-
ERDOĞAN KAYA

ERDOĞAN KAYA


Sabrın sonu selamet

21 Ocak 2015 - 16:35

Yazımın başlığındaki sözü her zaman söyleriz, ama anlamı ve manası ne çoğu zaman düşünmeden ağız alışkanlığı nedeni ile söyleriz. Gerçekten sabır gösterebiliyormuyuz, yoksa sabırsızmıyız. Hiçte sabırlı değiliz sabırda göstermiyoruz. Sıkıldığımızda yada sıkıntılandığımızda elimize tesbih alıp ya sabır çekmezmiyiz. Çekeriz çekmeyede, öfkemizi kavga ile bastıramıyorsak en azından kızdığımız kişiye karşı öfke kusup arkasından verip veriştiririz.

      Sabır nedir sabrın karşılığı nedir hiçbir zaman bunu denemeyiz. Aslında sabırlı gibi görünürüz de hiç sabrımızın olmadığını çoğu zaman irdelemeyiz. İslam büyükleri ve saygın insanlar her zaman sabır gösterip sabretmişlerdir. Daha sonrada bunun mükâfatını çoğu zaman görmüşlerdir.

      Bazen bunaldığımızda iki dakikalık öfkemize yenilerek sonrapişman olacağımız şeyleri yapmazmıyız. Sonrada sakinleşince “bir çuval incirin içine ettik” deriz. Bazen öfkelenince hemen konuşmak yerine sabır göstermeliyiz. Çünkü bu esnada her an yanlış yapmaya hazırız. Ben bugün sizlere bunları frenlememiz için güzel sözler demetindenseçtiklerimi paylaşayım.

Sabır, iman yüzünden baş tacı olur Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz (Hz Ali ra)

En zor anlarda bile ayrılmamacasına tek vücut olabilmeyi anlat. Yalnız yürümek zor, kolayını anlat.

Kul için dertlerin, belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticesi hayırdır, iyiliktir. Çünkü günahların af olmasına veya ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

Sıkıntı ve çile her ne kadar çok acı ise de sabredilince nimet olur.

Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi sıkıntı, keder, hüzün ve iptilâlar da paylaşılmalı; taraflar, her zaman birbirlerine destek vermeli, birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Hakiki dostlar, birbirini yıkayan iki el gibidir.

Her güç sabır iIe zaman birleştirilereksağlanır (BaIzac)

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını eIe geçiremezsin (Hz. İsa as)

Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız (La RochefoucauId)

Sabrın en büyüğü, AIIah’ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir (Ka’büI-Ahbar)

Sabır güzeldir, fakat yoksuIIarda olursa daha da güzelOlur. Hz. MUHAMMED

Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. HZ. ÖMER

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz. HZ.ALİHoşIanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını eIe geçiremezsin. Hz. İsa as

İnsanIarda riyanın karışmayacağı, hakiki tek vasıf sabırdır. AbdüIazizBekkine

Sabır acıdır, ama tatIı meyvesi vardır. Sadi

Sabır güzeldir, fakat yoksuIIarda olursa daha da güzel oIur. Hadis-i Şerif

Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir. Cüneyt Bağdadi

Akıllı adamın belirtisi sabırlı olmaktır. Çünkü sabırlı olduğun zaman kazanabilirsin.

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer... Nehir asla durmaz... 

Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.