-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


VALİ COŞ'UN 17 YILLIK ASÜ'NÜN AKSARAYLA BÜTÜNLEŞMESİ HAYALİNİ AYDOĞDU SAĞLATSIN!!!

14 Aralık 2020 - 08:29

Bu günkü yazımın başlığında dile getirilenlerin tam olarak anlaşılması için daha öncede birkaç kez dile getirdiğim, ASÜ’nün sloganındaki 2. cümlesinde belirtilenin gerçekleşmesine katkı için kuruluşundan önce başlayıp o zamandan şimdiye kadar ısrarla savunulan ve kurum tarafından gerçekleştirilen “Aksaray’ın Yaşayan Değerleri 2”nin tanıtımında yeniden gündeme getirilen aklın yolunun bir olduğunu gösteren istektir!!! 

PERŞEMBE GÜNÜ DİLE GETİRİLEN VALİ COŞ’UN ASÜ KURULMADAN 3 YIL ÖNCEKİ HAYALİYDİ!!! 

 Perşembe günü Saat 14.00’de Korona nedeniyle benimle birlikte değerler 2 de çekimleri yapılanların bir kısmıyla Tele konferansla karşılıklı yapılan görüşmeye ev sahibi Rektör hoca Yusuf Şahin, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye başkanı Evren Dinçer’inde katıldığı görüşmede daha ÜSÜ kurulmadan 3 yıl önce gündeme getirilenin gerçekleşmesi için yeniden teklif edildi. 

2003’DE 3 TARİHİ BİNANIN 1’NİN  BELEDİYE’YE DİĞERİNİN İSE SAVCILIĞA VERİLMESİNİ DİLEDİM!!! 

      2003 yılında Aksaray’ın efsane Mülkiyelisi Kaymakam Yüksel Özden’den sonraki en başarılısı olan Vali Hüseyin Avni Coş ’un bana meydanda bulunan 3 tarihi binaların değerlendirilmesi ile ilgili yazıma verdiği cevabında belirttiğinin gerçekleşebilmesi için konuyu şimdiye kadar defalarca yazılarımda gündeme getirdim. 

  2003’de konudaki yazımda 3 tarihi binanın Valilik tarafından kullanılan dışındaki 2 sinden birisinin Belediye başkanlığının sadece makamı ile özel kalemine, diğerinin ise Cumhuriyet Savcılığına ve özel kalemine verilmesini istedim. 

  Bu yönündeki isteğime Vali Coş tarafından verilen cevapta bu binalardan birisinin kurulma çalışmaları sürdürülen Üniversitemizin Rektörlüğüne vermeyi planladığını belirtmişti. 

     Hüseyin Avni Coş ‘un bu tahsis planının yerine getirilerek Üniversitemizin sloganın ikinci cümlesindeki gibi şehirle bütünleşmesi için Rektörlük makamı ile özel kalemine binalardan birisinin verilmesini daha sonrada yazılarımda defalarca ısrarla dile getirmenin yanında birebir görüştüklerime de ilettim. 

  RASİM GÜL AKLIN YOLUNUN GEREĞİNİ YAPARAK COŞ’UN HAYALİ BENİM ÇABAMA KATKI SAĞLADI! 

   2003 yılında  Vali Coş’ a iletip daha sonra ısrarla yazdığım ve bire bir görüşerek ilettiğim mesele Rasim Gül Ağabey’in ASÜ’ nün Yaşayan değerlerin dijital ortamda yapılan tanıtım galasında yaptığı selamlama konuşmasında  Aklın yolunun bir olmasının gereğiyle Vali Coş ‘un hayali benim çabalarıma katkı sağladı.!!! 

RABBİM BEN EDNA KULUNA ASÜ’NÜN TEMELİ YÜKSEK OKULUN AÇILMASINDA TUZU OLAN EYLEDİ!! 

  Üniversitemizin kurulması ile gelişmesine ne kadar alakadar olduğumun da bilinmesi için konuya kurumun temeli olan okuldan başlamak istiyorum. 

   Rabbim bu konuda ben edna kuluna memleketimizin hayırlı evlatlarından ilimizin Vekil seçilmeden iki elin parmaklarını geçmeyen efsane siyasetçileri arasına girmesini memleketimize vesile olduğu hizmetleriyle bileğinin gücüyle sağlayan Eğitimci-Yazar Orhan Aydın ağabeyin vesilesiyle beni dahil etti. 

“İLÇEYE’DE YÜKSEK OKULMU OLURMUŞ(!)?” DİYEN YETKİLİNİN BU FİKRİNİ ELİMDEKİ 1980 NÜFUS SAYIMINA GÖRE HAZIRLAYIP 85 YILI SONUCUNA GÖRE GÜNCELLEDİĞİM BELGEYLE ÇÜRÜTTÜM! 

    Tevafukla Üniversitemizin temeli olan ilk Yüksek okulumuzun 1987’de kurulmasında da elimdeki daha sonra il olma manşetini atmamıza da ilham veren belgeyle pişen çorbada cürümüm kadar tuzumun olmasını Mevla’mız  ben edna kulunu vesile etti. 

   1977 yılından itibaren 40 yıllık eskimez ayrılmaz kardeşim, Aksaray’ımızın birinin bin olmasının neferlerinden Orhan Aydın ağabeyin çabasıyla ikna edilen dönemin Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Halil Cin’in emriyle açılması için çalışma başlatılan ASÜ’ nün temeli olan ilk Meslek Yüksek Okulu için  araştırma yapması için  şehrimize gönderilen yetkiliyi 1987 yılının kışında o zamanki Aksaray  Belediye başkanı olan merhum Emin Gürün’ün lavaboya çıkması nedeniyle  girdiğim makamında sesli düşünürken gördüm. 

  Makamda bulunan ve sonradan Orhan Bey tarafından araştırma yaparak olumlu rapor hazırlaması için gönderilmesine rağmen bu yetkilinin kraldan çok kralcı tavrıyla empati yerine konuya anti patiyle bakarak ”İlçeye’ de Yüksek Okul mu açılırmış(!)?” dediğini duydum. 

   Bu yetkiliye “Bu ilçe 31 ilden de büyük olsa yine mi Yüksekokul açılmaz?” diye sorunca beni küçümseyerek ”Kardeşim getir öyle bir ilçeyi ’de hemen açalım” deyince taşı gediğine koydum.  

    Aksaray’ın o zamanki Türkiye’nin 67 ilinin 31’inden hem nüfusunun fazla hem de yüz ölçüm yönüyle büyük olduğunu kanıtlayan 1980 nüfus sayımına göre hazırladığım. 

  1985 yılındaki genel sayımdan sonra ise güncellediğim ilk önce 1983 yılındaki Aksaray’ı 5 gün ardı, ardına Günaydın gazetesinde yarım sayfa olarak tanıttığım  belgeselde kanıt olarak kullandığım. 

  Daha sonra Vilayet meşalesini de yakmamıza vesile olan ve sürekli fotokopiyle çoğaltarak cebimden eksik etmediğim belgeyi çıkartıp kendisine verince fikri hemen değişen yetkili “Şimdi olur” diyerek belgemi almasıyla olumsuz tavrını olumluya çevirtilmesiyle Üniversitemizin temeli olan Yüksek okulumuzun  kurulma çalışmaları ivme kazandı. 

2006’DAN İTİBAREN YILDA 2 DEFA KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ YAZAN,10.YIL PRORAMINDA EMEĞİ OLANLAR LİSTESİNİDE ŞAHİN ÖZBEK’E VEREN OLARAK ÜSÜ’NÜN BAŞARLARIYLA KIVANÇ DUYANIM!  

    ASÜ’ nün temeli olan Yüksek Okuldan Aksaray kampüsünün kurulması, NÜ ’den çektiğimiz maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi, kendi müstakil üniversitemize kavuşmamız, Tıp fakültemizin kurulması başta olmak üzere yazılanlar arşivlerde olduğundan konuya yeniden derinlemesine girmeyeceğim. 

  Fakat ASÜ’ nün temeli olan Meslek Yüksek okulunun kuruluşundan itibaren tarlada izi olan bir Aksaraylı olarak O tarihten itibaren Üniversitemiz için yapılan tüm olumlu çalışmaların genelinin içinde direk veya dolaylı olarak bulunan. 

   2006’dan şimdiye kadar her yıl 1. kuruluş kanunun kabulü ile veto edilen bu kanunun yeniden kabul edilmesiyle resmileşmesinin yıl dönümlerini yazdığım haberler ve köşe yazılarıyla gündemde tutan olarak ASÜ için dile getirilen tüm menfi fikirlere ve uygulamalara karşı çıkarken ,müspet isteklerin tamamıyla birlikte şehirle de mutlaka bütünleşmesini de devamlı savunanım. 

  Bunun için siyasetçiler, atanmış ve seçilmişler, Meslek Odaları ve STK yetkilileriyle bu konudaki bire bir sayısını hatırlayamadığım görüşmelerin yanında 21.08.2019 Çarşamba günü 2. Daimi köşem olan(-) Parantez İçinde  “VALİ COŞ’UN ASÜ’NÜN AKSARAYLA BÜTÜNLEŞMESİ HAYALİ!” ni yazdım. 

   Bu başlık altında “15 Temmuz Milli İrade meydanında bulunan ilimizin sembolü olan 3 tarihi binadan Valilik tarafından kullanılan orta binanın dışında kalan binanın birisinin Üniversitemizin Rektörlük makamıyla özel kalemle Basın ve Halkla ilişkiler birimine verilmesidir. 

   Vali Hüseyin Avni Coş tarafından ASÜ’ nün kurulmasından 2 yıl önce Rektörlük makamına verilmesi için hazırlamak istediği bu binalardan uygun olanın verilmesiyle merkezi yerdeki bu makamla kurumun şehir genelinde daha da bilinir hale getirilmesi sağlanmasının yanında şehirle bütünleşmesine de  olumlu katkı sağlar.” diye belirttim 

    Bu sene ise Mart ayının 17 si Salı günü ise bu konuyu meselenin ehemmiyeti ve gerçekleşmesiyle sağlanacak katkı için yeniden gündem getirdim. 

 Bu yazımda meseleyi ”Üniversitemizin sloganındaki mahallini gözetmesinin de fiilen gerçekleşebilmesi için öncelikle Vali Hüseyin Avni Coş tarafından 2003 yılında düşünülen Rektörlük makamı ile özel kalemi ve halkla ilişkiler bölümünün 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki tarihi binalardan birine taşınmasıyla öncelikle şehir içinde bilinir hale gelmesinin sağlanması.” şeklinde dile getirdim. 

  Aklın yolunun bir olması nedeniyle Perşembe günü Rasim Gül Ağabey tarafından da bu  konu dile getirildi. 

   Vali Hüseyin Avni Coş tarafından ise bundan 17 yıl önce yani ASÜ’ nün kurulmasını sağlayan ilk kanunun kabul edilmesinden 2 yıl önce kurulması düşünülen üniversitemiz için 2003 yılında tahsis etmek istediği tarihi binalarının Üniversitemizin sloganın ikinci paragrafında belirtildiği gibi mahalliyle bütünleşmesinin ete kemiğe büründürülmesinin Vali Hamza Aydoğdu’ya nasip olması umuduyla. 

7/24 ESASINA GÖRE AKSARAY’IN BİRİNİN BİN OLMASI İÇİN CANINI DİŞİNE TAKAN AYDOĞDU’YU KARALAMA MAKSATLI HABER ASLI ASTARI KAYANAĞIDA OLMAYAN RUH HASTALIĞI ÜRÜNÜDÜR!!! 

  Göreve başladığı Haziran ayının ortasından itibaren var gücüyle motive ettiği il ve ilçe birim amirleri ve personeli ,Meslek Odaları ve STK her yönüyle iş birliği içinde Aksaray ilinin birinin bin olması için her konuya dokunan ve uygulamaya başladığı projelerinden bitenleriyle yüzleri güldüren  bu çalışmalarını 7/24 esasına göre yürüten Vali Hamza Aydoğdu’nun karalanması maksadıyla yazılan haber aslı astarı olmayan tamamen ruh hastası bir zihniyetin ürünüdür. 

ASILSIZ HABER MESLEK ODALARI, STK’LAR VE İLİMİZ MEDYASININ İTTİFAKIYLA TELİN EDİLDİ! 

  Aslı astarı olmayan haberin tenkiti maksadıyla Cumartesi günü ATSO konferans salonunda Ticaret Borsa başkanı Hamit Özkök tarafından bu asılsız haberi telin etmek için katılan tüm Meslek Odaları ve STK’lar adına Vali beye verilen desteğe meslektaşlarımızda top yekun katıldığına şahit oldum. 

   Vali beye yapılan destek bildirisinin okunmasına  katılan meslektaşlarımızın tamamının da  Meslek Odaları ve STK’larla aynı görüşte olması yapılan haberin aslı ve astarının olmadığının bir başka  kanıtıdır. 

   İtin ürümesinin kervanın yürümesini engellememesi dileğiyle Vali bey ve birlikte çalıştığı arkadaşlarının yollarına aynı azim ve gayretle hatta azim ve gayretlerini bu tür karalamalarla bilenerek arttırarak devam ettirmeleri. 

    İlimiz için yapacakları tüm çalışmalarda her zaman yanlarında olacağımızı da bilmeleri dileğiyle. 

    Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar