Altgeçit

Bir iş ya da maksat için güvenli yolu tutmaya, gerçek ve zorunlu sebeplere uymaya delalet eder.