ALİ GENÇ

ALİ GENÇ

AYDOĞDU ZİYARETLERİNE MEDYAYI DA KATARAK DİLE GETİRİLENLERİN TAKİBİNİ SAĞLATSIN!

07 Ağustos 2020 - 09:50

Siyasetçilerin 1. derecede denetçisi seçmendir. 

  Kamu kurumlarının ise denetçileri ise resmiyette her ne kadar ilgili müfettişler ile siyasetçiler ve hesapların denetimindeki kurum Sayıştay olsa da pratikte denetimi kamu adına yapanı medyadır!!! 

  Medya görev yaptığı yerin dert ve sıkıntılarını takibinin yanında siyasetçilerle birlikte atanmışlarında yaptıklarını/yapmadıklarını, yapmaları mümkün iken yapamadıklarını yazarak taktir ve teşvik etmenin yanında yapmadıklarını da dile getirerek bunların yapılmasını sağlar.!!! 

MEDYA YERLEŞİM YERLERİNDE MÜLKİ AMİRE İLETİLEN SIKINTIYI ÖĞRENMEZ İSE NASIL YAZAR?!!! 

  Çarşamba günü 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti, Aksaray  Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ve 68 Aksaray İnternet Gazetecileri Cemiyeti olarak Vali Beye  göreve başlaması nedeniyle yaptığımız tebrik ziyaretinde kendisine de belirttiğim gibi gazetecinin sermayesi bilgidir. 

   Bu çerçevede konumuza bakıldığında Vali beyin ilçe, belde ile köy gezilerine katılmadığında burada olup bitenleri ve dolayısıyla gidilen yerde dile getirilen sıkıntıları da öğrenemez. 

  Bu nedenle Mülki amirin gittiği ilçe, belde ve köylerde kendisine iletileni de öğrenebilmesi ve iletilenin, yani dile getirilen isteği ve şikayetin gereğinin yapılıp yapılmadığını  takip edebilmesi için mutlaka Mülki amir tarafından yapılan ziyaretine katılabilmeleri gerekir. 

 Bunun için ilden ilçelere veya ilin merkez ilçesine bağlı yerleşim yerlerine Vali ve yanındaki ilgili il birim amirleri tarafından yapılan ziyaretler ile teftişlerde mutlaka medya mensuplarına bir araç tahsis edilmesi, bu mümkün değil ise ziyaretin programının günler öncesinden dileyen medya mensubunun kendi imkanlarıyla da olsa katılmak isterse katılabilme için bilgi verilmesi gerekir. 

    Vali Aydoğdu’ya kendisine bu konuda ilettiğimin gereğini hemen yaparak gereğinin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Ekecik Beye talimat vermesinden dolayı şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim.  

    Dileğim Vali Aydoğdu’nun hassasiyetini ilimize bağlı tüm ilçe Kaymakamlarının da göstermesi, ilçesine bağlı yerleşim yerlerine yapacağı ziyaretlere de ilçesinde bulunan medya mensuplarının katılması sağlanmalı! 

MEDYASIZ İLÇE VE MERKEZ İLÇE BİRİMLERİ ZİYARETİ YAPANLARIN KENDİLERİNİN SÖYLEYİP KENDİLERİNİN DİNLEMESİ OLACAĞINDAN YAPILAN ZİYARETİN VERİMLİ OLMASI MÜMKÜN OLAMAZ! 

   Dileğim Vali bey tarafından gezilere Medya mensuplarının katılımının sürekli hale getirilmesidir. 

  Bu yapılmaz ise, yani yapılacak ziyaretlerden medyanın haberi olmayacağından dile getirilenlerin takibi de mümkün olmayacağı gibi birde yapılan ziyaretlere götürülmemeleri durumunda sermayesi bilgi olan medyanın bu bilgileri öğrenmemesi nedeniyle hem dile getirilenlerin takibi mümkün olmayacak ,hem de sermayesi bilgi olan Medya körelir. 

  Bu sıkıntıların oluşmaması için 10.01.2020 Cuma günü ”BÜLTENLE KÖRERTİLENLER, ŞIMARTILINCA DA MEDYANIN MESELELERİ YAZMASI ENGELLENİYOR!” başlığı altında; 

   Halkla İlişkiler eğitimini alırken bu ilmi yani Halkla İlişkilerin ne olduğunu bilmeyen çoğunlukta özel kesim olmak üzere bir kısım resmi kurum yetkileri tarafından benimsenen sakat uygulamadan bahsediliyordu.!!! 

  Burada yapılan eleştirel bilgilendirmede kurumların Basın ve Halkla İlişkiler birimiyle elde etmek istediği faydaya katkısı olmayan bir uygulamayla işinin ehli olan, yani Halkla ve Basınla ilişkileri bilen bunu yılların tecrübesiyle oluşturan alaylı çalışanın yanında bu işini akademik olarak öğreten eğitimi alanların bu birimlerde istihdam edilmediği. 

  Bunun yerine konuyla uzaktan yakında alakası olmayan yakışıklı delikanlıların veya güzel bayanların geneli özel kurumlar tarafından olmak üzere az da olsa kamu kurumları tarafından da bu yanlışın uygulanmasıyla bu birimin mankenlerin defilesinden öteye geçemediği bu nedenle de kuruma medya  ve Halkla ilişkiler birimlerinin kuruluş maksadına uygun bir artılarının da olmadığı belirtiliyordu!!! 

KAMU, MESLEK ODALARI VE STK’LARIN SÜREKLİ OLARAK GÖNDERDİKLERİ FOTOĞRAFLI BASIN BÜLTENLERİYLE HAZIRCILIĞA ALIŞANLAR GAZETECİLİK YERİNE KOPYALA YAPIŞTIRCI OLDULAR! 

  Gazeteci araştıran, bulan, hiç kimseye karşı peşin hükümlü olmayan kamu kurumları ile Meslek Odaları ve STK’larla siyasetçilerin hizmetlerini takip etmenin yanında eksikleri var ise bunu da araştıran bulduklarının fotoğraflanması veya videolarının çekilmesi gerekiyorsa bunu da yapan. 

   Takip ettiklerinin ve bulduğu eksiklerin bilgi ve belge ile dokümanlarına dayanarak basın kanununa ve mahşeri vicdana göre haber yapan. 

  Konuyla ilgili yorum veya köşe yazılarını da aynı  yasal ve vicdani kurallar çerçevesinde yazan olmasına rağmen günümüzde ise tüm kamu kurumları ile Meslek Odaları ve STK’lar tarafından yaptıklarının sürekli olarak medya organlarına bültenlerle gönderilmesiyle Medya mensuplarının istisnaya bile giremeyecek olanların dışında kalan ezici çoğunluğu tamamen hazırcılığa alıştırıldı.!!! 

VALİ MANTI’YA BU KÖRERTMENİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZI ŞEHİR İÇİ, İLÇE İLE BELDE VE KÖY PROĞRAMLARINA GÖTÜRMESİNİ BUNUN İÇİN ÖZELLİKLE RİCA ETTİM! 

  Yazının girişinden itibaren belirttiğim olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve seçilmişlerle atanmışlar ve Meslek Odaları ile STK’lara da örnek olması için 2019 yılı 10 Ocak  Çalışan Gazeteciler gününde Ağaçlı tesislerinde Vali Mantı’nın bizi misafir ettiğinde bizleri de gidilecek yere, toplantı ve etkinliklere götürmesini rica ettim. 

   İsteyenlerin bu programlarına katılabileceği belirtilmesine rağmen maalesef o zamandan şimdiye kadar bu gerçekleştirilmedi. 

   Aynı uygulamaların genel olarak siyasi partiler ile Meslek Odaları ve STK’lar tarafından da devam ettirilmesiyle yapılan programların medya mensupları tarafından bizzat yerinde takip edilememesi, oradaki gelişmelerin, yapılanların artı ve eksilerinin de görülememesi nedeniyle medya mensubunun ana gıdası olan bilgiye ulaşılması sağlanamadığından köreltme koyulaşarak devam ediyor..!!!! 

HAZIRCILIĞA ALIŞTIRILAN GAZETECİLER GELEN BÜLTENİ HABERLEŞTİRMEYE BİLE ZAHMET ETMEDİKLERİNDEN GELENİ KOPYALAYIP SAYFALARINA YAPIŞTIRIYORLAR!!! 

  Mülki ve mahalli idareler ile  Meslek Odaları ve STK’larla birlikte tüm resmi kurumlardan da sürekli olarak gönderilen çoğu da fotoğraflıda olan bültenlerle hazırcılığa alıştırılan medya mensuplarının gelen bülteni okuyarak haberleştirmeleri gerekirken istisnanın dışında kalan geneli tarafından  gelen bültenin okunarak  haber haline getirilerek yayınlanması yerine geleni okumaya bile lüzum görmeden kopyalayarak yapıştırmalarıyla araştırmayı da unutmalarıyla bu konuda defalarca dile getirdiğim gibi gazetecilik mesleği Mülki ve mahalli  yöneticilerle siyasetçiler ve Meslek Odalarıyla ,STK lar tarafından köreltiliyor. 

 KOPYALA YAPIŞTIRDAN BAŞKA BİR ŞEYİ BİLEMEZ HALE GETİRİLENLERİN BİRDE ŞIMARTILMASIYLA DA OLUMSUZLUKLARIN DİLE GETİRİLMESİNİNDE ENGELLENMESİYLE YAYINLAR RESMİ BÜLTEN OLUYOR! 

  Kamu kurumlarıyla, Meslek Odaları ve STK’lar tarafından gönderilen genel olarak gazetecilikle alakaları olmayanlar tarafından hazırlanan bültenlerle hazırcılığa alıştırılarak araştırma yapmaları ortadan kaldırılan medya organlarında yayınlanan haberlerin ekseri sinin aynı basmakalıp haberler olmasıyla yayın organları birbirinin kopyası gibi. 

   Böyle olunca da sivil medya organlarının istisnanın dışında kalan genelinin yayınları kelimenin tam anlamıyla çok çok istisnanın dışında bir zamanların Sovyetlerinin resmi yayın organı Pravda veya Mısırın yarı resmi El Ehram gazetesi gibi resmi bülten olmaktan öteye geçemiyor. 

  Bu hazırcılığa alıştırılanlardan birde atanan ve seçilenler tarafından hayatları boyunca hiçbir yaralı parmağa merhem olmayan ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hiçbir çabaları olmayanların üstüne üstlük gerçek gazetecilerin aksine hak etmedikleri övgü veya davranışlarda bulunulması ise  kurumların eksiklerinin görülmemesi ve dolayısıyla da bunların giderilmesi cihetine de gidilmemesiyle istisnanın dışında kalan medya organlarının geneli” Al takke ver külah, ahbap çavuş” ilişkileriyle gazetecilik yerini medya organlarının yayınları övgü ve yağlama bültenlerine dönüşüyor. 

KOPYALA YAPIŞTIRCILIĞA ALIŞTIRILANLARIN ELEŞTİRİ YAPMAMALARI NEDENİYLE NE KAMU NE SİYASET NE DE MESLEK ODALARI VE STK’LA EKSİK VE HATALARINI GÖREMİYORLAR!!!... 

  Böyle olunca da kamu kurumları ile  Meslek Odaları ve STK’larında kendi hatalarını görmemeleriyle yaptıklarının  rutinden öteye geçilmemesinden dolayı ne kamu oyu nede ilgili bülteni göndertenler görevlerini hakkıyla yerine getirmediklerinden herkes kaybederken, bunun kazananı ise olmuyor.!!! 

KAMU,MESLEK KURULUŞLARI VE STK’LAR FALİYETLERİNE MEDYA MENSUBUNU ÇAĞIRMALI! 

  Medya mensuplarının kopyala yapıştırma hazırcılığından kurtularak mesleklerinin gereğini yaparak herkesin karlı çıkması için hazırcılıktan azami şekilde Çarşamba günü kendisine hayırlı  İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Ekecik Beye talimat veren Vali Hamza Aydoğdu döneminde verilen talimatın gereğinin yapılarak bunun sürekli hale getirilmesi. 

   Kamu ile Meslek Odaları ve STK’ların ise meslektaşlarımızı hazırcılığa alıştırılmaları ve köreltilmelerine sebep olan bir nevi kendilerinin söyleyip kendilerinin dinlemesine sebep olan bülten gönderme yerine faaliyetlerine meslektaşlarımızı günler öncesinden belirleyecekleri proğramlarına davet ederek hizmetlerinin bizzat yerinde görülmesini ve fotoğraflamalarının da kendileri tarafından sağlanması dileğiyle. 

   Cuma’mız mübarek olsun.   

   Rabbim Yar ve Yardımcımız Olsun. 

DİKKAT: Yayınlanan Makale, Yorum ve Yazılardan yazarları Sorumludur ve Yazılar Yazan kişilerin görüş ve düşüncesidir. Haber sitemiz bu yazılardan dolayı Sorumlu tutulamaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar