ekonomik ve biyolojik savaşlara dönüştü. Güçlü ve zalim devletler hedef aldığı ülkeye sinsi bir şekilde ya bir mikrop virüsü yayıyor ya da seni borçlandırıp elini kolunu bağlayarak esir alıyor. Siz her ne kadar barışta olduğunuzu zannetseniz de; alın size adı konmamış bir savaş.

Dünyanın yarış içerisinde olduğu bu tür kahpelikte milletçe çok uyanık ve hazırlıklı olmalıyız. Eskisi gibi cephede mertçe göğüs göğse savaşlar kalmadı. Bunun için teknoloji ve strateji geliştirmeliyiz. Sağlam bir ekonomiye sahip olmalıyız. Öncelikle komşu ülkelerimizle iyi geçinmeli ve iyi anlaşmalıyız. Artık sınırların belirlendiği bir dünya düzeninde toprak için savaşlar olmuyor.

Süper devletlerin kendi çıkarları için bizleri kullanmalarına izin verilmemelidir. Bu günlerde süper güç Amerika; kendi çıkarları doğrultusunda ülkeleri içten yıkarak kendi çıkarlarına; değer üzerine değer katmaktadır. Günümüzde nerede bir bomba patlasa Müslüman’ın ensesinde patlıyor. Müslümanlar da Allah’ın verdiği akıl ve fikri kullanmadan maalesef bu oyunun bir parçası oluyorlar.

Umarım; Allah böyle gaflete düşmüş Müslümanları ya ıslah eyler ya da helak eyler.