-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


YER YÜZÜNDEKİ TÜM AĞAÇ ÇEŞİTLERİ VE ARTISINA SAHİP EN NADİR YER "AKSARAY" !!!

12 Ağustos 2022 - 05:59

 Çarşamba’dan devam.

 Aksaray sınırları içinde çakışan antik İpek ve Kral yollarının güzergahlarını kullanan kervanların, savaşlar esnasında askerlerin kullandıkları ağaçlardan sınırlarımız içinde düşen veya terk edilenlerinde Küçük Ekecik dağından çıkan Karasu ile Melendiz dağından çıkan Beyaz Suyun Aşıklı Hüyük’ün bulunduğu Kızılkaya köyünde birleşerek Uluırmak ismini alan suyun, yine Hasan dağından süzülerek sağlık köyü civarında yer yüzüne çıkan Kara su ile Ekecik sıra dağlarının tamamındaki yakın zamana kadar akan onlarca su değirmenini çalıştıracak kadar gür akan yüzlerce irili ufaklı Çay’ın, ilimiz çöl bölgesinin en sulak yeri olan bölgedeki onlarca su değirmenini çalıştıran Eşmekaye gölünün de ilimiz topraklarına can vermesiyle topraklarımız can eksen can biten verimli toprakların üstünde yaşayan insanlarla hayvanların can verdi.

ACEM HÖYÜK KAZILARINDA BULUNAN AĞAÇ CİNSLERİ BÖLGEMİZDE BUNLARIN OLDUĞUNUN KANITI
 

 Tüm canlıların can damarı olan su ile ilimiz genelinde birçoğunu ormancıların bile bilmedikleri birçoğunu bizzat tespit ettiğim yeryüzündeki ağaçsıl bitkilerin tamamına yakınının ilimizde oluşmasına sebep olundu.
   Acem höyük kazılarında elde edilen bulgularda burada bulunan ağaç çeşitleri de bu anlattıklarımızın arkeolojik raporlarla ortaya konan somut kanıtlarıdır.

AKSARAY’A ADEPTE OLAN YER YÜZÜNDEKİ TÜM EVCİL VE YABANİ YÜREYEN VE UÇAN HAYVAN ÇEŞİTLERİDE İLİMİZDE  ÜREYEREK YAŞAMAYA DEVAM EDİYORLAR!!!

   Yazılarımda dile getirdiklerimden biriside coğrafi konumumuzla Dünyanın merkezinde yer almamız ve ilimizle bölgemizi tarih boyunca anlatan seyyahların notlarının ışığında da konuya baktığımızda tarih boyunca ilimiz sınırları içinden geçen yollardaki kervanlarda konaklayanların hayvanlarından kaçarak yabani hayat uyum sağlayarak artanlardan vahşileşenler.

   Yine bu kervanlar tarafından getirilip kaçanlar, hastalandıkları için bırakılanlarla burada iken çalınanlarla satılan hayvanlardan evcil olarak kullanılanlardan sahiplenilenlerden üreyenlerde göz önüne alındığında tüm hayvanlardan yürüyenlerinin evcil ve yabani olanlarının.

VALİ AYDOĞDU’NUN HER VESİLE İLE DİLLENDİRDİĞİ DÜNYADAKİ KUŞ ÇEŞİDİNİN 3/2’SİNİN İLİMİZDE  BULUNMASININ 3 SEBEBİNİN 1.Sİ COĞRAFYASI, 2.Sİ İKLİMİ VE 3.TABİATA CAN VEREN SU’YUDUR!!!

    Bu satırları yazan fukaranın 45 yıldır bıkmadan usanmadan dile getirip değerlendirilmesini istediği  ve maalesef şimdiye kadar görev yapar her kişilere nasip olmayanı görmesi nasip olmayan  gören Vali Hamza Aydoğdu’nun son olarak Aksaray Belediye  tarafından  düzenlenen 4. Gurbetçi buluşmasına katılanlara hitap ederken belirttiği dünyada yaşayan kuş çeşidinin 3/2’sinin ilimizde yaşamasının sebebi orta başlıkta.

  Orta başlıkta da belirtildiği gibi dünyanın merkezindeki konumumuz ve bu konumumuzdan gelen  eski dünyayı birbiriyle ilişki kurmasın sağlayan tüm ana ulaşım yıllarının kavşağında bulunmamız.

  Bu kavak olmanın sağladığı avantajla kervanlar tarafından ticari olarak dünyanın dört bir yanına taşınan uçan kuş çeşitlerinden çeşitli sebeplerle kaçanların veya bırakılanların, bu kuşların göçler esnasında  aniden bastıran soğuk, kar veya sıcak ile sel nedeniyle sınırlarımız içinde kalarak hayatlarını sürdürebilecek sığınaklar ile beslenmelerini sağlayacak kaynaklar bulun kuşların burada kalmasıyla ilimizdeki kuş sayısı Vali Hamza Aydoğdu’n unda her vesile ile yaptığı konuşmalarında belirttiği gibi dünyanın ve ülkemizin diğer illerine göre artısını oluşturduklarından ilimiz en çok kuş çeşidine sahip yeri olması sağlandı.

DÜNYADAKİ TÜM KUŞ ÇEŞİTLERİNİN YANINDA AKSARAY’IN BİRDE KENDİ ÖZEL KUŞLARI VAR!!!

 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Mehmet Ali Tabur’un yönetiminde yapılan Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları başlıklı araştırma özetinde verilen bilgide;
   ” Ihlara Vadisi’nde (Aksaray) 2010-2011 döneminde yapılan bu araştırmada; 60 yerli, 77 yaz göçmeni ve 34 kış göçmeni olmak üzere toplam 171 kuş türü tespit edilmiştir. 
   Uluslararası koruma kriterlerine göre tespit edilen türlerden; üçü hassas, dördü tehdit altında ve yedisi tehdide yakın statüdedir.

DÜNYA KUŞ ÇEŞİDİNİN 3/2 Sİ OLAN ZENGİNLİĞİMİZİ KORUMANIN ÇARESİ TABİATIN KORUNMASINDA

    Başta kaçak avlanma ve ekinlerin ilaçlanmasıyla meyve ve diğer ilaçlardan etkilenen yaban hayatının daha da çok etkilenmemesi, oluşan olumsuzluklardan kuşlarında aynı şekilde etkilenmemesinin çaresi tabiatı korumaktan geçiyor.
  Bunun için kullanılan ilaçlardan tabiata zarar verilmeyenlerin tercih edilerek bir Kızıl dereli ata sözünde belirtilen dünyayı torunlarımızdan miras aldığımız gerçeğiyle tabiatın ve dolayısıyla yaşayan tüm canlıların korunmasının sağlanması dileğiyle 45 yıldır sahip çıkılmasını istediğim Aksaray ilinin değer biçilemeyen hazinelerine Mevla’mız izin verirse 17 Ağustos Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğim.
   Evlatlarımızın mutlu geleceği için takip edilmesi ve ettirilmesi dileğiyle.

   Cuma’mız mübarek olsun.
 Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar