-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


AKSARAY IN 56 YIL SÜREN 2.İLÇELİK ESARETİNDEN KURTULARAK İL OLMASINA EMEĞİ GEÇENLER!: 8

23 Kasım 2020 - 07:34

Cuma’dan devam 

  Önce Cenab-ı Allah(c.c.)’ın rızası bu çerçevede kul hakkı ve tarihe not düşmenin sorumluluğuyla nasip olur ise ileride müstakil yazıyla da dile getireceğim Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki sınırlarımız ile 1920 ile 89 da il olurken hangi topraklarımızı diyet olarak bizden alındığını yani nasıl küçüldüğümüzü paylaşacağım 

AKSARAY İKİ İLÇELİK ESARETİNDEN 5 İLÇE DİYET ÖDEYEREK KURTULUP İL OLABİLDİ!!! 

 Milletimizin Şehit Başbakan Adnan Menderesten  sonraki 2. Adamı 8. Cumhurbaşkanımız Özal ve Aksaray’ın hayırlı evladı Vilayet ligimizin baş mimarı  Mehmet Altınsoy’un feraseti ve dirayeti  olmamış olsaydı şu andaki en önemli tarihi ve turistik yerimizi de nasıl kaybedeceğimizin bilgilerini sürecin başından sonuna kadar içinde olanı olarak vereceğim. 

  Vilayet ligimizin baş mimarı Mehmet Altınsoy’un Haydar Özalp’ın oyununu bozmasıyla il olmamız esnasında 1920’deki il oluşumuz kanunuyla bizden kopartılan Selçuklu ve Osmanlı tarihi boyunca Aksaray toprağı olan Altunhisar’ın kopartılması gibi  bize ait olan toprakları kaybetmemiz engellendiği gibi Aksaray ilçesinin o zamanki topraklarının tamamının korunmasının yanında ayrıca da önce Şerefli Koçhisarın sınırlarımıza hazırlanan kanuna dahil edildi. 

   Şimdilerde çokça pişmanlık duyulan bu girişim üzerine 2 beldesi kanunla ilçe yapılarak civarlarındaki yerleşim yerleriyle ilimiz sınırları topraklarına katıldı. 

 İKİ İLÇELİK ESARETİNDEN 5 İLÇE VE KIZILIRMAK’TAN BİZDEN YANA OLAN TOPRAKLARIMIZI DİYET ÖDEYEREK KURTULARAK,YANİ İKİ ÇALIŞMADA KÜÇÜLEREK  ÖDENEN DİYETLE YENİDEN İL OLABİLDİK! 

  Aslında bu konuyu Vilayetlik yıl dönümünde yazacaktım fakat 56 yıl süren 2. İlçelik esaretinden kurtulmamıza cürümlerince yer yakarak, yani kendi güçleri oranında destek olanları belirttiğim seri yazıyı Korona nedeniyle gazetelerin haftada 6 gün yerine 2 gün yayınlanması nedeniyle uzun aralıkla yazmak zorunda kaldığımdan  iki ilçelik esaretinden kurtulurken nasıl küçüldüğümüzü tarihe  borcum olduğu kanaati nedeniyle bu borcumu ödeyebilmek için ancak bu gün yayınlayabiliyorum.. 

SELÇUKLU VE OSMANLI DEVLETLERİNDE TUZ GÖLÜ AKSARAY SINIRLARIYLA ÇEVİRİLMİŞTİ! 

   Daha öncede bu konudaki çeşitli yazılarımda da belerttiğim gibi Aksaray ilinin Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki sınırı Kızıl ırmaktan başlıyordu ve şu anki ilimize bağlı olan ilçelerin yanında günümüzde Konya, Nevşehir ve Ankara iline bağlı olan 5 ilçenin de ilimize bağlı olmasıyla Tuz gölünün 5’de 4’dü ilimiz sınırlarıyla çeviriliydi. 

 SELÇUKLU DÖNEMİNDE HASANDAĞININ TAMAMIYLA BİRLİKTE AKSARAY KULU MAKASI VE KIZIL IRMAKLA BİRLİKTE EREĞLİ VE ALTUNHİSAR’DA AKSARAY SINIRLARI İÇİNDE GÖRÜLÜYOR! 

   Bu konuda “Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri” isimli eserinde Profesör Dr. Nevzat Topal tarafından yazılan kitapta verilen bilgide ve esere konan haritada  orta başlıkta isimlerin verdiğim yerleşim yerlerinin ilimiz sınırları içinde olduğu belirtiliyor. 

 KANUNİ OĞLU MUSTAFA’YI İLİMİZE BAĞLI EREĞLİ İLÇESİNİN KULKUL SAHRASINDA BOĞDURDU! 

     Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı’nın “Abideleri ve Kitabeleriyle Aksaray Tarihi” isimli eserinde verilen bilgide de yine  bu konuda bilgi veren  diğer tarihçiler tarafından da  belirtildiği gibi Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Mustafa’nın  1553 yılının 6 Ekim’inde o zaman Aksaray’a bağlı olan Kulkul Sahrasında boğdurduğu belirtiliyor. 

   Profesör Dr. Doğan Yörük Hocanın” 16. Yüz yılda Aksaray Sancağı (1500-1584)” tarihleri isimli eserinde de Ereğli’nin Aksaray’a bağlı olduğu bilgisi veriliyor. 

   Yine Tarihçi merhum İbrahim Hakkı Konya’lı da ilimizin Osmanlı dönemindeki sınırlarından bahsederken günümüzde Niğde ilinin ilçesi olan Altunhisar’ın Aksaray’a bağlı olduğunu belirtiyor. 

  1845 yılında Aksaray’ın ilçe yapılarak Altunhisar ile birlikte Niğde’ye bağlanması esnasında tarih boyunca devamlı olarak bize bağlı olan Şerefli Koçhisar ilçemiz ise Konya iline bağlanıyor. 

75 YIL SÜREN İLK İLÇELİK ESARETİNDEN KURTULDUĞUMUZDA ALTUNHİSAR NİĞDE’DE BIRAKILIRKEN 

1845’DE KONYA İLİNE BAĞLANAN ŞEREFLİKOÇHİSAR 1920’DE TEKRAR AKSARAY’A BAĞLANDI! 

  Aksaray 13 Ekim 1920 günü Atatürk tarafından BMM’sine verilen ve kabul edilen kanun kabulünden 5 ay sonra yani ertesi sene 1921’in 21 Mart’ında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 40 numaralı kanunla 75 yıl süren 1. İlçelik esaretinden kurtularak il  olma kanunun metninde Ereğli’den bahsedilmezken Koçhisar ile birlikte Arapsun(Gülşehir) inde Aksaray’a bağlandığını görüyoruz. 

1933’DE İLÇE YAPILDIĞIMIZDA KOÇHİSAR ANKARA’YA BAĞLANIRKEN, GÜLŞEHİR’DE KOPARTILIYOR! 

   1920-33 arası Şerefli Koçhisar ilçesi ve şu anda ilimize bağlı olan Sarıyahşi ile Ağaçören’in yanı sıra  ilçe yapılarak Şerefli Koçhisar’dan alınarak Ankara iline bağlanan Evren(Çıkınağıl)  topraklarıyla birlikte Gülşehir(Arapsun) ilçesi ’de ilimiz sınırları içindeydi. 

   2197 Sayılı 1933 tarihli kanunun 3. maddesiyle 56 yıl sürecek olan 2. İlçelik esaretine çarptırıldığımızda ise 1845-1920 arasındaki 75 yıl dışında tarih boyunca devamlı olarak bize bağlı olan  Şereflikoçhisar Ankara’ya bağlanırken Gülşehir’de bizden kopartıldı. 

 1989’DA İL OLDUĞUMUZDA İSE GÜLŞEHİR VE ŞEREFLİKOÇHİSAR İLE EVREN İLÇELERİNİ KAYBETTİK!!! 

  1983 yılının Ekim ayının son haftasında başlayan ve son iki yılında ise Aksaray Gazeteciler Cemiyeti olarak aralıksız olarak  Cemiyetimizin Bayram gazeteleri, özel gazeteler ile sürekli olarak benim temsilcisi olduğum Günaydın ve bu gazeteleri yayınlayan Veb Ofsetin yayınlarında,  can kardeşim, meslektaşım Vilayetlik mücadelemizi birlikte başlatıp sonuna kadarda devam ettirdiğim Çapan Tekeli Hürriyet gazetesinde. 

  Bizlerin kendi gazetelerimiz ile bu gazeteleri basan gurpların yayınları ile bir çok genel gazetede yaptığımız yayınlarla oluşturduğumuz kamu kamuoyu desteğinin de katkısıyla 15 Haziran 1989’da  il olmamızı sağlayan 3578  kanunla il olduğumuzda ise Şerefli Koçhisar ile Evren’in Ankara’da, Gülşehir’in  ise Nevşehir’de kalmasıyla 1845 ile 1989 arasında 1920-33 arasındaki 13 yıl haricinde toplam olarak 131 yıl süren iki ilçelik esaretinden kurtulmamız esnasında 5 ilçemizi diyet ödeyerek il olabildik.!!! 

2.İLÇELİK ESARETİNDEN KURTULURKEN YENİ DİYETLER FERASET VE DİRAHİYETLE ÖNLENDİ! 

   Aksaray’ın 1845-1989 yılları arasındaki iki ilçelik esaretinden kurtulurken diyet ödeyerek kaybettiği 5 ilçesinin benzeri 15 Haziran 1989 günü kabul edilen kanunla da yeni bir ilçenin bizden alınarak ödetilmesi ise ilimizin efsane siyasetçilerinden ve villeyetliğimizin baş mimarı merhum Mehmet Altınsoy’un feraseti ve o zamanki siyasetindeki inkar edilemez feraseti, dirayeti ve gücüyle önlendi. 

   Aksaray için tarihin tekerrür etmemesi için başta Ak Partinin ilimize 16 yıl 6 aylık borcu olan Aksaray-Ulukışla tren hattımızın hizmete açılması. 

   Can damarımız olan E.90 karayolunun Ankara-Niğde otobanından en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirler ile istikbalimiz ilgilendiren diğer hizmetlerin alınması şarttır. 

   Bu bilinçle hem geçmişte çektiğimiz sıkıntıların daima zinde  kalması ve bundan alınacak dersle tarihin ilimiz için tekerrür etmemesi  maksadıyla o dönemde yaşananların müstakil başlıklar halinde yazmaya Mevla’mızın izni ile devam edeceğim 

   Konunun öneminin ilimiz Valisi  Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Ayhan Erel ve  Ramazan Kaşlı, İGM başkanı Tüzün ile birlikte ilimizin tüm siyasileri, Meslek Odaları ve STK’ları tarafından bilinerek tarihin tekerrür etmemesi  için takip edilmesi  ve ettirilmesi dileğiyle. 

 Rabbim yar ve yardımcımız Olsun. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar