-
ERDOĞAN KAYA

ERDOĞAN KAYA


Din işleri yüksek kurulundan tepki

30 Nisan 2020 - 03:24

      Malumunuz geçtiğimiz Cuma günü Diyanet işleri Başkanının zina ve eş cinsellikle ilgili açıklamasına Ankara Barosu ve bazın marksis zihniyetli kuruluşların Diyanet işleri Başkanına tepkileri ülkede çığ gibi tepki yağmıştı. Bu tepkilere karşılık CHP’nin bazı milletvekillerinin diyanete tepki gösteren kurumlara destek vermesi ise insanların yüzlerini kızartırken onların yüzleri kızarmadı. Ama en son Din işleri yüksek kurulu bir açıklama yaparak zinanın ve eş cinselliğin kanun kapsamında yasaklanmasını istemiştir.

       Ya adam resmen iii.nelik yapıyorsa buna da arka çıkılıyorsa bu adamların karakterini sizler düşünün. Adam zina yapıyor, gelecek nesillerin ruhunu ve yaşamını bozuyor buna da devam edilmesi için tepki gösteriyorsa, bu adamların aile mefhumlarını siz düşünün.

      Öyle bir hale geldik ki, evli bir erkek evine erkek arkadaşını getiriyor ve o arkadaş erkek arkadaşının eşini baştan çıkarıyor. Adam kızının arkadaşını baştan çıkarıyor, kızı da intikam almak için kız arkadaşının babasını baştan çıkaracak duruma gelmişiz, iyi ki başımıza taş yağmıyor. Artık fuhuş ve namussuzluğun adı metres ve aldatma oldu.

       Zina ve eş cinsellik artık kanunla yasaklanmalıdır. Zaten din işleri yüksek kurulu yaptığı açıklamada zinanın kanunen yasaklanmasını talep etmektedir. Bende bu yazımda din işleri kurulunun açıklamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam’da zinanın ve bütün çeşitleriyle homoseksüel ilişkinin açık ve kesin bir şekilde haram olduğunu vurgulayan bir açıklama yaparak şunları söylediler. “zina” ve “eş cinsellik” “İslam, hayatı, vicdanı, nesli, aklı, malı ve çevreyi korumak ve bunlara yönelen tehditleri bertaraf etmek için temel kurallar getirmiş ve müntesiplerinden bu kurallara tam bir duyarlılıkla uymalarını istemiştir. Gayrimeşru cinsel ilişkilerin her türü ve biçimini günah sayıp yasaklamak da söz konusu ilke ve kurallar çerçevesinde bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Kur’an-ı Kerim’den önceki kutsal kitaplar olan Tevrat ve İncil’de de aynen vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

       Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan gayrimeşru ilişki açıklaması. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasında, zinanın ve bütün çeşitleriyle homoseksüel ilişkinin açık ve kesin bir şekilde haram olduğu vurgulandı. Açıklamada, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘din konusunda toplumu aydınlatmak, topluma sahih dini bilgiyi ulaştırmak’la görevli olduğu belirtildi.

 

     İslam dininin, cinsel hayatın ancak evlenmeleri helal olan bir erkekle bir kadın arasındaki nikâh akdine dayanan evlilik ile söz konusu olabileceğini açık ve kesin bir şekilde bildirdiğine işaret edilen açıklamada, bunun dışındaki cinsel ilişkilerin zina olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Toplumun çekirdeğini oluşturan ve onun geleceğini belirleyen aile kurumunu tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan ve toplumsal düzenin bozulmasına, nesillerin ziyan olmasına, insana mahsus bir erdem olan haya duygusunun yitirilmesine ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan zina hakkında Yüce Allah onun ‘son derece çirkin bir iş ve çok kötü bir yol’ olduğunu beyan edip, bu suçun işlenmesi şöyle dursun, yanına bile yaklaşılmaması talimatını vermiştir.”

     İslam dininin, zinanın yanı sıra bütün çeşitleriyle homoseksüelliği de yasakladığı vurgulanarak, “Kur’an-ı Kerim’de eşcinsel ilişkinin çok çirkin bir fiil olduğu ve Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemek anlamına geldiği açık ve kesin bir şekilde ortaya konmuştur “ bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, “Allah Teala, insanın fıtratına yani yaratılış gereği sahip olduğu bedensel ve ruhsal öze aykırı her fiili yasaklamıştır” denildi. Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ‘din konusunda toplumu aydınlatmak’ ve ‘İslam dininin temel kaynakları ve metodolojisi ışığında’ topluma sahih dini bilgiyi ulaştırmakla görevli olduğu belirtildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum